Matka Marie - Tkaní úmyslů Božské Matky Stvořitelky

09.08.2012 18:43

 

Matka Marie - Tkaní úmyslů Božské Matky Stvořitelky
"Já jsem láska a kouzlo Matky Marie".
Toto je afirmace, kterou Vám nyní chci předat, teď když Vám dávám moji energii, uvědomění a osvícení. Tato afirmace je zrozená v nejčistším místě mého srdce a duše. Není na to aby mě oslavovala, ale aby ctila lásku, kterou Vy držíte ve Vás s vědomím, že s přítomností lásky se Vaše realita stane kouzelnou, magickou.
Každý zážitek přináší radost, blaženost a větší kreativitu do Vaší reality, zanechávajíc ji pramenem kouzel pro tu Vaši, tak realitu ostatních. V afirmácii také rozpoznáváte energie, kvality a vibraci, které já zastupuji; energii Velké Božské Matky Stvoriteľky. Uznáním, že je ve Vás aspekt Matky Stvoriteľky, přiznáváte ženskou energii Bohyně s její silou, láskou a kouzlem či manifestací, která je vám vlastní. Nastal čas na Zemi, když lidskost musí předložit tyto energie Bohyně, vědomím, že energie Bohyně každé osoby i duše se liší několika posvátnými kvalitami.
Přítomnost energie Bohyně dovolí, aby nastaly potřebné posuny a rovnováha energií, zejména mezi mužskou a ženskou. Každý by měl adoptovat energie Božské Matky Stvoriteľky, které jsou kvalitami soucitu, péče, kreativní síly, schopnosti chránit a opatrovat.
Tyto kvality vyzařované každým jednotlivcem, pomohou úsvitu nové perspektivy na Zemi, času když místo úsudku nad druhým podáme soucit, kde každý je ochoten být milosrdný, chránit a opatrovat jako jiných tak i sebe. A hlavně čas, když kreativní energie, kterou vede božská mysl a duše vašeho bytí je schopna vzestupu, podporuje zázračné manifestace magických okolností.
Použitím tuto afirmaci a mou přítomnost dnes přivítejte moje povzbuzení na akceptaci Vaší Matky Stvoriteľky ve Vás, aplikováním těchto energií a kvalit, jakkoli jejich chápete a interpretujete, kompletně znovu prožívá Vaši bytost a realitu.
Pokud láska Vašeho bytí samovolně kreativní plyne, vytváří zázraky. Toto je něco, co si přeji, abyste prozkoumali a zažili ve Vašich meditacích. Prosím, pokud si přejete, použijte mou afirmaci, opakujte ji ve své mysli během meditace a ponechte energii této afirmace aktivovat ve vašem bytí - to co roste, aby se vyjádřilo a zažilo.
Věřím, že Váš úmysl právě v tomto okamžiku vzestupu může být zaměřen na lásku a zázrak, či magický zážitek. Když vyprávím o zázracích, vyjadřuji se o realitě a perspektivě bez zábran. Pokud plynulost energie Stvoriteľky bublá jako láska z Vaší osoby, můžete zažít manifestaci čehokoliv si přejete.
Energie lásky a nadšení ohledně Vaší minulosti a budoucnosti je nyní důležitá. Začínáte vkládat záměry do Vaší reality, v níž už není strach, takže se stanou kreativními manifestacemi. Právě v tomto okamžiku Božská Matka Stvoriteľka vytváří záměr lásky a blaženosti pro lidstvo, úmysl dokonalosti a pravdy.
Každý, kdo si přeje spojit se s energií Božské Matky Stvoriteľky, může tak učinit s prostou žádostí na proud těchto kreativních úmyslů do Vašeho bytí a reality. Boží Matka Stvoriteľka je nejvyšší ženská vibrace Stvořitele. Záměry vytvořené takovou božskou silou světla mají potenciál být opravdu magické, když jsou zažité energeticky, ale hlavně fyzicky. Jediné co je potřeba, je prostě povolit tok energií přes Vaši bytost do Země a do Zemské Hvězdné Čakry pod Vašimi nohama.
Energie Božské Matky Stvoriteľky jsou tak posvátné, že Mistři a Archandělé se pozastavují při jejím přijetí. A tak vybízí i Vás, abyste se pozastavili během přijímání, otevřeně a vědomě přijali posvátný záměr Božské Matky Stvoriteľky pro všechny. Ponechte tuto energii naplnit Vaše celé bytí. Zjistíte, že to má příznivé účinky hlavně po praktikování mé afirmace.
Mám ještě dodatečný záměr při sdílení této posvátné informace s Vámi. Přeji si Vás povzbudit, abyste tkaly svou vlastní božskou sílu záměrů pro Vaši realitu a Zemi.
