Mistr Hilarion – Poselství pro týden 11.5. 2014 – 18.5 2014

14.05.2014 20:05
Milovaní,
pro mnohé z vás je toto těžká doba. Vaše fyzická těla stále procházejí rekalibrací a transformací a příznaky, které zažíváte, často nejsou příjemné. Přicházejí často pocity hlubokého smutku, vynořující se odnikud a mohou vám přivodit depresivní stavy. Když se to stane, je důležité, abyste se rozhodně snažili tento pohled na svět změnit. Dělejte něco, co je vám příjemné, něco co vás rozesměje. Jděte ven a kopejte na zahradě, prociťujte spojení se Zemí. Když se lidé necítí dobře, velmi uklidňuje pobyt v přírodě, který uzemňuje a působí léčivě na lidské operační systémy. Také je důležité zkoumat své vnitřní myšlenkové procesy a změnit ty, které vás udržují v neradostném prostoru. Chce to pečlivě pozorovat, abyste viděli a chápali, že můžete v sobě mít vzorce myšlení, které již neslouží člověku, kterým jste se stali a člověku, který se každým dnem rozvíjí. Největší výzvou je rozpoznat tyto hluboce zakořeněné myšlenky a přijmout zodpovědnost za to, abyste je změnili. Je to práce, kterou za vás nemůže udělat nikdo jiný. Vyžaduje si vaši plnou a trvalou účast a vytrvalost. Vyžaduje pilnost, sílu mysli a záměr. Vyžaduje to oddanost vůči sobě, protože vy jste hodni takového úsilí.
 
 
Nikdy nevzdávejte, dělat věci pro sebe! Brzy budete opět v rovnováze a opět se pohnete kupředu. Taková je krása života ve fyzické podobě, nikdy nezůstává stejný, stále je ve stavu plynutí a tento stav může být využit k vašemu většímu prospěchu. Ptejte se sami sebe: "Kdyby byl můj život kniha, jak bych chtěl, aby příběh pokračoval?" Napište na papír, jak si přejete, aby vypadal váš život, každý detail, každý sen jaký jste kdy měli a který se ještě neuskutečnil. Poté, když jste napsali vše, na co jste si vzpomněli, podívejte se na to, co jste napsali a podívejte se, zda jste něco z toho již náhodou nezažili, ale neuvědomili jste si to a poznamenejte si to do vaší knihy života jako úspěch. Pak myslete na to, jak chcete, aby váš příběh pokračoval a co můžete udělat pro to, aby se to manifestovalo. Udržujte to a stále přidávejte, přepisujte a měňte to, jak procházíte každým dnem. Pilujete a leštíte vaše postavy a váš příběh!


Je to vaše předloha, taková, na kterou se díváte jako na mistrovský plán a musíte na ní pracovat pravidelně, pročítejte svá slova denně, procítěně a s opravdovostí, abyste tu zkušenost vytvořili. Udělejte ze sebe člověka nádherného, moudrého, inteligentního, milujícího, hodného lásky a zdravého - o kterém víte, že vy takovým v hloubi své bytosti jste. Zcela se identifikujte s tím, kým víte, že můžete být, udržujte příběh naživu každičkým detailem. Úplně každý z vás má schopnost vytvořit si realitu, jakou si zvolí, a když soustředíte záměr a úsilí, můžete ji doopravdy žít. Je to váš příběh, odvažujte se snít velké sny, a vytvořte vaši roli větší než je váš současný život, s magickými schopnostmi a s magnetizující, úžasnou osobností. Nadělte si nadpřirozené schopnosti, kterými můžete pomáhat a být druhým nápomocni v tom, aby se viděli ve větším světle než předtím, tak aby se oni také mohli stát autory příběhu svého vlastního života. S touto vaší postavou se natolik ztotožněte, že žádná druhá možnost neexistuje. Tato předloha je nové a nádherné vy, které jste si vytvořili.
Tuto vaši postavu stále zdokonalujte a pilujte, až k tomu nejlepšímu, kým můžete být. Není to příběh o výhře v soutěži, proti někomu jinému, je to příběh vaší vlastní a individuální životní cesty. Je to cesta, která může mít mnoho zákrut a otřesů, když bude "vaše" postava zažívat realitu, kterou tvoříte. Pište o každém střípku vaší zkušenosti, o radostech a strastech, překvapeních, rozčarováních, pádech, bohatosti zkušenosti a o vhledech, které vám byly darovány s každičkou zkušeností. Všechen život musí být prožíván, aby se stal součástí vašeho příběhu, je to jediný způsob, který je autentický a opravdový. Pište o sobě jako o mistru vašeho života, naplněném láskou, moudrostí, vůdčími schopnostmi. Vizte se, jak mluvíte před mnoha lidmi, s grácií, lehkostí, vyrovnaně, vyprávíte jim o vašem neuvěřitelném životě, jak jste kráčeli po vaší cestě zde na Zemi.
Každý z vás má velký příběh k vyprávění. