Matka Marie

21.03.2013 15:50

 

Moji spolutvůrci svobodných světů lidskosti,

Dostali jste nového vůdce ve světě nepodléhajícího nikomu z Vás .Máte tady na dosah nové činorodé možnosti.Dbejte na jejich počínání a vězte ,že nadešel čas je povytáhnout na Světlo Boží. Jest dokonáno pro všechny dostatek všeho, co si jen můžete přát. Jen jednejte s rozvahou a ne s trudomyslností. Uvádějte věci v pohyb, ať neztratíte na svých cestách naději, a dokončujte své počínání ,až na vrcholu blahoslavenství.  Jsem nad Vámi a vidím, jak si počínáte .Ochraňuji Vaši spravedlnost a čistotu. Vím, že se potýkáte  těžkostmi Vašich nevědomí,ale určitě naleznete cestu Vaší spásy. Poslouchejte své srdce, Vašeho průvodce nových světu. Počínejte si s lehkostí a nalaďte se na něj. Spousta srdcí jste zraňována,ale jste vedeni k tomu, aby jste  začali být ve středu svého počínání. Srdce to je Váš celek k novému životu a dejte pozor , ochraňujte se před zneužíváním druhých.Zítra přijde čas a uvidíte, jak jste krásní a velcí ve svých tělech. Milujte se tak ,jak prosíme ,aby jste milovali tento svět. Máte další možnost rozkvětu Vašeho poupěte ve velký květ. Nacházíme společné souznění a jen Láska nás nechá činit a žít v pokojném životě. Těšíme se z Vás  a počínejte si  na Vašem světě lehce .Vnímejte jeden druhého,jako když s láskou přivoníte ke květině. Otevřete si  tím cestu bez hranic a souzníte s námi. Buďte radostní a veselme se z nového , ještě pro někoho nepoznaného kolem Vás.  S láskou Vás ochraňuje a bdí nad Vámi Vaše  matka  všech dětí. Miluji Vás. Marie.

—————

Zpět