Láska je naše pravá přirozenost

07.09.2012 09:57

 

 
popisek

Moji milovaní, jste tu kvůli jedné Pravdě a tato Pravda je Láskou: Láskou, která se vztahuje na celé lidstvo; Láskou, která je přítomna hluboko uvnitř srdce v každém z vás a která čeká, aby se mohla dostat ven a projevit se. Ale velmi často v sobě máte bloky, zdi, které vám brání milovat bezpodmínečně.

Uvědomíte-li si, že jedinou cestou je milovat a neustále zůstávat v Lásce, zjistíte, jak moc své stvoření Bůh miluje. A stejným způsobem, kterým miluje Bůh, můžete milovat také vy. Všechny další druhy lásky jsou podružné, protože lidé tu jsou proto, aby se stali Láskou. Abyste se však mohli touto Láskou stát, musíte nejprve překonat spoustu překážek, lidé si totiž myslí, že tato LáskaBůh, je něco od nich odděleného.

Kdykoli se modlíme, modlíme se k vnějšímu světu. Říkáme, že Bůh je někde, a my jinde, cítíme se od Něj odděleni. Měli bychom se přestat od Božství oddělovat. Je jedno, jakým způsobem se modlíte, když však mluvíte s Bohem, s pravým Já uvnitř vás, dělejte to odsud (Mistr si ukazuje na srdce ).

Jedním velkým faktorem, který lidstvu brání dosáhnout jednoty, je mysl. Alemysl lze překonat zpíváním Božího jména. Vidíte, pravidelným praktikováním pro vás bude koncentrace jednodušší. Při zpívání bhadžanů vás mysl tolik neotravuje, je totiž zaneprázdněná, a pro negativitu je najednou těžké se prosadit.

Ať jste kdekoli a děláte cokoli, mějte mysl upřenou na Boha a zpívejte Boží jména. To vám pomůže otevřít vaše srdce. Zpívání Božího jména je nejefektivnějším způsobem, jak kontrolovat mysl. Podívejte se různá náboženství: křesťané mají růžence či komboskini, hinduisté mají džapa málu, muslimové mají tasbih. Jméno Boha je velmi důležité, velmi lehké a prosté. Proč to komplikovat? Proč si věci tak komplikujeme, když nám Bůh dal to nejjednodušší? Zpíváním Božího jména se Mu cítíte tak blízko.

Tím to ale nekončí. Jako kdybyste věděli, že je někde ukrytý poklad. Víte přesně, na kterém místě, on ale se neobjeví dříve, než zvoláte: „Poklade, ke mně, ke mně, ke mně!“ Poklad k vám nepřijde sám, musíte ho vykopat. Nejprve budete muset odstranit spoustu kamení a zeminy, abyste se k němu dostali. Stejné je to i sduchovní cestou, musíte se zbavit spousty věcí, než dosáhnete úplné jednoty s Božstvím.

Což ale neznamená, že by Bůh byl daleko od vás. Je zde stále, čeká na vás a říká vám: „Probuď se a uvědom si své Bytí,“ protože s tímto uvědoměním jste se narodili! Jen nečistoty vaší mysli omezují vaše Já. Překonejte je, zpívejte jméno Boha a milujte Ho, protože Bůh je jediný, kdo vás doopravdy může milovat bezpodmínečně, On je jediný, kdo vám dává vše a na oplátku nic nečeká.

Pokuste se této Lásky dosáhnout a stát se Jí. Zkuste si uvědomit, kolik uvnitř sebe máte lásky a šiřte ji dál. Lásku si nelze držet. Takto se stanete nástrojem Božím a On se bude projevovat a jednat skrze vás. Pak si uvědomíte i své poslání.


MILUJ A NIKDY NEBUDEŠ SÁM

Všichni jsme tu kvůli naší duchovní cestě - cestě do srdce, cestě k realizaci a uvědomění Boha.

Většina z vás ví, že hlavním cílem našeho života je poznat sebe, uvědomit si úplnost toho, kým ve skutečnosti jsme. V rámci tohoto pátrání podnikáme mnoho cest do Indie, do Ameriky, všude možně, jenže všechna hledání ve vnějším světě mají omezení. Naše hledání nás přivádí na mnohá legrační místa. Setkáváme se s různými lidmi, ale stejně se necítíme celiství. Říkáme: „Bože, opustil jsem nebe, abych Tě našel zde. Vše, co dělám, dělám pro Tebe. Kamkoli jdu, hledám jen Tebe.“

Veškeré hledání nasměrované do vnějšího světa nemá smysl, protože na konci zjistíte, že je Bůh pořád s vámi, hluboko ve vašem srdci. Bůh je stále s vámi. Je jako oceán se spoustou skvostů. Abyste se k nim dostali, musíte se do oceánu ponořit a plout hluboko dovnitř. Stejně hluboko se nachází Bůh uvnitř lidskéhosrdce. Vaše mysl se musí ponořit, ponořit hluboko do srdce, neboť všude jinde existují jen vlny iluzí.

