Marie Magdaléna - soucitné srdce

09.11.2012 16:23

 

Marie Magdaléna - soucitné srdce
Milované zářivé světelné bytosti Země, já jsem Marie Magdaléna, jsem tu, abych vás podpořila, podržela v energii vzestupu, osvícení a nádherného klidu Stvořitele v tomto okamžiku. Jsem tu, abych vám milovala a byla s vámi, protože jsme staří přátelé. Spojila jsem se s každým z vás dřív, než jste vstoupili na Zemi nebo na její vnitřní plánu. Mezi námi je láska, která je čirá a pravdivá, protože jsme vůči sobě otevřeli srdce, abychom mohli sdílet překrásnou milost našich srdcí, která je základní podstatou našeho Stvořitele. Vy všichni jste božsky spojení s energií Mistra Ježíše a každý z vás někdy působil po boku nás oba ve stejnou dobu, protože my všichni jsme jedním. Je pravděpodobné, že jste byli učení námi oběma, ať už na Zemi nebo jejích vnitřních pláních, zatímco jste se vy nebo část vaší skupinové duše podíleli na jedné ze 144 aktivit, které podporovaly naši misi na Zemi.
Mistr Ježíš a já jsme pracovali s mnoha dušemi na pomoci a podpoře procesu vzestupu, který se odehrává právě teď. Nečekejte moji drazí na vzestup, protože ten tu už je. Jsme tady, abychom vám pomohli cítit a uvědomit si vaše spojení s procesem vzestupu, který probíhá na Zemi. Nyní nastal čas na skutečné propojení se s energiemi, které byly ukotveny na Zemi, ale zejména s energiemi, které proudí od Stvořitele do vašich duší a přes vaši čakru srdce. Energie, které nyní vytékají z vašeho srdce jsou skutečně nádherné a jsou zde, aby podpořily vaši vlastní přeměnu a růst a probuzení všeho na Zemi. Každý z vás předkládá blaženost vašeho srdce získanou na Zemi na podporu Země s vyššími vibracemi a vyšší perspektivou, než jakou kdy zažila. Vaše srdečná čakra je bránou, přes kterou vstupuje božskost a ztělesní se nebo bude existovat ve vašem bytí. Právě kvůli tomu by se měla každá bytost zaměřit na probuzení, léčení, rozšíření a posílení své srdeční čakry.
Jsem si vědoma toho, že mnozí z vás se dlouhá léta soustředily na svou srdeční čakru, aby mohli vyjadřovat lásku, ale nikdy to nebylo tak důležité, jako nyní, protože vaše soustředění spojené s energiemi byly ukotvené do Země a skrze vaši duši vám umožní aktivovat nesmírnou, hlubokou lásku ve vaší bytosti, probudit lásku v celé své podstatě a síle ve vaší bytosti. Doba Lásky přichází a může se manifestovat přes vaše soucitné srdce, které slouží jako brána božstvu, které tudy vstupuje, podporuje váš přechod a vzestup celé planety. Soucitné srdce, o kterém mluvím, je pouze nástrojem, předmětem zájmu vašeho srdce; hojnost lásky, která existuje ve vaší bytosti, je tím nesmírně důležitým. Já a mnozí další mistři už dlouho mluvíme o vyzařování lásky, ale teď nastal čas na plné oddání se této činnosti, protože uvidíte expanzi a božskost ve vás přicházející v čase vyvrcholení a intenzivní vzestup energií, které zakotvují na Zemi.
Dovolte si vidět své soucitné srdce jako bránu k božství ve vás, dovolte lásce, které je již nyní ve vás dostatek rozšiřovat se a hojně vyzařovat a tím přitáhnout energii lásky Stvořitele do vašeho bytí a přes vaše soucitné srdce s větší intenzitou.
Ve stejné době, kdy mnoho lidí zažívá výzvy nebo je vedených k opuštění všeho, co již ze svých realit, myslí, emocí a celého bytí nepotřebují, je to soucitné srdce, které vám nabídne prostor pro vycentrování se, vyvážení a posílení, protože existuje potřeba sdílet vaše soucitné srdce a veškerou proudící lásku se sebou samým.
Matka Maria je zde také a ráda by s vámi pracovala, starala se o vás, milovala vás, léčila vás právě v tomto okamžiku, protože její energie, její mateřská soucitná energie je tu pro vás. Můžete nebo nemusíte cítit přítomnost Matky Marie nebo její energie, ale věřte s jistotou, že je s vámi. Matka Maria by ráda položila své ruce na vaše ramena, aby vás podpořila v každém jednom dni, kdy se společně vezeme na vlně vzestupu.
Matka Mária by nyní ráda pracovala s vámi, protože vás bezpodmínečně miluje, ale existuje vyšší důvod, který souvisí s vaším světelným bytím, takovým zářivým, že si přeje pozvednout vaše světlo, abyste mohli vyzařovat své světlo s rozšiřující se blažeností s cílem podpořit ostatních . Matka Maria vidí vaši velkolepost a proto vám chce dát svou energii soucitu, kterou přijímá z energií božské matky a božského otce Stvořitele. Matka Maria chápe, že je to právě podstata a energie soucitu, které jsou potřebné v tomto čase vzestupu.
Je pro vás vhodné a extrémně důležité, abyste přinesli a projevili vůči sobě soucit, dovolili si být soucitní k sobě při všech svých skutcích, myšlenkách a zážitcích, protože v tomto čase dosahujete tak mnoho a proto je třeba, abyste poctili sami sebe soucitem . Je důležité uvědomit si, že každá osoba na Zemi zažívá posun a výzvy vzestupu, proto je důležité, abyste soucítili s každou osobou na planetě. Tím se nezbaví své síly, ale dáváte svou lásku, jste v božském proudu lásky, kde máte a dostáváte hojnost lásky pro sebe. Dovolte této lásce proudit skrze vás, proudit všemi směry, protože víte, že existuje neustále proudící vibrace lásky a zároveň není potřeba držet se této lásky, kterou dostáváte, protože víte, že vždy dostanete víc. Okamžik, kdy dovolíte této lásce proudit z vaší bytosti v podobě soucitu je okamžikem, kdyby přijímáte vyšší a intenzivnější vibraci lásky pro sebe.
Proto vás prosím, abyste si byli vědomi toho, že Matka Maria pracuje s vámi. Může to ve vás spustit nějaké emoce během dnešního dne nebo následujících dnů, protože nato, abyste mohli cítit vůči sobě soucit, musíte se milovat. Nato, abyste se mohli milovat, musíte vnímat sami sebe jako svou pravdu, což znamená, že hranice, bloky, hradby, které jste vybudovali před láskou, musí být zbourány, nyní více, než kdykoli předtím. A když padnou tyto hradby postavené na obranu před láskou, budete se cítit méně chráněni, než jste se kdy cítili ve vašem životě nebo této realitě. Z tohoto pocitu obnaženosti, který si můžete vyložit jako slabost nebo zranitelnost, vzejde vaše síla, síla ryzích energií Stvořitele. Z tohoto pocitu bezbrannosti vůči iluzím, hranicím nebo strachem, uvidíte svou pravdu. S poznáním vaší pravdy si prostě dovolíte existovat jako svá pravda. Vy prostě jste.
Někdy se dokonce i při meditaci, když uvolňujete energie nebo se čistíte, stále chráníte, vedete, kontrolujete energie, nedovolí si znát základní podstatu vašeho bytí, poznat, jak se cítíte na každé úrovni vašeho bytí, ale ani to, co vám vaše podstata říká . Pokud si dovolíte cítit vůči sobě soucit, pokud si dovolíte být nechránění a osvobozeni od hranic a omezení, pak nebude nic, co by vás odvraceli od nádherné podstaty vašeho bytí. Pak už prostě neexistuje nic, co by vás brzdilo, protože vy jste bytí. Pak u vás prostě vyvstane potřeba spojit své energie se Stvořitelem a budete jako plamen, který stoupá vysoko, jasně září a plane dokonce iv nejtemnějším rohu. Skrze vaše soustředění se na vaše soucitné srdce a vyjadřování soucitu se aktivuje vaše síla, protože jako pracovníci světla musíte být silní. Být silný, znamená být ve svém středu. Nemusíte být silní vždy, ale zjistíte, že iv smutných chvílích, iv okamžicích, když se cítíte být nechránění, je ve vašem jádru síla, která vás drží, posouvá vás dopředu a nese energii klidu. To je to, co se právě teď buduje.
Matka Maria vás prosí, abyste propustili všechny nepotřebné energie, myšlenky, obavy a pochybnosti, protože je nebeskou matkou, která vás bude podporovat a postará se o vás aktivováním energie soucitu ve vašem bytí, povede vás dopředu tak, abyste mohli přijmout tento nástroj , tuto schopnost, tuto existenci, abyste se stali božskou bytostí světla a sloužili na Zemi. To je něco, k čemu Matka Mária vedla i moje zážitky, aby byla pozemská Marie Magdaléna soucitná k sobě samé ak ostatním. Abych existovala v proudu lásky. Abych si uvědomila, že její je dostatek a že je neustále přítomna. A právě proto, že jsem měla osobní zkušenosti s Matkou Marií, chci vám o nich říct a sdílet s vámi sílu a schopnosti Matky Marie, protože pro vás budou užitečné v tomto speciálním a posvátném období na Zemi. Zavolejte prosím Matku Marii, aby byla s vámi, aby položila své ruce zepředu a zezadu na vaši srdeční čakru, objala vás a obklopila vás s hlubokou soucitnou láskou, která je nejlepším lékem pro vaše srdce. Energie soucitu Matky Marie vám umožní rozpustit všechny strachy, bolesti a zranění a vaše srdce tak bude moci svobodně existovat jako soucitné srdce a jako brána k božské podstatě Stvořitele. Dejte Matce Marii během vaší meditace nebo oddychu tolik času a prostoru na práci s vámi, kolik bude třeba. Můžete si všimnout, zejména pokud se soustředíte na svou srdeční čakru, že se začíná více otevírat a vydatně vdechovat lásku s nesmírnou volností. Vaše zážitky s Matkou Marií musí být prosté, pouze její dopřejte dostatek prostoru na práci s vaší energií, zatímco setrváváte ve stavu úplného přijetí vaší přítomnosti ve vás.
V okamžiku, kdy bylo aktivováno mé soucitné srdce, mi Matka Maria řekla afirmaci, kterou nyní řeknu i vám. Můžete ji použít kdykoliv si budete přát nebo během léčení s Matkou Marií.
Soucitné srdce, já jsem.
Můžete mít pocit, že potřebujete zavolat Matku Marii, aby s vámi pracovala pouze jednou, nebo si můžete přát, aby s vámi pracovala dlouhodobější a proto je důležité, abyste následovali svou intuici. Uvědomte si prosím, že já jsem tu pro vás stále a miluji vás bezpodmínečně. Děkuji vám, že jste mi dovolili přinést vám tento zážitek, který byl mému srdci vždy vzácný.
Z mého soucitného srdce vás bezpodmínečně miluji.
Já jsem Máří Magdalena.
Přijala Natalie Glasson, 29.10.2012
pro stránku vzostup.sk přeložila Danuša

—————

Zpět