Manželství - vdát se nebo ne?

02.02.2014 14:20
ahojte všichni .
Tento týden jsem byla požádána, abych vyprávěla o manželství . Manželství je velmi kontroverzní téma , ne jen v komunitě Nové Doby , ale i v celém světě. Někteří lidé ho vidí jako krásné vyjádření lásky a někteří lidé ho vidí jako archaické omezení . Takže kdo má pravdu ?
 
Potřeba , abychom se s někým spojili je zapuštěna v naší DNA . Zajišťuje přežití našeho druhu na úrovni čistého zplození a také na fyzické úrovni přežití . Partnerství je základní společenská struktura našeho druhu . To znamená v tomto bodě a čase , raději než rozpouštět partnerství , je třeba jej zesílit a přeměnit na jeho nejvyšší aspekt . Vlastně proměnit společnost . Přibližně před 11 000 lety se lidé otočili z druhu lovení a shromažďování do druhu zemědělců. Znamenalo to , že už nemusíme být pojízdný kočovníci, protože jsme se naučili jak zkrotit zvířata a pěstovat potravu . Toto je bod kdy se majetek stal konceptem v lidské společnosti . A majetek musel být ochráněn . Vlastnění majetku je to, z čeho vznikla ekonomika a idea bohatství versus chudoby. Byl to tento bod , když se partnerství začalo zakládat méně na přitažlivosti a více na ekonomice . Ženy a děti , které také potřebovali ochranu , byly viděny jako rozšíření vlastnění majetku a bohatství.
 
Dohodnuté manželství vznikla jako první reálná forma společensky rozeznání manželství. Dohodnuté manželství bylo navrženo, aby zajistilo ekonomické a společenské postavení rodiny. Tento návrh vydržel až do 18 století, kdy lidé začali vidět dohodnuté svatby jako ztrátu osobní svobody a lásky . V tomto bodě se manželství stalo více dohodou navrženou , aby naplnila psychologické potřeby , osobní štěstí a stabilitu, než dohodou, která by zajistila společenské postavení .
 
Manželsvo je v základě aktivním výtvorem něčího vztahu, aby byl znám , rozpoznán a oficiální pro veřejnost. A je to uděláno se záměrem, že vztah bude trvalý během celého života dvojice. Tento čin je dokonce právním činem v naší nynější společnosti . Na povrchové úrovni se pár může vzít pro právní důvody , společenské důvody, finanční důvody , náboženské důvody , duchovní důvody , emocionální důvody nebo důvody pohlavní touhy . A když je tento svazek uznán , je považován za smlouvu.
 
Je důležité podotknout, že podmínky manželství nejsou určeny , jsou dohodnuty párem , který se účastní manželství. Podmínky manželství, které jsou vytvořeny z nároků a omezení jsou velmi ovlivněny kulturou a společenstvím . Takže příklady těchto podmínek mohou být , že můžete mít právo na něčí majetek , když vstoupíte do manželství nebo máte omezení, že nemáte možnost vyjádřit svou sexualitu k nikomu jinému kromě vašeho partnera, když jste v rozhraní tohoto manželství. Právě zde se věci komplikují . Na emocionální úrovni to může být krásný záměr dát svou sexualitu pouze jedné osobě . Vlastně to nemůžete udělat bez omezení své lásky . Avšak na společenské úrovni může toto rozhodnutí být společensky podmíněné očkávanie , které je pozůstatkem z dob, kdy nemanželské děti byly hrozbou proti majetku a vlastnickým právům . Pokud toto je ten případ , přichází to z místa omezení.
 
Navrhuji , že pokud zvažujete manželství , nebo pokud i jste v manželství, je důležité, abyste přehodnotili podmínky manželství velmi podrobně , takže víte svá očekávání , takže každá podmínka vašeho manželství bude plně probádaná . Nechcete žádné překvapení na vaší cestě a je důležité, abyste si ujasnili důvody těchto podmínek , místo abyste je slepě akceptovali . Protože byly někoho jiného předtím než jste si je osvojili .
 
