Matka Marie - JÁ JSEM probuzený/á

09.03.2013 13:59

 

Poselství Matky Marie přijala Natalie Glasson 24. 2. 2013

Milované světelné bytosti Stvořitelova srdce, posílám vám svou lásku a něžné požehnání, při našem společném pohybu skrze krásná stadia vnitřního duchovního růstu odrážejícího se s větší hojností ve vnější realitě. Mám pocit a hluboko v nitru mého bytí vím, že každý okamžik života na Zemi je drahocenný, že každý okamžik je příležitostí, která daruje sebe sama, aby umožnila a podpořila váš duchovní růst. Je proto důležité zajistit, abyste měli nástroje pro pomoc vašemu duchovnímu vývoji, který podporuje vaše hlubší porozumění hodnotě každého okamžiku vaší reality.

Teď nastal čas ohromného probouzení, protože se zpřístupnily mocné vibrace světla pro ukotvení do vašeho bytí. Vaše citlivost stoupá, vaše moc se zvyšuje a rozvíjí se uvědomění si svého já a duše. Po pravdě řečeno se stáváte stále více probuzenými, bdělými a vědomými si sebe sama jako posvátné duše ve fyzickém těle a realitě. Abyste se probudili, musíte dovolit světlu, lásce a božskému vědomí svého bytí pohnout se, být stimulován a splynout v jedno a tím urychlit vaše světelné vibrace. Je zde možnost, abyste se stali probuzenými ve všech aspektech svého bytí, a tím se manifestovali do mocného světla a porozumění, kterým jste. Je to na vašich duchovních cvičeních, meditacích, soustředěních a záměru, které povzbuzují, posunují a obnovují vaše bytí a pomáhají vám stát se jedním se Stvořitelem. S každým okamžikem na Zemi, který je posvátnou příležitostí růstu vás chci povzbudit, abyste se zaměřili na bdělost celého svého bytí, ale zejména na probuzení ráno po procitnutí. Při probouzení se tělo začíná hýbat, otevírají se očí, koncentrace, která se zaměřuje zpět na fyzickou realitu, se stává mocným symbolem představujícím proces probuzení, uzemnění, spojení v jeden celek a existování jako Stvořitel. Tato příležitost je vám dána každý den a já cítím, že by se mohla stát mocným rituálem propojení vaší duše a Stvořitele ve vašem fyzickém bytí a realitě. S tímto na mysli jsem vytvořila invokační a afirmační slovní spojení, které vám pomůže při probouzení celého vašeho bytí, speciálně na duchovní úrovni při vašem vzestupu ze stavu spánku. Toto může být praktikováno denně nahlas nebo v duchu, jestliže se tím cítíte být vedeni.

Už nedovolte, abyste znovu přijali za vlastní stav spánku ve své fyzické realitě, povzbuzujte a inspirujte se k probuzení, bdělosti, vědomí a duchovní stimulaci každým okamžikem své existence. Je to také symbol probuzení se ze starých nízkých energií manipulace, nedostatku síly a víry v sama sebe.

Jsem probuzený/á………

Začněte vzýváním mých energií, Matky Marie nebo jakýchkoliv jiných ženských vibračních bytostí světla, aby s vámi energeticky pracovaly a podpořily slova, která se chystáte použít.

“Žehnám tomuto nádhernému a svatému dni s univerzální láskou, světlem, hojností a blažeností Stvořitele. Protože se probouzím z léčivého a omlazujícího klidu mého spícího stavu, dovoluji všem novým projevům, vhledu a pochopení, sdílet se mnou během mého času na vnitřních pláních, proudit jako nádherný proud světla hluboko do mého fyzického bytí, buněk, energetických těl a reality. Probouzím se s hlubokým smyslem a zkušeností být léčen, posvátně milován/a a energeticky pozdvižen/a ve svém celém bytí.

V tomto současném okamžiku a dále již navždy jsem bezpodmínečně milován/a, jsem láska a přijímám lásku Stvořitele s otevřeným srdcem a myslí. Miluji teď sebe sama, posílám lásku svému minulému já a miluji sebe sama v každém okamžiku každého prožitého dne.

Protože se probouzejí mé oči a třetí oko, přibližuji se své přirozené schopnosti vidět fyzicky a duchovně s ohromující jasností a ostrostí, snadno spatřuji pravdu Stvořitele, vstřebávám skrze svůj fyzický zrak a třetí oko krásu, světlo, uvědomění a moudrost, která je Stvořitelem a vnitřní pláně na Zemi a na nebesích.

Spolu s tím, jak se probouzí má mysl, vpouštím mír, lásku a harmonii do svých myšlenek ze své duše, srdce a Stvořitele, což vytváří míruplnou mysl, která mě provází celým dnem. Volím si tvořit skrze svou mysl ze svého srdce posvátné božské projevy, které slouží mé duši a duchovní stezce v mé realitě.

Milované srdce, probouzím tvou čistou milující vibraci a nezměrný zdroj pravdy. Prosím království andělů, aby požehnali mému srdci a celému bytí nezištnou a aktivní andělskou láskou, zasvětili mé srdce do čistých vysokých vibrací lásky, protože prosím své srdce, aby se plně probudilo a přineslo lásku každé buňce, čakře a energetickému systému mého fyzického těla a energetického bytí.

Vibrace mého srdce a mé duševní vibrace prýští do mého fyzického těla, posílají poselství o probuzení do mého fyzického těla. Mé tělo je energetizováno, naplněno vitalitou, obnoveno, omlazeno a aktivováno. Jsem naplněn/a nadšením ze života a k životu.

Probouzím svou duši, má duše teď postupuje s lehkostí a dokonalostí skrze mé srdce do každého aspektu mého bytí a obzvláště energizuje, vyrovnává a čistí mé aurické pole. Milovaná duše, nabádám tě, abys mě dnes obeznámila se svou přítomností, dovol mi vědomě kráčet propojen s tvou energií, vibrací, vedením, vědomím, přítomností a božskou vůlí. Dnes zažívám hlubší a pronikavější spojení se  svou duší a lépe ji chápu. Tvořivě a radostně projevuji svou duši nádhernými milujícími způsoby skrze každý okamžik své reality.
Probouzím a zesiluji svůj svazek se svými průvodci a světelnými bytostmi, kteří mě podporují. Prosím, abyste přistoupili blíže a s láskou mi požehnali  vaší čistou vibrací světla a božské moudrosti. Přijímám vás hluboko do svého srdce, bytí a reality. Jsem vděčný a děkuji za všechno vedení a lásku, kterou mi poskytujete.

Vědomě probouzím své spojení se Stvořitelem a vším, co je jeho láska. Jsem jedním se Stvořitelem, v dokonalém spojení, sjednocení a zaměření se na Stvořitele, na mou duchovní skupinu a duší. Bez omezení otevírám své energie a bytí, abych obdržel/a vše, co mi Stvořitel poskytuje. Probouzím se k uskutečňování požehnání, zázraků, hojnosti a pravdy ve svém bytí a realitě, protože věřím v milující přítomnost, podporu a vibrace Stvořitele na věky propojeného s mým bytím a realitou. Přijímám Stvořitelovu božskou vůli pro dnešní den; přijímám a ustanovuji božský plán své duše, duchovní skupiny a Stvořitele.

Já jsem láska, Pravda, čistota, moc, harmonie, světlo, vědomí, rozvoj a moudrost Stvořitele vtělená na Zemi v tomto přítomném okamžiku a navěky.

Milovaný Stvořiteli, duchovní skupino, duše a průvodci, požehnejte mi dnes nádhernými blaženými zkušenostmi růstu, duchovního rozvoje a osvícení, volím si být tvůrcem lásky, harmonie, radosti a světla ve všem co dělám, říkám, vidím, myslím, projevuji a prožívám. Nechávám odejít a léčím všechen stres, napětí, nerovnováhu, negativitu, strach, hněv a nedostatky uložené v sobě a promítané do mé reality. Jsem vyléčen/a.

Probouzím všechno, co jsem, svou pravdu a Stvořitelův aspekt, probouzím a aktivuji všechno, co potřebuji z nitra svého bytí ke tvoření a projevení se.

Probouzím se! Probouzím se! Probouzím se!

Jsem vědomě PROBUZEN/A jako posvátná Stvořitelova duše a aspekt na Zemi; nyní si volím existovat jako vědomá probuzená bytost světla a lásky. Jsem probuzen/a, aktivován/a a láskyplně připraven/a pro svůj den a každý současný okamžik, který přijde.

Děkuji ti.”

Věřím, že vám to poslouží jako nástroj k vašemu božskému probuzení v každém nádherném okamžiku vaší reality na Zemi.

S božským požehnáním,
Matka Marie

© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. 

 

—————

Zpět