Meditace je bezmyšlenkovitost

30.03.2014 18:35
 
Meditace je bezmyšlenkovost. Když neprobíhá myšlení, pak docházíme k poznání člověka, který se skrývá za našimi myšlenkami. Tam, kde nejsou mraky se rozprostírá blankytné nebe. I ve vás existuje nebe.
Odstraňte mračna myšlenek, aby jste se na ně mohli dívat.
Je to možné.
V této hluboké bezmyšlenkovosti při naprosté absenci myšlenek je k vidění pravda.
 
Co můžete udělat, aby jste toho dosáhli?
Jednu velmi jednoduchou věc, která vám však bude připadat složitá, protože vy sami jste složití.
To, co je snadné pro právě narozené dítě, není snadné pro vás.
Dítě se prostě jen dívá a nepřemýšlí. Jen se dívá. A toto dívání je úžasné.
V tom spočívá ono tajemství, v tom naleznete klíč, který dokáže odemknout zamčené dveře pravdy.
Jen se dívejte a nepřemýšlejte.
A tehdy se kolem vás rozhostí neslýchaný klid, prostoupí vás živoucí ticho a uvidíte a uslyšíte vše.
Z vašeho nitra nebude vycházet žádná reakce, žádné myšlenky.
Toto pozorování, tato bdělost vás postupně přivede ke klidu, do prázdnoty, do pustiny, k bezmyšlenkovosti.
Bude tam jen klid, pouhé vidění.
 
Jestliže dojde k tomuto pozorování, vaše ego se zastaví a vy uvidíte a poznáte, kdo doopravdy jste.
 
Není to metoda, kterou může člověk praktikovat jednou za čas, a přitom stále docházet k osvobození.
Musí být praktikována nepřetržite, dnem i nocí.
Pak tento stav s vámi bude neustále, ať budete bdít nebo spát.
 
Proto vám říkám, aby jste nekopali nikde jinde, než v sobě.
Nechoďte nikam jinam a běžte do svého nitra.
 
Osho
 
 

 

—————

Zpět