Z nejvyšší pespektívy , z perspektivy vesmírného Zdroje, vy jste všechno. To znamená, že každá osoba ve vaší existenci jste také Vy . Takže vybrat nebo upřednostňovat jednu osobu před druhou , nedává žádný smysl z tohoto vesmírného pohledu. Jako druh , když se vyvíjíme do vyšší vibrační hodnoty , vnímání oddělení se rozpustí . Protože vnímání oddělení se rozpustí , nebudeme už mít touhu po partnerství . Neobjeví se to v nás , takže manželství přestane fungovat v naší společnosti .
 
Takže se můžete zeptat proč je manželství v souladu . Proč z pohledu Zdroje to může být k užitku spojit se v manželství , pokud nejvyšší pohled je , že jsme všichni jednota . Odpověď je , že našemu rozvoji slouží v první řadě vztahy . Váš prvotní vztah je vašim největším zrcadlem, největší pomůckou pro sebeuvědomění si a pro růst . Oddat se vašemu partnerovi je totéž jako oddat se sebeuvědomění . Perspektiva , která přichází s tím být v partnerském svazku v sjednoceném páru , je také obrovský vibrační pokrok z perspektivy nezávislé individuality . Protože perspektiva nezávislé individuality je perspektiva ega , které sedí rovnou v iluzi .
 
Musíte se koncipují , abyste byli šťastní ve vztahu dlouhodobě. Proč ? Osobnosti se změní, touhy se změní, těla se změní, romantická láska roste a vadne . Vyberte stále poskytuje kontrast a žádný vztah na zemi není bez konfliktu. Jediná cesta jak zůstat šťastní a jak zůstat spolu je , že si vybudujete přizpůsobivost, vybudujete otevřenost a stanete se vašim nejvyšším Já . Toto jsou vysoké duchovní stavy , takže manželství je vlastně duchovní praktika . Je to , co si někteří z nás vyberou a někteří ne . Jak jsem již zmínil nejvyšší duchovní praktika spojená s manželstvím je úvahou . Tato osoba vám bude přesně odrážet vás a vaše vibrace .
 
Pokud bychom se neodkládalo manželství nebo dlouhodobému vztahu , pravděpodobně budeme běžet od jedné osoby k jiné pokud se vztah zkomplikuje . To znamená, že když nám byly odrážejí naše stíny přes našeho partnera, půjdeme za dalším partnerem a budeme si užívat 1 nebo 2 měsíce okouzlení , kde to byla zkušenost radosti založena na sexuální biochemické reakci . Ale pak se naše stíny rovněž vynoří přes tuto osobu . A můžeme skákat od jedné osoby k druhé a snažit se vyhnout našim stínem, místo toho, abychom jim čelili a proměnili je , což je příležitost, kterou manželství nabízí . Oddaný se někomu jinému v manželství se ve skutečnosti oddáváme sami sobě. Manželství je příležitost zharmonizovat se a najít jednotu s někým, koho momentálně vnímáme jako někoho jiného . Toto je důvod proč vzniká polarita ženství a mužství. Ale nemusí to vždy být takto . Dokud nacházíte jednotu s někým koho vnímáte jako někoho jiného, ​​ať už je to žena nebo muž, praktikujete jednotu . Ať už manželství bude zákonné , je právně rozhodnutí více než rozhodnutí lásky nebo duchovní rozhodnutí . Pokud si zákonně chcete někoho vzít, mělo by to být proto, že chcete zákonné a společenské rozpoznání této jednoty.
Duchovní obřad manželství je důležitější než zákonný obřad, pokud se berete kvůli lásce a duchovním důvodem . Je to příležitost nastavit si mocný záměr být sjednocení a pro toto potřebujete podporu jiných . Tento záměr nás přivádí zpět ke konečné pravdě jednoty , což je příčina, proč svatby mohou být takové nádherné - připomínají nám naši pravdivou podstatu , co je láska .
 
Je důležité, abychom porozuměli, že nikdy nemůžete vědět, co budete chtít zítra nebo v budoucnosti. Musíte zůstat harmonizaci s vašimi novými touhami . Každý vztah , do kterého půjdete , dá vznik novým touhám ve vás . Abyste zůstali šťastní ve vztahu, váš vztah se musí vibračně zarovnat s těmito novými touhami , jinak oba partneři půjdou rozdílnými cestami. Když se narodí touha, nemůže být odmítnuta . Toto zapříčiňuje mnoho neštěstí a konečnou smrt.
 
