Mimořádná meditace na podporu změn na Zemi a v Nás 21. 12. 2013

12.12.2013 19:05

Mimořádná meditace  na podporu změn  na Zemi a v Nás  21. 12. 2013

 

Meditace se uskuteční dálkově ze silového  místa v Peru v 18 hodin 21.12.2013 a vysílána bude přes naše internetové rádio www.free-planet.eu

Cíle meditace na individuální úrovni:

1. odstranit ze života každého účastníka bolest, nemoc a omezení

2. spustit proces aktivace jeho skrytých lidských schopností - léčitelských a jasnovidných

 

Cíle meditace na společenské úrovni:

1. ukončit věk ekonomické a jiné manipulace a zneužívání lidských bytostí

2. ukončit věk informačního embarga a podpořit ÚPLNÉ ODHALENÍ MIMOZEMSKÉ PŘÍTOMNOSTI a ODTAJNĚNÍ SKRÝVANÝCH ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE

3. anulovat veškeré snahy o narušení nebo zpomalení vývoje lidstva v nadcházejících letech

4. posílit u každé lidské bytosti v Čechách a na Zemi touhu po skutečném sebepoznání a osvobození se z nevědomosti

5. podpořit nástup éry, umožňující prožívat všem obyvatelům Země důstojné životy naplněné vzájemnou úctou, laskavostí a kosmickou hravostí

6. vyslat poselství planetě Zemi o tom, že jsme na ni nezapomněli a nenecháme ji dále ničit, znečišťovat její moře a drancovat její povrch včetně pralesů

7. vyslat poselství do vesmíru, že všichni, co to s námi myslí dobře jsou na Zemi vítáni a my jsme připraveni na přímý kontakt s nimi

8. požádat společně vnitřně ABSOLUTNO - SKUTEČNÉHO BOHA - o požehnání tohoto našeho spravedlivého úsilí a o maximální ochranu každého z nás, České republiky a celého lidstva v těchto zlomových letech

 

Petr Chobot

—————

Zpět