Lady Portia - Všeho jsme dosáhli v budoucnosti

09.09.2013 15:52
Paní Portia prostřednictvím Méline Lafont
11 - Březen - 2013
 
Moje milovaná  srdce , pojďme všichni spolu znovu zřídit neocenitelné spojení a vizte nás v srdcích lidstva v jeho kolektivní existenci . Já jsem s vámi všemi v této inkarnaci , drahé srdce , Já jsem tu s vámi a Já jsem přítomna celou mojí láskou , celou mou slávou a celou mou bytostí .
 
Já jsem vámi a vy všichni jste mnou a společně tvoříme jeden celek a neuvěřitelně silnou armádu Světla. Nejen armádu Světla ale opravdové splynutí prostřednictvím srdcí srdcí a co může být mocnější než srdce naplněné Láskou ? Přesně , nic není mocnější , protože Láska je Vše Co Je a Láska uděluje Život , energii a pocit pospolitosti , který je pociťován hluboko v srdcích vás všech . Není nic úžasnější než všechny srdce sjednoceny jako jedno a spojeny do velkolepého jiskřivého zdroje Lásky .
 
Ó , jak mé srdce opravdu touží po tomto společném sblížení s vámi všemi , protože je to opravdu moje Láska a touha mého srdce uskutečnit toto v realitě mé inkarnace . Není přání ani výsledek , který bych viděla raději naplnění jako toto: skutečná láska , mírové spojení , vřelé vzájemné působení mezi lidmi , opravdový soucit a ryzí harmonie ; velkolepý svět , ve kterém se vše vyvíjí kolem vnitřního vesmíru srdce ; kosmického spojení se Vším co Je ! A toto se stane mé drahé srdce , protože to je důvod proč jsem se inkarnovala v této realitě .
 
Já sama jako Paní Portia a moje krásná inkarnace zacházíme daleko , abychom přinesli celý tento posun a Vzestupný proces do takových velkých výšin , aby co nejvíce skupin srdcí jak je možné aktivovalo své služby a přidalo se k nám v oslavě a spolupráci s tímto celým procesem probuzení . Společně jsme silní a můžeme získat z něj hodně, abychom umožnili tomuto úžasnému světu vynořit se podle vašeho vstupu , kde vy jste spolu - tvůrci.
 
Saint Germain , moje milovaná a milující druhá polovina a krásné Já je teď takový zaneprázdněn se vším co se bude rozvíjet a co vás doručí z vašich dlouhodobých útrap . Provádí usilovně a pracuje takříkajíc na rychloběh , je zapojen souběžně v množství poslání a pověření , kterým je ohnivě věrný , protože jsou všechny tak důležité v této době . Proč je toto tak důležité v tomto přítomném okamžiku je protože jste došli do důležitého bodu a energetického okamžiku kde by vše mělo být náležitě zvládnuty , ne jen protože jsou na to nejvhodnější energie , ale také protože lidstvo obecně si začíná tohoto být vědomé .
 
Musíme využít tuto současnou příležitost a postoupit s procesem a to je to co se nyní děje , moje drahé srdce . Neciťte se smutní nebo nešťastní , raději buďte milující a vděční za vše co se chystáte vidět , cítit a znát . Tato zkušenost bude tak krásná až to bude vyrážet dech , navzdory faktu , že to tak necítíte ve vaší lidské formě , přesto je to tak . Na zemi jsou inkarnovány nesčetné duše , které vědí proč jsou tady a začali své poslání co dělá všechno takové nadějné a radostné , protože vlastní výsledek je hotová věc , už ho nic nemůže zmařit .
 
My už jsme všechno dosáhli v budoucnu , drahé srdce , a toto je fakt ! Cítíte jak tato pravda zrychlí váš tep protože vaše srdce už to vědí a cítí to . Nyní je to jen věc vytrvání , s úplným poznáním , že jste to dokázali a že jednáte podle toho protože všichni působíte jako spolu - tvůrci všeho na Zemi . Ti, kteří jsou a zůstanou radostní a odvážní budou ovlivněni menším způsobem jako ti , kteří se cítí spíše skleslí . Buďte silné a láskyplné srdce , protože vím , že tento postoj vám pomůže v pohybu vpřed a čím více lidstvo přijme tento postoj , tím dříve se vše posune a stane vaší novou realitou .
 
Já jsem tu pro vás všechny drahé srdce a přeji si vyjádřit mou nahlbšu dík vám všem : těm , kteří udělali toto možným a zažívali na vlastní kůži , těm, kteří podali pomocnou ruku a těm , kteří chtěli uspět . Všem tím vyjadřuji mou upřímnou vděčnost ! Můj milovaný Saint Germain , na kterého jsem velmi hrdá v této inkarnaci i mém vyšším stavu , vám všem bude dále pomáhat dokud vše bude dokončeno. Jsme silný tým , já a můj milovaný , a hned jak to bude možné budeme znovu sjednoceni společně s druhými Dvojplameňom , což způsobí vytvoření obrovského posuny pro nesčetné inkarnace a pro Matku Zemi .
 
Jsme nadšeni , že tato událost nastane a cítíme , že naše srdce už pro to hoří . Mějte naději a důvěřujte , že vše jde podle plánu a že všichni se sjednotíme v PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU . Nemůže být jiná krásnìjí událost , protože toto je nejlepší všech dob !
 
Omezte se na přísně minumum , moje drahé srdce , protože jarní rovnodennost a letní slunovrat se blíží a způsobí mnoho energetických výbojů , které ovlivní mnohé z vás . Také naše drahá Gaia bude potřebovat více posunů a čištění , aby Ju úplně očistili , což následně umožní vzestup najčírejšieho a nejsilnějšího spojení jaké Ona může mít s celým kosmem as Galaktické Federace . První kontakty s vaším vnitřním já na galaktické a kosmické úrovni už jsou usazeny a toto se nyní stane plně začleněným do vaší bytosti , takže plné uvědomění tohoto se stane faktem a bude náležitě pociťované ve vaší současné realitě .
 
Mé drahé srdce , opatrujte se o sebe navzájem a buďte tam pro sebe navzájem když se události přitvrdit . Já vím přes co procházíte a rozhodně nejste sami . Mé srdce hoří touhou a láskou k vám všem a hlavně ke mému milovanému Saint Germain , mému úžasnému manželovi a Srdci Srdcí . Miluji vás tak velice !
 
JA JSEM která JÁ JSEM
 
Eyah Asher Eyah
 
Copyright © Méline Lafont
 
Překlad: Sir @ https://ee.dunres.sk

—————

Zpět