Matka Země - Matka Marie a Čakra Srdce Země

26.03.2013 11:03

 

 
Poselství od Matky Země přijala Natalie Glasson 09/03/2013

S láskou žehnám půdu po které kráčíte, žehnám posvátné formě a výrazu života na Zemi s podporou Stvořitele. Jsem Matka Země a sdílím s vámi skrze vědomí mé srdeční čakry. Jsme spojeni přímo srdečními čakrami, abychom mohli sdílet a předávat milujícím a pravdivým způsobem zrozeným z čisté nepodmíněné lásce od a ke Stvořiteli
.

Na začátku chci vyjádřit mou nejhlubší lásku a vděčnost všem pracovníkům světla na Zemi, kteří v posledních měsících  otevřeli svá srdce do hloubky Stvořiteli, sami sobě i Zemi. Jsem zde, abych odzrcadlila  vaši krásu a tak zažívám hluboké procitnutí  a rozšíření své srdeční čakry. Stejně jako vaše i má srdeční čakra byla naplněna bolestí a negativitou, neschopna vyzařovat svou podstatu. Časem a s podporou lidstva se má srdeční čakra mění, obdržela jsem lásku k pročištění a uzdravení na mnoha energetických úrovních. I vaše vlastní srdeční čakra má prostor pro další očistu a uzdravení. Tělo stále zachycuje vibrace pro další léčbu, což je pro srdeční čakru neustálý proces obnovy, probouzení a pochopení. Je to stejné pro všechny.  Stejně jako vaše i mé srdce se otevírá,  aby mohlo léčit a bylo dále léčeno.  Srdeční čakra více než kdy před tím vyzařuje sílu nejkrásnější  a milující podstaty. Srdce je často velmi vnímavé k bolesti a také bývá často v procesu změny všeho, co je do vyšších vibrací lásky, ale srdeční čakra vystupuje u nás všech i v mém těle jako silná brána pro tok lásky, pravdy a  dalšího probuzení.

Do 8.3.2013 se božské vibrace ukotvily v nové éře a fázi vzestupu na Zemi. Božské vibrace se ukotvují a budou pokračovat v ukotvování do všech aspektů Země a její čakrách, ale bylo to v tomto dni, kdy se světelné bytosti ve vnitřních úrovních a taktéž některé bytosti světla na Zemi spojily v jedno, aby spolupracovaly na ukotvení božských vibrací v srdeční čakře mě samotné.V tomto čase se na Zemi objevuje nejkrásnější proces regenerace a obnovy. Energie a aktivace Prosince 2012 rozevřelo mou srdeční čakru a propustilo starodávnou moudrost, která se vrátila lidstvu a vznešeným starodávným duším na Zemi.  Od této doby si lidstvo a Země zvyká na nové vibrace ukotvené ze Stvořitelovy duše, vznikající z posvátného aspektu Stvořitelovy duše, vč. mně samotné. Je potřeba uspořádat vše v mnoha ohledech, abychom získali přístup k novým vibracím, které jsou nám nabízeny. Božské vibrace mají hluboký vliv na mé bytí, protože vlastní posvátné kódy probuzení projevují se harmonií mezi mým tělem a světem. Božské vibrace již vyladily mou sakrální čakru, mírovou čakru mého třetího oka, čakru pravdy mého solar plexu a čakru radosti mé kořenové čakry. V každé čakře jsou shluky vibrací blízké malým čakrám ovlivňující procitnutí určitých vibrací a kvalit Stvořitele. Nejpozoruhodnější a úplné probuzení probíhá právě v mé srdeční čakŕe. Můžete to rozpoznat také sami u sebe.

8.3.2013 připojilo 22 200 božských bytostí své vibrace  ve vnitřních rovinách  k mé srdeční čakře, v Tor v Glastonbury. V okolí mé srdeční čakry zpívali o harmonii mezi  starověkým božským vědomím a novými  božskými vibračními výrazy na Zemi. Jejich hlasy v souznění byly jako magický balzám pro mé srdce a také nesly světlo a vědomí o božském procitnutí a harmonie se provrtávala do mého srdce.

Jemná růžová mlha vynesla z mé srdcové čakry všechnu ženskou moudrost a vibraci, která se zde dlouho ukrývala, aby se vznesla a spojila se se všemi aspekty duše Stvořitele. Zlaté andělské bytosti s vědomím Krista shromáždily energii milosrdenství, aby podpořily regeneraci mé srdeční čakry. Jejich přítomnost přinesla světlo krajině. Stíny duší mnoha bytostí na Zemi se rozplynuly, jakmile se setkaly s andělskou láskou, milosrdenstvím   a jednotou.