Aby pár zůstal ve šťastném manželství , nemůže se usadit . Musí se stále vyvíjet v tandemu . Pokud chce pár velmi odlišné věci a chtějí je intenzivní, tak musí jít jinými cestami . A žádný slib nebo smlouva je nemůže držet spolu . Není to žádný stav osvícení , mařit své touhy pro slib, který jste dali . Vesmírné toto není viděno jako obdivuhodná vlastnost , je to viděno jako sebeobetují .
 
Předtím, než začnete panikařit a myslet si , že není žádná šance , že potkáte osobu , koho touhy jejich odtáhnou opačným směrem ( já vím kolikrát denně já změním názor ) , musíte si uvědomit , že nemůžete mít touhu , která by neměla být vaše . To znamená, že pokud máte touhu zůstat v celoživotním vztahu, tak je možné pro vesmír , nejen že možné, ale vesmír vám dá vztah s někým, kdo je schopen zůstat v tandemu s vámi po zbytek jejich života , dokonce i přes jejich změny , dokonce i když se oba sladit s vašimi touhami .
 
Je velmi zajímavé , že manželství se stalo tak hodně o lásce, že se to stalo jeho náboženstvím . Mnoho lidí věří , že je špatné jít do manželství kvůli jinému důvodu, než je láska . Ale není to horší , než to bylo před tím, když jediný důvod proč jsme šli do manželství bylo společenské postavení . Manželství nemusí být jen o lásce . Také to není špatné, pokud není o lásce . Je to stejně dobré , ať už je to o lásce nebo to není o lásce , protože je to rozhodnutí životního stylu a takto to vidí Vesmír .
 
Protože žádná smlouva neznamená více, než váš osobní úmysl a žádná touha není špatná . Toto znamená, že pokud chcete vstoupit do manželství pro finanční důvody , je to v pořádku a není s vámi nic špatného , pokud chcete vstoupit do manželství pro zelenou kartu , je to v pořádku a není s vámi nic špatného , pokud chcete vstoupit do manželství pro společenské postavení , je to v pořádku a není s vámi nic špatného , pokud chcete vstoupit do manželství pro lásku , je to v pořádku a není s vámi nic špatného. Co je důležité, abyste byli upřímní o svých důvodech. Pokud nejste upřímní o svých důvodech , ovlivňují vás společenské podmínky. Nejste v souladu s vaší osobní pravdou.
 
Základní argument proti manželství je , že je to archaická idea , která omezuje lásku, protože vás nutí , abyste vyjádřili svou lásku pouze vůči jedné osobě s vyloučením všech ostatních. Je to zajímavý pohled, protože je pravdou , že manželství přestane fungovat v naší společnosti v budoucnosti, ale lidé, kteří tlačí proti manželství a nerozumí, tak přeskakují krok. A mám malé tajemství . Většina lidí, kteří tisknou proti manželství , to dělají z místa vzdoru proti manželství , takže nejsou v souladu . Vzdorují manželství , protože cítí , že manželství je nedostatek svobody a nevěří, že mohou najít jednu osobu, která je udělá šťastnými během celého života. Takže je jednodušší věřit, že manželství není dobré nebo by nemělo existovat, než vyrovnat se s manželstvím .
 
Většina z nás v New Age jsme zastánci polyamory ( otevřené vztahy ) , protože rozumíme, že polyamory je to, kam lidská rasa směřuje . Ale protože jsme ve vzdoru k manželství , tak to co musíme udělat když něčemu vzdorujeme , je uvolnit tento vzdor . Pokusit se vidět manželství jako svobodu a jako něco potenciálně dobré pro nás . Toto je jediná cesta jak se pravdivě sladíme s polyamoriou .
 
