Mistr Hilarion - Poselství pro týden 1.12. 2013 - 7.12. 2013

05.12.2013 18:50
Čtvrtek, 05 Prosinec 2013 09:16
Milovaní,
Mocná znamení, která přicházejí z nebes, lidstvo nemůže déle ignorovat nebo popírat. Děje se něco velkého, nejen na planetě Zemi, ale po celém vesmíru. Jste prostředníci, kteří mají nyní ještě důležitější úkol držet Zemi v rovnováze. Je to to nejdůležitější na vaší přítomnosti na Zemi. Denně ukotvujte své kořeny v krystalickém diamantovém jádru Matky Země. Prociťte si, jak energie Země prostupují vzhůru vaším sloupem světla, současně se propojte do diamantu velkého centrálního slunce. Tento záměr přinese do jádra Země energie vyšších dimenzí a rozšíří je v soustředných kruzích díky vám po celé planetě. Nebude žádné místo na Zemi ani v ní, které by nebylo těmito energiemi zasaženo.

Transformace veškerých systémů se nyní děje okamžik od okamžiku. Nikdo neví, co bude dál, protože vaše planeta překračuje neznámo, a není možné jinak, než se k tomu připojit. Je to jak vzrušující a radostné, tak trochu děsivé. Pozorováním znamení a vedení v nebi i na Zemi můžete pokračovat s důvěrou a vírou, že vše je v pořádku podle Božského Plánu pro všechen život ve vesmíru. Se Zemi se dějí změny, které jsou ve své náhlosti udivující, a mnoho z nich se děje pod povrchem vašeho světa, kterých si nejste vědomi. Poslední stopy starých programů a systémů věr trvají na tom, abyste jim věnovali pozornost, a je dobré, když zůstanete pevní ve svém rozhodnutí stát ve světle a v pravdě a držet si od nich odstup.

Chystá se mnoho ohromujících událostí a je důležité zůstat spojený s posvátným prostorem srdce tak často, jak je jen možné. Buďte flexibilní ve svých očekáváních na začátku každého dne a přijímejte, co přichází, s klidem. Neviditelné světy se ukazují s větší frekvencí a přibližují se sobě na hranách, kde končí jedna dimenze a začíná jiná. Jste mistři alchymie a můžete nyní vytvořit svět nejhlubších tužeb vašeho srdce. Přijde mnoho příležitostí, jak se spojit do jednoty a koncentrovat se na to, co je ve specifických okamžicích potřeba na povrchu planety. Uvědomte si, že když se propojujete s duhovým portálem světla na těchto stránkách, jste aktivováni ke stále vyšším a vyšším rovinám vědomí. Je to stálá pokračující práce pro každého a pro všechny.  
Navýšení vaší frekvenční úrovně je každý den absolutně nezbytné, abyste mohli dobře jednat ve všem, co se manifestuje na povrchu planety a ve vašich každodenních životech. Pracujte společně a pomáhejte si navzájem, když si uvědomíte potřebu tak učinit. Láska přichází v mnoha aspektech a divech. Ti lidé, se kterými se máte setkat, se objevují jako zázrakem, připravované projekty se uskutečňují a kompletují s úžasnou elegancí a ohromující lehkostí. Život na sebe bere podobu magické synchronicity a setkáte se u sebe s nadšením vytvářet nové projekty a nové úkoly. Budete zvedat laťku pro sebe jako pro posvátné bytosti kráčející po Zemi, plně vyjadřující svou spřízněnost s tvůrcem všeho.    

Můžete získávat z krystalické mřížky více informací a znalostí než kdy dřív bylo možné.Naladění se na velké krystaly, které jsou umístěné na povrchu planety i v ní, vám pomůže otevírat skryté poklady a bohatství, které byly ukryté ve vás. Obejměte tyto dary s nadšením a požitkem, když se stanou dostupnými vašemu uvědomění. Protože to není tak, že pouze to ve vás, co není láska, potřebuje kontemplaci, reflexi a uvolnění. Ale přichází věci, které zasluhují oslavu, protože vám připomínají vaši vlastní velkolepost. Nyní začnete prožívat svou vlastní velikost, jak blokády tohoto uvědomění zmizí ve vzrůstajících frekvencích.   

Do příštího týdne…
Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložil Pavel Z. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět