Láska pravá, čistá, bezpodmínečná...

17.02.2013 15:40

 


 
Láska tak často skloňované slovo, tak častá myšlenka, otázka, hledání v životě, toužení po ní. Ano láska je jediná pravá energie Vesmíru, ta, která uklidňuje, léčí, uzdravuje, posiluje, ta, která dává sílu, naději a víru.
 
Avšak láska Pravá, čistá, ta která směřuje od srdce k srdci, ta která sama sebe nabízí pro dobro a pomoc druhému, to je pravé poselství lásky. To je láska Bezpodmínečná.
 
Lásku jen tak žít s láskou v lásce pro lásku. Být láskou!
 
Vidět ve všem a v každém láskyplnou bytost,v každém člověku, v každém zvířeti, v každé rostlině i v každém kameni, ve všem!
 
Být láskou v lásce pro lásku samotnou, odevzdat se lásce!
 
Lásku dávat, nabízet, jen tak pro radost a dobro ostatních.
 
S láskou hladit, objímat, jen tak lásku sdílet. Jen láskou v tichu být a lásku jen tak žít a nabízet druhému. Bezpodmínečně!
 
Nic nechtít od lásky ,neočekávat protislužbu, netoužit po lásce, jen ji přát ostatním, to je síla bezpodmínečné lásky.
 
Pravá, opravdová - ta je čistá, ta jen JE! Co nádech- to láska, co výdech -to láska,
 
co myšlenka- to láska, co skutek- to láska.
 
Láskyplná náruč, láskyplné objetí, láskyplné pohlazení, láskyplný pohled, láskyplný úsměv!
 
Žít lásku jen tak pro druhé, být jen láskou, nic neočekávat ,po ničem netoužit, jen být vděčný že LÁSKA JE.Vyjádřit vděčnost za lásku!
 
To přináší klid a mír v duši,
 
to přináší svobodu,
 
to naplňuje radostí ,pocity štěstí a vděčnosti za dar lásky, za dar života.
 
Protože vše bylo stvořeno z hluboké a opravdové lásky Boha Otce a Boha Matky.
 
Bez lásky bychom tu nebyli!
 
LÁSKA TADY BYLA, JE A NAVĚKY VĚKŮ BUDE.
 
VŠE POMÍJÍ, ALE LÁSKA ZŮSTÁVÁ,
 
LIDÉ ODCHÁZEJÍ, ALE SPOJENI JSME V SRDCI LÁSKOU A AŽ JEDNOU PŮJDEME TAM NEPONESEME NIC, POVEDE NÁS LÁSKA A UKAZOVAT BUDEME JEN LÁSKU, KTEROU JSME ŽILI, NABÍZELI A S LÁSKOU DÁVALI .
 
LÁSKA JE VĚČNÁ.
 
PROTO STOJÍ ZA TO LÁSKU S LÁSKOU PRO LÁSKU JEN TAK ŽÍT!
 
V úctě, lásce a radosti Ivana Batová 2/2013
www.duhovenebe.blog.cz

 

—————

Zpět