Láska

31.10.2012 19:48

 

Absolutní základ lidského Bytí ja Láska.Rodíme se na tento svět v zapomenutí toho kým jsme byli a co jsme byli.Přes velké životní útrapy a lekce se někteří z nás rozpomínají.Rozpomínají se na životy dávno zaniklé vyspělé kultury, na bytosti v lidském oděvu, které se při setkání poznávají.Rozpoznáváme, že jsme bytosti, které mají srdce, ve kterém sídlí bezpodmínečná Láska, na duši, jejíž Světlo má Božskou esenci, kde je ukryta moudrost věků, čistota Lásky a Pradůvěra.
Lidstvo se začíná probouzet ze spánku, kdy jen mysl, materiální hodnoty a sex byly těmi nejdůležitějšími prvky, na níž si vystavěli celé rodiny a rody základní kámen.
Neoblomně a rychle se uzavírá etapa, která rokem 2012 končí.Začátky Nové doby, nového žití ve vztazích, nových pracovních možností, založených na pravdě a vzájemné důvěře bude zakoušet stále více a více bytostí.Končí stará patriarchální společnost, kdy moc a síla vládly.Všechny bytosti v lidském oděvu budou nuceny jakýmikoliv prostředky nuceny otevírat svá srdce.Nastává přeměna ve všech oblastech lidského bytí a žití.
Proto prosím vás milí lidé otevírejte svá srdce, mějte pochopení pro sebe i pro ostatní lidi.Všichni jsme na stejné lodi, kde zvítězí Láska, pravda,laskavost a úsměv na tváři.
 
S láskou
Kateřina
 

—————

Zpět