MALÝ FRAGMENT SOLAŘINA SURF REPORTU NA SRPEN 2013

23.08.2013 22:14
Srpen přinese masivní změny, které vyžadují nadále provádět mnoho rozhodnutí. Ta musí být přijata bez přílišného otálení a zvažování. Můžeme se pokusit zvážit "pro" a "proti" co se týká potenciálních následků rozhodnutí, ale v zásadě děláme velký skok důvěry. Někdy musíme učinit mnohočetná rozhodnutí dokonce v jednom dni.
Mnoho z těchto rozhodnutí nás vede nečekanými novými směry, proto nejsou doprovázena obvyklou bezpečnostní sítí. U těchto rozhodnutí není dopředu zajištěný výsledek, mohou se jevit riskantní.Neexistuje vnější důkaz, že se projeví jako nejmoudřejší volba. Nicméně nás Vědění Srdce vede dál, že i když "mnohá z těchto rozhodnutí nejsou logická nebo nedávají dokonalý smysl, víme, že jsou tou správnou věcí, kterou je třeba udělat."
Každé přijaté rozhodnutí otevírá nové dveře. Přináší skupinu souvisejících rozhodnutí a návazných činů, které musí být vykonány rychle. Není to jako: "rozhodněme se a pak relaxujme". Mnohem spíše to připomíná: "přijmi rozhodnutí, skoč do ještě většího množství činů, zatímco přijímáš o to víc rozhodnutí". Každé rozhodnutí nám umožňuje plněji se zabydlet v Nové Krajině a v našich Pravých Životech a Nových Příbězích.
Srpen je měsíc nabitý divokou akcí. Jako bychom měli na zádech připevněné tryskové motory, které nás ženou vpřed akcelerovanou rychlostí. Mnoho z nás se pohybuje mezi vzrušením a super stresem. Stres je následkem rychlého tempa a obrovského rozsahu událostí i tehdy, když víme, že všechno se děje v pořádku.
Přichází až nadbytek aktivit. Mocný tlak vpřed, který zakoušíme, vytváří vír všech těch různorodých událostí, lidí, dojmů, nových informací, posunů vpřed, kvantových průlomů, nesčetně detailů a hlubokých změn, a přináší nám je obrovskou rychlostí. Vše v tomto víru chce, abychom se toho dotknuli a dali tomu svým impulsem správný směr.Vytváříme z chaosu tohoto kroužícího víru řád. To vše se děje na nesčetných úrovních.
V srpnu probíhá významná změna na Kole Osudu, což způsobuje dynamické změny našich životů.Znovu nabité 'A Mu'a turbo nás nese vpřed neuvěřitelnou rychlostí. Srpen obsahuje koncentrovanou vrstvu důležitých událostí, které vyžadují naše plné zapojení. Existuje téměř nemožný, rekordy překonávající soubor úkolů, které potřebujeme zvládnout. V průběhu měsíce se setkáme s množstvím nových informací, činností a dobrodružství, které jsou na míru šité tomu, co nejvíce potřebujeme. Srpen zahrnuje množství interakcí s lidmi. Když jsme přehlcení a vyčerpaní množstvím věcí, které je třeba udělat, potřebujeme se opět upamatovat, že vše běží v perfektním načasování. To nám pomůže sjednotit se s přirozeným tokem událostí jedné z nejmocnějších kreativních vln, jakou jsme kdy zažili.
Silně se prohlubují emoce. Patrná je expanze SKUTEČNÉ LÁSKY SRDCE, jak v nás, tak v lidech okolo nás. Tato Větší Láska nás splétá dohromady jako Jednu Bytost v globálním měřítku. Prožíváme mnoho zesílených zkušeností, které prohlubují naše emoce. Dokonce poté, co odezní okolnosti, které způsobily krizi, prohloubení zůstane jako nové vlákno našeho bytí. Podobně jako země a domovy, které byly zaplaveny povodní, jsou po ústupu vody neodvolatelně změněny.
Čas od času se můžeme cítit jako džin vynořující se z lahve. Staré části nás umírají v lahvi, zatímco jiné jsou bolestivě tlačeny k hrdlu lahve, a zbytek nás je konečně svobodný rozvinout se do své skutečné podoby.
Jsme v době pokročilé polarizace. V mnoha zemích jako Turecko, Egypt, Malajsie nebo Spojené státy můžeme tuto polarizaci snadno vidět. Znovu nyní omíláme záležitosti, o kterých jsme si mysleli, že jsme je vyřešili už dávno. Témata jako ženská práva, rasové předsudky a skutečná demokracie, zdá se, prodělávají značné kroky zpět. Mnohdy to vypadá, jako když pokračuje gigantická, planetární hra na přetahovanou. Neurčité, smíšené energie jsou všude kolem nás v mnohonásobných úrovních.
Pozoruhodné je, že zvraty, které se po světě objevují, ve skutečnosti posilují Jednotu, dokonce i když z vnějšího pohledu vypadají velmi znepokojivě. Jako tragédie a šokující události dopadají na zdánlivě nahodilé části světa, ale velké probouzení se děje v nebývalém rozsahu po celém světě. Spojuje nás to dohromady jako jednu bytost - mimo veškeré hranice, země, všechna předchozí rozdělení, jako nikdy dřív. To vše je hluboce dojímající.
Cítíme, že nás oslovuje něco velkého, tak ohromného, že to transformuje vše. Jako Pravdiví Celiství víme, že potřebujeme zůstat otevření a připravení skočit. A znovu skočit! Přijímáme rozhodnutí, mnoho rozhodnutí, a vybíráme si místo v Nové Krajině, kde konečně budeme. Pak tam prostě jdeme a elegantně zaujímáme nové pozice.
Dosáhli jsme vrcholu vysoké hory. Nyní vidíme překrásné nové barvy Nové Krajiny. V současnosti kráčíme do svěžích, nových oblastí svých Nových Příběhů. Je zde expanze reality. Širší obraz Nové Krajiny se stává zvýšeně viditelný v každém detailu. V této nové úrovni Pravdivosti je všechno jasné, oplývá čistotou a my víme, že vše se spojí dohromady velkými, kvantovými skoky.
Solara
Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního 12ti stránkového Surf Reportu na srpen 2013. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po zapsání v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel Z. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět