Marie Plášilová: Květen bude měsícem vlastního sebepoznání

05.05.2016 18:33

Jarní měsíc květen je spojován s řadou lidových oslav a tradic. Staví se například májky, kterým předchází pálení čarodějnic. Květen je mimochodem považován také za měsíc lásky a je pátým měsícem gregoriánského kalendáře. Název měsíce pochází přirozeně od slova kvést. Vznik tohoto názvu se datuje k roku 1805, kdy jej poprvé použil v překladu Josef Jungmann. Rychle se vžil. Ještě předtím se přitom užíval název „Máj“.

V květnu máme dva sváteční dny. Kromě nich je příznivé si připomenout Den matek (druhá květnová neděle) a o týden později Den rodin. To bude slavit svůj svátek i Žofie a k ní se váže tato pranostika: „Svatá Žofie políčka často zalije.“ A jak můžeme využít květnové týdny pro svůj rozvoj?

Období od 1. 5. do 8. 5.

Půjde o období dvou svátečních dnů, oba však vycházejí na neděli, takže nebudeme mít k dispozici volné čas navíc. To ale nemusí být žádná překážka k tomu, abychom si i v tomto týdnu a o svátečních dnech užívali života. Ten nám přináší nejrůznější možnosti. Snad bude prospěšné si v tomto období naplánovat mimořádnou aktivitu, nějakou změnu oproti tomu, jak prožíváme volný čas. Nastane prostor pro společenské akce nebo naopak pro tiché rozjímání, či výlety do přírody. Můžeme se vydat i na výlet do jiného města nebo státu, vše je dovoleno. Smyslem bude nalézt jiné pocity, jiný pohled na prožívání současného života. Bude mít smysl vystoupit ze zaběhnutého cyklu.

Období od 9. 5. do 15. 5.

Přijde opět šance rozdat něco ze svého vnitřního bohatství. Jeho zdroj jsme si mohli uvědomit v minulém týdnu. Že je kde brát, je samozřejmé, jen k tomu někdy nemáme dost odvahy. Často stačí projevovat empatii, vzdát se sobeckého a pohodlného přístupu, udělat si čas pro druhé, pochopit je. Někdy stačí udělat jen něco málo, ale pravidelně, a dostaví se úžasná změna. Lze to aplikovat k sobě samým jako k našim blízkým, tak i k lidem, s nimiž se setkáváme. Tímto produchovnělým přístupem se změní naše osobní vibrace, ale i celková atmosféra. A je toho opravdu zapotřebí. Neděli můžeme využít k návštěvám a svátečním setkáním se svými maminkami. V opačném případě ji můžeme poděkovat za to, co pro nás udělala a věnovat jí vzpomínku, pokud už není setkání možné.

Období d 16. 5. do 22. 5.

Tohle bude zase vhodné období pro to, abychom si uvědomovali hranice, prostor, v němž je pro nás bezpečné se pohybovat. Není tím myšleno omezovat se, nýbrž zdravě vymezit a rozpoznat, co ještě ano, co už ne, a co by nás poškozovalo. Souvisí to se sebevědomím. Máme na to právo. Vymezení hranic a pravidel je prospěšné pro nás samotné, ale i pro ostatní, s nimiž přicházíme do styku. Osobním vymezením se dáváme vnějšímu světu poznat, co je smyslem našeho života, co jsme schopni udělat, přijmout, apod. Zdravé určení osobních hranic nám pomáhá udržovat život v rovnováze. Není prospěšné to porušovat. V tomto týdnu se mohou tyto hranice zřetelněji rýsovat. Svým přístupem tomu můžeme napomáhat.

Období od 23. 5. do 31. 5.

Nastane čas rozpoznávat sebedůvěru. Poznáme, jak je naše víra v sebe sama pevná. Souvisí to se sebepoznáním. Je velmi praktické znát sami sebe, vědět, jak se v náročnějších situacích zachováme, jak umíme kontrolovat situace a jednání v nich. Zdravě sebejistý jedinec má vlastní odhad a dokáže tak odhadnout, na co má, a nevystavuje se zbytečně situacím, které by nezvládl, nebo jen s vypětím sil. Zklamání, které z toho plyne, se potom těžce překonává. To ale víme, jen někdy toho nedbáme, jak by bylo v daném momentu vhodné.

Pokud je květen považován za měsíc lásky, potom ji podporujme důvěrou. Věřme svým citům jako svým partnerům a partnerkám. Jednejme důvěryhodně, vztah to jenom posiluje.

Marie Plášilová, kartářka, numeroložka a terapeutka
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz, www.vehvezdach.cz

—————

Zpět