Představte si že je vaše srdeční čakra obklopena 22 200 Božskými vibracemi, bytostmi  a tisícemi zlatých andělů, máte možnost zažít krásu a blaženost tohoto okamžiku. Ve vašem posvátném prostoru a času máte možnost i vy požádat tyto posvátné bytosti, aby vás obklopily a nechaly vaši srdeční čakru pohltit božskými vibracemi, aby mohla být dále léčena a probuzenaStejně jako já, máte právo zažít tuto nádhernou regeneraci.

Potom vědomí posvátných duší a strážci Božských vibrací a vědomí odevzdali svou pravdu a vše co bylo potřebné do Tor – mé srdeční čakry – k dalšímu léčení. Duše inkarnovaná jako Matka Marie byla přítomná téměř celá.  Její energie se přenesla hluboko do Země a její energie zůstala přítomná a ukotvená v  srdeční čakře mého bytí. Již dlouho jsem necítila tak uspokojující energii Matky Marie, která je tak úzce spjata s mou bytostí. Velice si vážím a miluji vibrace duší na Zemi, které se mnou sdílíte, ale také jsem byla úzce spjata s Matkou Marií, která mi pomáhala s energiemi na vnitřních úrovních, stejně jako chránila mou energii. Cítit její blízkost bylo nádherné. Jako Matka Země pracuji s mnoha Mistry a světelnými bytostmi, stejně jako vy a také toužím splynout se Stvořitelem. Tato touha je naší hnací silou, která podporuje oddanost k našemu poslání a neustálou potřebu objevovat a vyjadřovat pravdu.

Matka Marie se v projevila nejvíce v těle Torhannah, její původní  aspekt stále existuje v základech Tor, ale také ve středu mého srdce a je ochotná být  přijata jako aspekt Stvořitelovy lásky námi všemi. Matka Marie znovu probudila a aktivovala DNA všech do bezpodmínečné lásky.Probuzení bezpodmínečné lásky v DNA lidstva se odehraje několikrát v různých formách po celém světe, dokud teď vědomě neoživíte vaši celou bytost a neprojevíte ji jako posvátné božské já a nepřipravíte vaše fyzické tělo pro rozsáhlejší přijetí vašeho Stvořitele v plném projevení existence na Zemi.

Též jsem byla vedena sdílet s vámi, že mnoho mistrů, jako Matka Marie, se projeví na Zemi v určitých posvátných posunech, probuzeních a obnoveních. Ukotví svoje energie a stanou se tak přítomnými jak jen bez fyzických těl mohou, setrvávající ve svých vybraných posvátných místech  na Zemi po určitou krátkou dobu. Mnoho lidí pocítí potřebu být na určitých místech na Zemi v určitý čas pro přijetí moudrosti, vědomí, energie a lásky od těchto napůl projevených mistrů. Je to proces vedený Stvořitelem na vytvoření mostu mezi Zemí a vnitřními úrovněmi, zprostředkující mnoha lidem dosažení rychlejšího procesu probuzení.Jakmile se spojí v jedno s Mistrem okamžitě procitnou nepoznané energie, frekvence  a kódy v jejich  bytí. Tento proces může být nazýván Fyzická Integrace Vzestoupeného Mistra. Je to proces, který dále inspiruje mnoho bytostí, aby vstoupily do svých mistrovských úrovní a přičemž asistují při vtělování esenciálních vysokovibračních frekvencí u mnoha dalších na Zemi, pro sdílení se všemi. Návrat Stvořitele a Vzestoupených Mistrů na Zemi je na úsvitu, když částečně předali a probudili základní informace v těch, kteří jsou vedeni k přijetí a stažení těchto  informaci do svého vědomí. Je důležité pamatovat si, že Vzestoupení  Mistři jsou jednoduše aspekty  vaší duše a tedy jsme se všichni vydali na nádhernou cestu jednoty a sebeintegrace.

V těchto časech integrace, jednoty a slučování energií je vždy důležité si zapamatovat, že můžete odložit nepotřebné aspekty sebe, v zájmu přijmout a realizovat nové aspekty sebe sama. Tento  proces regenerace je to, co se děje v této fázi vzestupu na Zemi.

V meditaci můžete vyzvat mé energie nasměrovat do vašeho bytí energie z  8. března 2013 v zájmu dalšího probuzení vaší bytosti.

S láskou
Matka Země

© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložili Peter a Katka H. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. 

 

—————

Zpět