Jak víte, že vzdorujete monogamii místo abyste se sladily s otevřenými vztahy ? Lidé , jejichž přitahujete na romantické úrovni vzdorují vaší polyamorii . Budete stále nacházet lidi, kteří budou chtít mít pouze výhradní vztahy s vámi a budou vzdorovat vaší volbě v životě . Budete vnímat , že ubližujete hodně lidem, tím, že chcete zůstat pravdivý vaší polyamorickej nátuře . To znamená, že nejste v souladu . Pokud byste byli pravdivě harmonizaci s polyamoriou , mohli byste zažít pouze lidi, kteří jsou také harmonizaci s polyamoriou , ne monogamních lidí, s nimiž se ve vztahu cítíte jako omezení.
Snažíme se přeskočit důležitý krok, když se snažíme přeskočit z toho kde jsme do stavu sladění se s polyamoriou . Nerozumíme , že toto je krok , který většina z naší společnosti není připravena udělat . Protože většina z nás si ještě neobjasnila jak mít nejprve harmonický monogamní vztah. Jak jsem již zmínila většina lidí v dnešní společnosti nejsou schopni polyamory . Ani lidé, kteří si užívají tento životní styl polyamory mají tendenci sknčiť se slzami v očích, když se probudí . Proč je to takhle? Je to proto, že si zakládáme naši sebeúctu na těchto prvotních vztazích , zvláště na našich romantických vztazích. A toto je, jak nás vychovávali jako děti v této společnosti . Dokud se výchova dětí nezmění, většina lidí v této společnosti bude záviset na druhých ve způsobu sebepřijetí .
 
Vidím mnoho lidí ve společnosti New Age , který se snaží přijmout otevřené vztahy na základě ideji , že stav bez omezení různých vyjádření lásky je více duchovním stavem o nějž usilují . Mezitím se cítí špatně ohledně toho , že se při této idee cítí špatně. Realitou je , že nikdo z nás se plně nemiluje , takže přeskakují krok. Většina z nás nemiluje samých sebe . Nemůžete se pohnout do otevřeného vztahu, pokud nemilujete sami sebe. Pro ty z nás, kteří nemilují sami sebe kompletně , další krok, který musíme udělat je, že se budeme dostatečně oceňovat , že si dovolíme , že zažijme vztah, kde si někdo vybere nás a pouze nás jako partnera pro život . Pokud byste rádi zažili monogamní vztah s někým, kdo si myslí, že slunce vychází a svítí s vámi, tak je to vaše touha . Možná budete v tomto monogamním vztahu a po rokch zkušeností oba zjistíte, že jste připraveni na změnu a pak se posunete do další fáze, což bude otevřený vztah . Nebo spolu strávíte ty roky a rozhodnete se , že to je skvělé a zůstanete v monogamním vztahu po zbytek vašeho života .
 
Nebudu vám lhát , manželství může zničit některým lidem život, ale manželství může také dát příležitost k vyléčení na více úrovních. Toto je důvod proč slib by měl být : " Dokud nás vývoj nerozdělí" , raději než : " Dokud nás smrt nerozdělí " .
 
Manželství je velmi unikátní volba, protože je to volba zahrnout štěstí někoho jiného do našeho štěstí . Nemáme odpovědnost za štěstí jiných lidí , ale když vkročíme do jednoty, do monogamního vztahu, obzvláště do manželství , v podstatě říkáme - tvé štěstí má význam pro mé štěstí a tak sebráním odpovědnosti za moje štěstí , beru zodpvednosť za tvé štěstí a tím, že vezmu odpovědnost za tvé štěstí, beru odpovědnost za moje štěstí . Jaká krásná volba.
 
Ve fyzické dimenzi žijeme v binárním vesmíru . Dualita je zdroj kontrastu . Zjednotenosť této duality je blaho . Manželství nám dává příležitost žít fyzické vyjádření tohoto sjednocení duálních aspektů . Já si myslím, že všechny důvody proč chcete vstoupit do jakéhokoliv manželství , by měly být přezkoumány ještě předtím, než do něj vstoupíte . Je ale důležité abyste rozuměli , že není nic špatného s volbou vstoupit do manželství a není nic špatného s volbou nevstoupit do manželství . Obojí jsou specifické druhy duchovní praktiky. A může to být nádherný závazek zapojit se do praktiky v manželství .
 
Přeji hezký týden .
 
TEAL ( Scott )
 
- See more at : https://www.novazem.info/teal-scott-manzelstvo-vydat-sa-alebo-nie/ # sthash.KWRXhHNo.dpuf

—————

Zpět