K dosažení tohoto Božského stavu musíte Boha skutečně milovat. Ale nejprve musíte začít milovat sami sebe. Milovat úplně všechny. Každý den někomu říkáte: „Miluji tě,“ kolikrát ale řeknete „miluji tě“ sobě? Je lehké milovat druhé a těžké milovat sebe, jak říkají někteří. Já vám ale pravím: „Ne, není to těžké.“ Podívejte, když milujete ostatní, tak v nich vidíte dobré, ale máte-li milovat sebe, vidíte v sobě jen to špatné.

Přestaňte se dívat na špatné a dívejte se na dobré. Jen když se začnete soustředit na dobré a začnete o sobě smýšlet pozitivně, budete schopni ponořit se do oceánu Lásky. Pak se vaše srdce otevře. Uvědomte si, že když se stanete milencem, bude ten, koho milujete, vždy s vámi. Po celý čas. Ale musíte se stát milencem.

Musíte šíleně milovat Boha, stejně šíleně, jako milujete svého partnera, na chvíli říkám na chvíli, protože vám to většinou dlouho nevydrží.

Musíte skutečně porozumět tomu, co je Láska. I v normálním vztahu zapomenete v zamilovanosti na všechno. Vše jde dobře. Po nějakém čase nastoupí rutina a pak už toho máte po krk. Ale skutečná Láska, kterou máte uvnitř vašeho srdce, té nikdy po krk mít nebudete, protože z té jste utvořeni; z ní je stvořeno vaše tělo, každá vaše buňka. Jen si to musíte uvědomit a říct si: „Jsem součástí Boha,jsem stvořen k Jeho obrazu, já jsem s Ním a On se mnou.“ Jakmile si tuto Jednotu uvědomíte, pak se jí i stanete.

Snažím se vám říct, že to není složité. Pokud budete každý den s upřímností praktikovat meditaci, pak dosáhnete Jednoty. Dosáhnete jí, jestli upřímně milujete. Upřímnou službou jí dosáhnete též. Ale je jen na vás, jestli to uděláte.

K vnějšímu světu jste upřímní přesně tak, jak upřímní jste k sobě samým.

Musíte se stát Božím nástrojem a nástrojem této Lásky. Musíte se stát divanmukti, realizovanou, osvícenou duší, právě teď. Neztrácejte čas. Duchovnost znamená jednoduchost. Praktikujte a dosáhnete ji. Ale hlavní je LáskaLáska vás povede na vaší cestě k oddanosti, bhakti. Skrz oddanost se vám otevřou oči. I realizace se vám otevře, budete-li oddaní.

Rád bych s vámi provedl krátkou, velmi jednoduchou meditaci.


Meditační cvičení
 

 • Nadechněte se několika hlubokými nádechy a při výdechu uvolněte ramena; uvolněte veškerý tlak z vašich ramen.
 • Zavřete oči. Soustřeďte se na třetí oko . A potom, pomocí tvořivé síly, kterou vám Bůh dal, vytvořte znak Om či jakýkoli jiný Božský symbol či aspektkříž nebo jiný symbol, který je vám blízký. Koncentrujte všechnu svou pozornost na tento bod, na tento aspekt.
 • Mysl bude aktivní, klidně ji tedy nechte myslet. Nesnažte se ji zastavit, nepoužívejte k jejímu zastavení sílu. Ale ani se k myšlenkám nevažte. Nechte je odejít tak, jak přišly.
 • Soustřeďte se na Božský aspekt a naslouchejte vašemu dechu. Naslouchejte pozorně. Při nádechu uslyšíte pokud budete naslouchat pozorně že nadechujete Om a při výdechu uslyšíte totéž.
 • Po nějakém čase ucítíte lehký tlak v místě, na který se soustředíte.
 • Rozšiřte ho. Dovolte této energii expandovat, až prostoupí celou vaši hlavu.
 • Nechte energii expandovat do horní poloviny těla vašich paží, vašeho hrudníku a zad.
 • Nechte energii expandovat do dolní poloviny těla vašich nohou, vašich chodidel.
 • Jestli vás někde něco bolí, soustřeďte se na to místo. Rozvibrujte ho.
 • Nyní se soustřeďte na srdce. Nechte, ať Óm vibruje vaším srdcem.
 • Nechte ho vibrovat víc a víc. A teď vezměte symbol, který jste si vytvořili a který se vám líbí, a vložte ho do vašeho srdce.
 • Vraťte se k sobě.

Jak vidíte, jedná se o velmi prostý způsob vizualizace a lze ho praktikovat kdekoli. Namísto mluvení či přemýšlení o věcech, které vůbec nemají smysl, se naučte tiše sedět, klidně nechte mysl pracovat, ale dovolte ji soustředit jen na to dobré.


Tyto informace můžete předávat dalším lidem okolo vás, nejlépe s aktivním odkazem na tento web www.pratele-nebe.cz, aby se mohli dostat k dalším informacím z tohoto webu pro jejich další uvědomění a pomoc. Vše s láskou a dobrem ...

 

—————

Zpět