LÁSKA.....

26.01.2014 19:12
Láska přináší mír na celém světě a Láska je naší realitou v našém srdci – Láska ke všem lidem na tomto světě – Láska k Přírodě my jsme součásti této jednoty sahající až za rámec nekonečnosti ve vesmírů,

Máme v sobě úsvit novosti a krásy v hojnosti všeho oč v naši každodenní snáze usilujeme v našich srdcích jsou Pravdivá a společná snažení se o laskavější svět o mír a o Lásku pro všechny lidi žijící na naší milované Matce Zemi, Prosím pozorujme v sobě vnitřní pocity které vzcházejí jako klíčky naděje a optimismu pro vnitřní proměnu naši osobnosti – ve jménu Lásky a dobrotivosti a jednotnosti,

Přátelé milí rád bych vám pověděl co cítím v srdci a čemž jsem veden v usilování cestou svoji životní veden k pokoře a lásce v nitru sdílím s vámi život na této Planetě – Jsme její součástí jako jednotnost v celku vesmírného domova radosti a štěstí které vnitřně CÍTÍME a vnímáme společně ve svých srdcích,

Láska je součástí všech žijících bytostí a živých tvorů na cestě vývoje,

Jsme v této přítomnosti zde v současnosti naplněni nadějí a odvážným odhodláním a moudrostí lidem pomoci v jejích životech a připomenout jim jejich vnitřní krásu a důstojnost a Lásku v jejich srdci jako podstatu jejich životů, Připomenout že jsme lidmi v současné lidské podobě za účelem poznání a sdílení své jedinečnosti a LÁSKY ze svých srdcí a že ŽIVOT jednotlivců je součásti CELKU – JEDNOTY,

Milujeme se vzájemně jako bratři a sestry pozemské zde v této lidské podobě v konkrétním těle fyzickém vtělené bytosti v rámci tohoto jedinečného života na této Planetě Zemi,

Jsme naplněni radostí v lásce našeho srdce s jemním souladem frekvencí – vibrací které soucítí Lásku všech milujících srdcí jako jedno srdce v mnoha různých cítících bytostech – lidech našeho lidského rodu, Jsem naplněn pokorním soucítím vztahem ke všem lidem na této naši milované Planetě Zemi která v současné době prochází transformací – vzestupem do vyšších realit existence, Jsme uvědomělé bytosti – lidi – lidský rod mnoha barev odlišností a zároveň jsme milující a pokorn í v usilování v lepší budoucnost a jsme v přítomnosti ve které je integrována minulost – proto že nic se neztrácí s prožitků přes které smě prošli v současnem životě na Planetě Zemi, Jsme se narodili sem na Planetu Zemi za jistím účelem,

A ten účel je vepsat do našich srdcí jako jistí úkol zobrazit vnitřní podstatu naši existence zde na naši milované Planetě Zemi,

Jsme společně na cestě životem v této době přechodu do dalšího cyklu  do zrodu světa kde LÁSKA je NEJDULEŽITĚJŠÍ v životech lidských bytostí – lidí Planety Země, Vesmír jest nekonečný a ve své nekonečnosti se zrcadlí naše věčná existence v Duchovní naší podstatě, A proto milovaní a soucitní lidé kteří jednáte s pozice srdce máte v sobě PRAVDU a tou Pravdou je LÁSKA která je podstatou veškerého života a existence, Lidé na Planetě Zemi nejsou jediný životní inteligentní formou ale ve vesmíru je nekonečnost života a životních fore m navštěvujících naši Planetu Zemi a lidí na ní žijících,

Jsme za informovanost v Pravdě která pramení v naších srdcích na základech lásky a dobra Pravdy a Moudrosti, Láska je klíč k Pravdě a svobodě, Láska je svobodou a nezávislostí v Moudrostí a kreativitě,

LÁSKA je KLÍČ – milujte se a mějte se rádi a LÁSKU mezi sebou vzájemně ZDÍLEJTE, Je důležité aby smě LÁSCE v srdci dali projevení,

Láska je v interakci a integrující  síle naších vnitřních POCITŮ, Láska je jednotná síla v našem VĚDOMÝ, Čím víc lásky v sobě CÍTÍME tak tím víc ji máme tendenci sdílet mezi sebou anebo s těmi které milujeme a často to nejsou ani lidé které osobně známe a přesto jsme v lásce v srdcích přitahováni k jejích VĚDOMÝM – rezonančně a CÍTÍME v sobě také souznění s jejich podstatou – a CÍTÍME že naše podstata je současně jejich podstatou a podstata v každém z nás je l&aa cute;ska nekonečná LÁSKA.

https://www.youtube.com/watch?v=57nx_Qs7IuE

Peťo – Facebook – Valentýn Láskyplný -- 

 

—————

Zpět