Mistr El Morya - Za Iluzí

07.01.2014 16:50
Poselství Mistra  El Moryi přijala Natalie Glasson – 02-12-13

Já jsem mistr El Morya, Chohan správce Prvního Paprsku Světla na vnitřních pláních Stvořitelova vesmíru.  Mým úkolem je dekódovat a šířit vůli Stvořitele do mnoha pozemských úrovní a vědomí lidstvaMůžete přivolat mé energie, aby vám pomohly pochopit a dešifrovat vůli Stvořitele, která je určena právě vám, vaší realitě a vašemu poslání na Zemi. Jsem tu, abych vás podporoval a už teď vám pomáhám přijímat posvátnou vůli Stvořitele, ale můžete přímo přivolat mé energie, aby vás podpořily v opravdovém pochopení vedení či vhledů, které k vám přicházejí a skrze vás se aktivují.

Právě teď vás žádám, dovolte mé energii a vibraci světla prvního paprsku splynout s čakrou hvězdy duše nad vaší hlavou a aktivovat božskou vůli vaší duše, aby prostoupila a osvítila celou vaši bytost. Nechte světlo plynout do své korunní čakry a celým systémem čaker, až konečně do čakry Zemské hvězdy pod svými chodidly, tím umožníte božské vůli Stvořitele a vůli  duše být přítomné a aktivní v celé své bytosti a zároveň být uzemněné právě ve fyzické úrovni vašeho bytí a přítomnosti. Tak jak opakovaně dýcháte ze shora dolů božskou vůli do svých čaker, dovolte té energii naplnit celé vaše bytí a nechte ho proudit   aurickým polem ven. Můžete si přát zaznamenat tyto energie, emoce nebo myšlenky božské vůle vaší duše a podněty Stvořitele. Pochopení jak reagujete na božskou vůli Stvořitele a vaší duše, vám umožní vhled do vlastní seberealizace a možná uvidíte jakým způsobem blokujete nebo brzdíte božskou vůli plynoucí vaším bytím a stejně tak můžete jasně pochopit způsoby božského vedení.

Cvičením a zkušeností s proudem božské vůle Stvořitele a duše, který se pozvolna pohybuje vaším bytím, si můžete přát pochopit přítomné formy iluzí, ať už vytvořených vámi, ostatními nebo již neexistujícími generacemi. Objevující se iluze vám umožní uvidět pravdu Stvořitele, vaší duše a celého vašeho bytí s větší jasností a lehkostí. Představte si, že každou částí vaší bytosti a všemi čakrami vyzařujete žhnoucí světlo božské vůle Stvořitele a vaší duše do své přítomnosti a do svého okolí.Podržte si záměr a uvědomění, že tento proces odhaluje, odstraňuje a rozptyluje všechny iluze, představte si jasnost formující se ve všech aspektech vaší bytosti.

Ve fyzické existenci a realitě se může stát, že si na Stvořitele tolik nepamatujete a tak mnohá vaše přesvědčení pramení z minulých zkušeností, rad nebo názorů ostatních, víc než by pocházela od Stvořitele. Stvořitele můžete ve své bytosti rozeznat díky intuici, vnitřnímu vědění a vnitřní přítomnosti. Když jste v kontaktu se svou intuicí, vnitřním věděním a vnitřní přítomností jste schopni promítnout pravdu Stvořitele do svého bytí. Pravda Stvořitele se může jevit jako něco, co jste ještě nikdy předtím neobjevili a neakceptovali, ale přijde ve formě, kterou jste schopni chápat, ať jste na jakékoliv úrovní uvědomění si pravdy Stvořitele. Každý člověk může interpretovat pravdu Stvořitele různými způsoby, každý způsob je správný pro danou osobu a nepotřebuje hodnocení ostatních. Někdy jsou iluze ve skutečnosti vaše přesvědčení nebo názory, na kterých jste vytvořili svou přítomnost, která tyto iluze zpětně podporuje. Uvidět skrz iluze může být mocný proces, který kompletně změní vaší realitu, vidění, vědomí a přesvědčení. Tento proces se může nastartovat okamžitě nebo postupně v průběhu určitého časového úseku, ale v konečném důsledku přinese do vašeho života víc lásky, blaženosti, míru a radosti. Prosté spojení, sladění nebo pochopení pravdy Stvořitele probouzí duši a tím celá vaše bytost začne překypovat zdravím a vitalitou. Toto cvičení umožňuje božskému vedení duše a Stvořitele prostoupit vaším bytím, vyzařovat energii se záměrem rozpouštět všechny iluze a podpořit Stvořitele, aby splynul s celou vaší bytostí a přítomností a současně s vaším vlastním rozšířeným vědomím. Za nějaký čas si uvědomíte jak mocný nastroj je toto cvičení, které očišťuje a posiluje vaše bytí a realitu.