Žijete v silných energetických časech, každá Vaše myšlenka a každý Váš čin je zvětšený a probuzen. Jste velmi podporováni a máte nádhernou možnost Vašeho duchovnéhu růstu zde na Zemi ve vlastních rukách.
Je čas následovat příklad energií Božské Matky Stvoriteľky, tkát světelný zdroj záměrů pro sebe, čímž si vymáháte vlastní vnitřní sílu, Vaši možnost manifestace, či možnost vytvářet zázraky a kouzelné zážitky ve Vaší realitě. Právě se děje tolik posunů, že je nutné abyste vytvářeli flexibilní záměry pro sebe a svou realitu.
Je mnoho stupňů růstu a přechodů, které jsou důležité ve Vaší realitě a realitě o kterou se dělíte se světem. Když začnete vytvářet záměry či pro sebe či pro svět, zajistíte, aby vše plynule z božskou dokonalostí Stvořitele. Pamatujte, že nic se nestane ani nezrodí bez počátečního záměru 'být vytvořen'. Pokud je mír na Zemi Váš největší sen, tak Tkejte světlo z Vaší bytosti držíc mír jako záměr.
Mnoho pozemských čaker se probouzí a je aktivovaných, včetně Zemské Hvězdné Čakry v Londýně. Je důležité, aby byly vytvořeny záměry perfektních a chráněných aktivaci světla, hlavně teď, když je třeba podpořit aktivaci Zemské Hvězdné Čakry i jiných.
Olympijské Hry v Londýně UK asistují s aktivací Zemské Hvězdné Čakry, což pomůže Kundalini energii planety Země běžet a zvětšit každou čakru a tedy vytvořit hluboké buzení pro všechny. Mnoho jiných důležitých situací a synchronizací se děje od dnešního dne až po Nový Rok, každá požadavkem Váš záměr, Vaši podporu a lásku.
Energie Božské Matky Stvoriteľky si uvědomuje pomocí jednoduchého záměru či myšlenky naplněné světlem, že stvoření záměru se uskutečňuje. Božská Matka Stvoriteľka si je naprosto jistá ve své schopnosti manifestovat a ovlivnit změnu na Zemi av celém vesmíru Stvořitele. Tato víra extrémně zdůrazní a dodá úmysl každému záměru, a Vaše prožití a poznání tohoto je to, co si přeji v hloubce vlastní duše. Je pravda, že Vaše myšlenky opravdu dokáží vytvořit změnu ve Vaší realitě a ve vzestupu Země.
Abyste mohli tkát božský záměr, potřebujete existovat ve vysoké vibraci podstaty a pravdy Stvořitele, kterou dokážete v tomto okamžiku rozlišit. A tak během meditace a zaměření na Váš dech, nechte se napojit jestli zaměřit na to božské ve Vás, nechávaje to vyzařovat během Vašeho výdechu.
Pak si můžete přát, aby energie Božské matky Stvoriteľky a vibrace Stvořitele plynuly přes Vaše bytí. Akceptujte tuto energii v jakékoli formě, která Vám je milá. Ztělesnit vibraci, světlo a vědomí energií Stvoriteľky a Stvořitele, zažívající božské blaho a energetickou svobodu.
Přesuňte svou pozornost z Vaší mysli na Vaše srdce a nechte tu zdroj božského světla budovat. Během Vašeho výdechu si představte silné a krásné vlákno světla, jak se projevuje z Vašeho srdce s každým výdechem. Toto vlákno pokračuje a stále roste ve Vašem srdci. Uvědomte si, že toto je Vlákno Stvoření pro Vás.
Ponechte záměry aby rostly z Vaší duše a aby se napojili na toto Vlákno z Vašeho srdce jako Vlákno světla stoupající do Vaší reality.
Toto dokážete tak dlouho, jak si jen přejete. Toto je proces tkaní záměrů. Spojujete myšlenky a inspirující ideje z Vaší duše s čistým světlem, ponechává je, aby se manifestovali a plynuly tam, kde jsou zapotřebí. Časem budete schopni tkát záměry světla kdekoliv as čímkoliv. Toto bude velká služba pro Vás a pro lidstvo, která Vás obohatí o větší odpovědnost za Váš vlastní duchovní růst zde na Zemi.
Jsem tu na to abych Vás vedla, ponechte Božskou Matku Stvoriteľku, aby Vás vedla k láskyplnosti a existenci milující kreativitu zde na Zemi, stejně jako ke tkaní záměrů lásky, vzrušení a zázraků v každém momentě Vaší reality.
S láskou Božské Matky Stvoriteľky,
Matka Mária
© Natalie Glasson, www.omna.org
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Zuzana Blyšťanová (www.transformace.info). Jazykovou úpravu češtiny udělala Jelka M. Tuto slovenskou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů is aktivními odkazy.
 

—————

Zpět