Mám pocit, jako bych uvízla mezi dvěma světy Otázka na Jennifer Hoffman

12.10.2013 11:52

Věci v mém životě v posledních třech až čtyřech letech neběží příliš dobře. Asi před měsícem jsem se rozhodla převzít nad situací kontrolu nastavením záměru ohledně toho, co si přeji, a můj život se začal zlepšovat. Přítelkyně mi řekla, že procházím procesem vzestupu. Nyní zažívám hodně stresu a nepohodlí, a mám dojem, jako bych uvízla někde mezi svým starým životem a životem novým. Co se děje a proč se mi nepodařilo si udržet onen pocit, že mám vše pod kontrolou a vidím, jak se můj život zlepšuje?

Odpověď:

Neděláte nic špatně a opravdu by bylo pěkné, kdyby se celý tento proces choval lineárně, začali bychom na počátku, a pak bychom byli na konci.... a hotovo. Avšak naše transformace, vývoj a vzestup lineární nejsou, jsou součástí vývojové spirály, která nás vrací ke stejným problémům a tématům, pokaždé na různé úrovni, abychom mohli provést nezbytná uzpůsobení své energie, svých přesvědčení a myšlenek,  abychom byli schopni tuto energii začlenit do svých životů. To, co cítíte, je součástí tohoto dění, a protože jste mezi dvěma světy, nacházíte se na místě, které má značnou sílu, co se týká nových voleb, přestože to takto právě nyní nevnímáte... a vysvětlím proč.

Naše životní stezka je založena to tom, co si vybereme ze všech možností a potenciálů, které jsou nám v každé chvíli k dispozici. Neexistují žádné lepšínebo horší volby, a my nejsme schopni učinit rozhodnutí, na něž nejsme připraveni,  tedy s nimiž nejsme v souladu. Činíme jednotlivé kroky kupředu tím, že si pro svůj život vybereme něco nového, a tím do takové volby s sebou bereme veškerou svou životní energii a zkušenosti. A v tomto bodě se nyní nacházíte i vy.

Stres a nepohodlí vnímáte proto, že se nacházíte mezi dvěma světy, mezi svým starým životem a životem novým. Učinila jste změny, s nimiž dosud nejste plně sjednocena a jejichž energie se úplně nehodí a nezapadá do toho, co v současnosti ve vašem životě je. Nyní musíte provést ještě mnohem nepříjemnější rozhodnutí, kdy máte odhalit  a následně propustit věci, které již ve vašem životě nemají místo (podle energie vašich nových voleb). Stres tedy ještě neskončil, avšak zmírní se, jakmile se rozhodnete, kterou stezkou se vydáte,  jakým  způsobem  máte v úmyslu tuto energii integrovat, což zahrnuje přijímání a propouštění, a poté začnete  tyto nové volby včleňovat a rezonovat s nimi.

Jen pro vaši informaci: k tomuto bude docházet pokaždé, kdy provedete změnu svých voleb, která vás uvede do souladu s novými potenciályMusíte se rozhodnout, co se chystáte nyní vpustit do svého života, jestli vám to vyhovuje a jak se s tím sladíte, a též je zapotřebí identifikovat cokoliv, co s tím již není v souzvuku. Takové věci, lidi, situace, emoce, myšlenky a energie, které nejsou v souladu s vaším novým potenciálem,  potom opustíte – a to je ta nepříjemná část. V budoucnu to bude méně nepříjemné, protože s tímto procesem budete více obeznámeni.

Je to pro vás také součástí velké životní lekce, existuje spousta karmických záležitostí souvisejících s tím, že nejste pány svého života, že svou energii a sílu odevzdáváte druhým, a co se pak stane, jakmile to dělat přestanete a svou sílu si vezmete zpět. 
Je to pro vás poněkud nepříjemné, když se máte naučit říkat ,,Ne”,  mít vlastní sílu a mít vládu nad svým životem, ale vzhledem k tomu, že právě pro to jste se rozhodla, je čas, abyste  zažívala svůj život z této perspektivy. Buďte k sobě ohleduplná, pokračujte krůček za krůčkem a důvěřujete svému vedení a vnitřnímu vědění, protože ty vám pomohou dojít k oné radosti, již hledáte.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)12. 10. 2013

—————

Zpět