Láska je klíč k probuzení

17.03.2013 18:06

 

Ježíš prostřednictvím John Smallman
 
 
Tady v duchovních říších kde se ke nám mnozí z vás brzy přidáte, pozorujeme s potěšením a uspokojením jak si klestit odhodlaně cestu vpřed po hrbolaté cestě, kterou tak statečně sekáte, která vás vede do Nebe. Byla to dlouhá a náročná cesta, s mnoha výletními odbočení po silnici, a teď jste dosáhli závěrečné fáze.
 
Máte opravdu silný záměr, protože navzdory mnoha vábivým rozptýlením, které vás čas od času stáhli z vaší cesty, jste se na ni vždy spolehlivě a odvážné vrátili. Pokaždé jste neochvějně obnovili svůj směr po dočasném vypadnutí mimo cestu a váš nehynoucí smysl cíle poskytl velmi potřebné povzbuzení mnohým zaváhajúcim, kterých jste potkali, a kteří zdánlivě ztratili svou cestu.
 
Nikdo nemůže opravdu ztratit svou cestu, protože každý má vždy dostupné božsky inspirované vedení; oni o něj musí jen požádat a najdou ho. Není těkavé; avšak mnozí jsou bídní posluchači toho vnitřního hlasu, který nabízí a poskytuje vše potřebné vedení, hlasu Boha, jehož jediným cílem je vést je ven z iluze a do Světla. V tom okamžiku se všechno stane jasným - když věčná radost nahradí strach, popletená a zmatek, které jsou značkami iluze.
 
Ten vnitřní hlas vás neustále volá, protože Vůle Boha pro vás je, abyste se probudili do vašeho přirozeného božského stavu úchvatné extáze, kde jste byli stvořeni a kde skutečně máte svou existenci, navzdory vašim současným neskutečným zkušenostem, které by se vás snažili přesvědčit o jiném. Probudit se je naplnit vaše poslání v plánu Boha pro lidstvo - ty domněle ztracených v iluzi, tom neexistujícím místě nespokojenosti kde jsou naděje zdeptané a osamělost a strach znečišťují každou vaši myšlenku. Vaše probuzení je podstatné a nezbytné, a bude dosaženo když se rozhodnete, a to uděláte, vymazat z vašich myslí vše co není z lásky.
 
To co není z lásky je neskutečné, ale vaše téměř nedotčeny s výjimkou snahy pokusit se a vytvořit takový stav skutečným spotřebují obrovské množství vaší energie a zanechávají vám - stejně jako baterce s téměř úplně vyčerpané bateriemi - velmi málo síly nebo motivace hledat a odkrýt vaše duchovní dědictví nebo skutečný smysl v životě.
 
A přece to je jediná užitečná činnost, na to aby jste se jí zaměstnávaly, když zápasíte s pochybnostmi a úzkostmi, které jsou vašimi téměř neustálými společníky. Vaše snaha bránit se "proti střelám a šípem hanebného osudu", které vás zdánlivě napadají ze všech stran, a přece tyto nejsou nic víc než vaše vlastní bázlivé projekce zrcadlené vám zpět v zrcadle neskutečnosti - zrcadle, které jste sestrojili a nadšeně vyleštili aby zajistilo jasný pohled na vše co vás zdánlivě ohrožuje. Odložte ho pryč ... protože jen přidává ke vašemu neklidu a zmatku.
 
Láska je klíč ke probuzení, a ukončení strachu, pochybnosti s úzkosti. Avšak většinou cítíte, že budete schopni vstoupit do svatyně, kterou Láska poskytuje jen když jste v bezpečí, pojištění a neohrožený - ale Láska je svatyně, která poskytuje bezpečí a jistotu, které hledáte!
 
Když se zapojíte do lásky, působíte z lásky a nabízíte lásku v každé situaci, vaše strachy vyblednou protože jich více nebudete potřebovat ani chtít. Láska je opravdu klíč ke uvolnění všech vašich strachů. Tak vezměte odvahu do obou rukou a skočte do láskyplné propasti! Tam se ocitnete plně podporováni, vaše strachy se rozpustí, a váš osud se vyjasní, nebude více skrytý v mlhách a zmatku, přes které jste dlouho zvyklí plaholčiť se tak unaveně, opatrně a kradmo.
 
Láska vás nikdy nezklame. V Skutečnosti je to všechno co existuje. Cokoliv nelaskavě, což zdánlivě zažívat je neskutečné a nepřetrvá jakkoliv ohnivě se to snažíte udržet. Můžete zdržet vypaření toho, ale nemůžete tomu zabránit. A když každá stopa toho bude vyhubena, probudíte se a obejme vás naprostá blaženost.
 
Váš milující bratr, Ježíš.
 
Překlad: Sir @ https://ee.dunres.sk

—————

Zpět