Laskavost, vděčnost a něha je cesta k tvé duši

03.05.2013 08:55

 


 
V mé duši je tolik lásky a tolik moudrosti, ona se chce darovat tomuto světu, protože jsme Jedním a trpí-li jeden, trpíme všichni. Proto vstupme do pokory před námi samými, tedy před Duší Jedinou, neboť to je cesta člověka - naučit se vidět krásu nás samých ve všem, co je, bez odporu. Každý je zodpovědný jen za toto jediné - přijetí. Přijetí Stvoření, přijetí Života. To pohled člověka tvoří tento svět, neboť člověk je syn boží a nová Žena je dcerou Nebes. Návrat Bohyně a Krále je tak blízko, jak jen si dokážeš představit.
 
A tím méně bude utrpení, čím více to uvidíme. Dokonalost stvoření, spirálu Života, esenci informace v lidské DNA, krásu Člověka, jíž by nebylo bez utrpení, které si lidstvo samo sobě způsobilo. Pochopme to již. Přinesly jsme božskému stvoření zkušenost, která navždy promění celé vesmíry, pro Odvahu člověka se otevírají brány, jež sám Bůh nedoufal otevřít. Ta největší temnota je klíčem k největšímu Pochopení, otevřely jsme potenciály, které byly jen nepatrnou možností v informačním poli tohoto univerza. 
 
To, co prožíváme, je posvátný okamžik multiverza, kdy se vše propojuje se vším a naše životy jsou tak malé nebo tak velké, jak si dovolíme uvěřit - tolik příběhů se žije na Zemi. A člověka čeká nyní mnoho učení, aby mohl být přijat zpět do galaktické rodiny. Mnoho jsme zapomněli, ale jen co se oklepeme, otevřeme zakrnělé mozkové synapse a rozvibrujeme buňky svých těl tak, abychom byli v souladu se Stvořením, zkušenost bude zúročena mnohými dary. Návrat Domů a tvé oči se zalijí slzami, když to ucítíš. Každý má své načasování, respektuj to, ciť to. Bude to trvat léta a my jsme v prvních liniích.
 
Duše je vždy laskavá, duše je mírná, duše přijímá všechny části nás samých jako sebe sama, neboť jsme duší jedinou, už si nemůžeme ubližovat odmítáním čehokoliv, ohraničeností, odděleností. 
 
Duše po nás nic nechce, jen láskyplně nabízí cestu ven z kruhu neradostné zkušenosti, karma je koncept, který se můžeš rozhodnout opustit, karma podporuje vinu, jež přináší trest... a znovu a znovu utrpení. To odporuje božskému. Vše na světě je pro zkušenost, informaci (=světlo), prožitek.
 
Duše je trpělivá - nechá nás prožít to, co potřebujeme, abychom se dostali do synchronizace s Ní - naší podstatou. A tak se nezlob, že občas to bolí, to tě jen tvá matka volá zpět Domů, neboť tak sis to přál - to my jsme jako první zvolali - Mami, byla to hezká cesta, ale už jsem připraven - ať to stojí, co to stojí, doveď mne zpět... Dýchej. To je Život.
 
Duše je vším, co nám na cestě pomáhá, ona je strážným andělem, ona je Zemí po které kráčíme, ona je i křikem z úst milovaných, ona je krví v tvých žilách a je vším, co miluješ i nenávidíš, ona je Duší tohoto Vesmíru. Ona je já a já jsem ona, nebeská Matka, princip Bohyně, ona je Ticho, je Zrodem všeho - jako z matky se rodí syn a dcera, tak mužský a ženský princip pochází z Ní, duše Jediné. Bůh je esence, kterou se naplnila, božské sémě - idea, kterou ona zrodila. Bůh i Bohyně pláčou, když vidí, jak odmítáš jejich dílo... Je čas se vrátit Domů - k přijetí Všeho, co je, k přijetí sebe sama... smíření. Pokora.
 
Naslouchej své vnitřní laskavosti a uslyšíš hlas nebes, dávné volání naší společné nad-duše, uvidíš ji tančit ve víru hvězdného prachu nekonečných galaxií multiverza a uslyšíš jí zpívat uvnitř svého Srdce - místa, které je spojením se Vším.

Buď Tebou a staneš se Bohem/Bohyní, budeš souladem s Nejvyšším principem - to je ten Domov, který hledáš.
 
Miluji Vás, protože jste mnou. Z rovin, kde já jsem ty a ty jsi já. Vše je Jedním, z duše Anám El
www.poselstviohne.blogspot.cz

 

—————

Zpět