Když rozpoznáte své iluze, můžete se jim pak zasmát a odložit je s uvědoměním, že není potřeba se jich držet,  ale naopak je pustit a vytvořit prostor pro vynořující se pravdu. Rozkvétající pravda ve vašem bytí se promítne i do vašeho reálného života. Ve vaší realitě nastane mír a mnoho rušivých věcí nebo situací se rozplyne a uvolní vám prostor a čas, abyste mohli plně ocenit pravdu a přítomnost Stvořitele. Vždy může být přítomná nějaká forma iluze, které se držíte, díky faktu, že se posouváte na mnoha úrovních uvědomění si Stvořitele. Rozpoznání iluzí se stane snazší, tak jak budete rozeznávat to, co nerezonuje s božskou vůlí vaší duše a Stvořitele.

Posun za iluzi je vlastně také iluze, protože vše, co je pravda a vůle Stvořitele již existuje ve vašem bytí, jen je potřeba, aby vámi byla rozpoznána a vědomě uznána. Když se zbavíme závislosti na iluzích, pak spatříme záměr, světlo, lásku a pravdu Stvořitele. Ztělesnění a vyjádření Stvořitele skrze vaše bytí a přítomnost, vám umožňuje existovat jako pravda Stvořitele ve vaší bytosti, tedy zajišťuje vaše osvícení a spojení se Stvořitelem, zatímco dovoluje projevit moudrost Stvořitele skrz vaší intuici. Po pravdě řečeno, když se posouváte za iluzi, přijímáte posvátnou vůli Stvořitele a vaší duše. V této manifestací jsou možnosti, příležitosti a potenciál zažití Stvořitele nesmírně posíleny. Nejen, že zažíváte vše, co je Stvořitel ve vás, ale i okolo vás. Postupným vedením vaší duše se posouváte do jednoty se vším, co je Stvořitel, v hluboké a absolutní jednotě, která je stále přítomná a rostoucí.

Raději než hledat a snažit se vymazat iluze ve své realitě, pracujte s prvním paprskem světla Mistra El Moryi, získáte tím větší uskutečnění a vědomí posvátné vůle vaší duše a Stvořitele ve své bytosti a životě. Díky rozpoznání božského záměru, budete přirozeně vymazávat iluze, mnohdy i nevědomky. Když jsou iluze zpochybněny, jste v kontaktu a ve spojení s božským záměrem Stvořitele, sdílíte původní jasnost a přivoláváte osvícení a světlo do každé situace a každého přesvědčení.  

Většina iluzí je zaměřena na nedostatek, omezení a strach, zatímco pravda Stvořitele je vždy zaměřena na lásku, podporu a růst.

Každé přivolání prvního paprsku světla, vás obklopí božskou vůlí Stvořitele a pomůže vám rozeznat ji ve vašem vlastním bytí. Tato energie, která vás obklopuje funguje jako zrcadlo vašich vlastních energií uložených hluboko ve vaší bytosti. Přítomnost božského záměru vaší duše a Stvořitele umožní rozpustit mnoho trápení a bolesti a podpoří manifestaci Éry Lásky ve vašem bytí a realitě. Prosím vězte, že já Mistr El Morya jsem tu, abych vás podpořil při vašich mnoha zpracovávaných posunech. První paprsek světla také nabízí odvahu kráčet ve vlastní pravdě, v posvátném záměru Stvořitele a vaší duše na Zemi.

Pamatujte a nevnucujte své interpretace posvátné vůle Stvořitele a vaší duše ostatním, ale dovolte je integrovat a vetkat do své přítomnosti, tak abyste více zažili Stvořitele v sobě a okolo sebe.

V Posvátné Vůli a Lásce Stvořitele,
Já jsem Mistr El Morya

Zdroj: https://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Bella pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět