Magnetická energia

22.01.2014 20:04

 

Energiami k nám pritekajúcimi sa magneticky “zahusťuje” Zem, to znamená aj naše telo. Môžeme byť výrazne fyzicky vyčerpaní, ale i podráždene reagovať. Ten, kto teraz nezávisle na frekvencii a jej forme, bez ohľadu na čas a priestor “pracuje” je kozmický, vesmírny režisér. Nezabúdajme, že sme jeho súčasťou. Sme maličkou čiastočkou bytia vesmíru, ktorej sila je nesmierna. Magnetické, žiarivé farby a ich prelínajúce sa nuansy svetla si nesieme v spomienkach genetickej pamäti. My sme tá magnetická energia, ktorá sa túži opäť zviditeľniť. Objať tým skutočným svetlom, tými farbami, prejaviť sa tými schopnosťami, ktoré sú pre nás prirodzené a na ktoré sme zabudli. To znamená, keďže je magneticita našou energiou, našou súčasťou – čokoľvek by sa už i na fyzickej úrovni zviditeľňovalo a pôsobilo na nás ako atypické /týka sa synchronicita, integrita fyzična a nefyzična/, nie je podnetom pre obavu, či strach. Domnievam sa, že môžu nastať elektromagnetické výpadky, spôsobujúce nefunkčnosť mobilov, počítačov, atď. Len upozorňujem z môjho pohľadu … Bolo by dobré sa poistiť /zálohovať/. Nedokážem zatiaľ určiť čas….i keď sa mi javí, ako keby sme do magnetickej nirvány už vstupovali. Lenže ja vidím trochu dopredu, takže…
Energeticky nám pomáhajú energie neviditeľných sfér prírody. To znamená, lesné víly, piadimužíci, víly kvetín a bytosti krištálov, atď., ktorí neustále túto sféru zaplavujú bezpodmienečnou láskou. Čo je isteže pre nevedomie planéty neprijateľné a vnímané ako detské rozprávky . K čomu netreba nič slovne dodávať…..

Energie fungujú, alebo pôsobia ako kostná drenáž, kedy nutričný tok svetla preniká tvrdosťou, odmietaním, neemočnosťou, ktorá sa na /DNA/ snaží nás držať čelusťami “žraloka”. Ale má to márne. Zuby temných energií /okliešťujúce, dych berúce a duchovné energie zneviditeľňujúce programy/ sú pod “prúdom” /v zmysle toku/ nášho i k nám prúdiaceho non-fyzického svetla. Rovnaké svetlo je nami tečúce do priestoru v ktorom sa nachádzame.
Moji milí, zatiaľ toľko, kódy a informácie budem zdieľať. Ako všetci, ktorí majú dovolené informovať o stave “teraz”.

fewa

Ešte pár viet, ktoré mi utkveli:
“Čo je zmyslove vnímané ako zapáchajúce – treba prevoňať. Čo je fyzicky i nefyzicky nečisté, špinavé – treba poupratovať, vyčistiť, očistiť, energiou radosti inovovať. Nie podľa starých programov myslenia, ktorých funkčnosť sa deaktivuje….. Čo na nás pôsobí sivo, ponuro, fádne, vyvoláva v nás apatiu, nechuť k životu a tým i k tvoreniu je potrebné zaplaviť, naplniť, prevrstviť radosťou. A s radosťou ladia veselé, optimistické farby. Čím sa kolorterapeuticky mení nielen nálada, ale i chuť byť spolutvorivou a tvoriacou súčasťou Zeme. Rovnakú radosť, veselosť, detskú spontánnu hravosť automaticky premietame /sme tvorcom reality – čo je zrakom prijímané svetlo/ do svetla, v ktorom žijeme /fyzická frekvencia zvuku a svetla/. Čím sa kolektívne spolupodieľame na aktivovaní novej energie a tým i radosti, ktorej bolo tak dlho bránené, aby sa nami prejavila, tým opäť zviditeľnila ako mimoriadne dôležitá súčasť nie strachom nás uspávajúcej stagnácie /smrti/, ale pohybu, aktivity /života/. To všetko dokáže LÁSKA, ktorou sme, ktorá je v nás……

Objímam Vás, Ilona /Féwa/ – 19.1.2014

fewa2

 

—————

Zpět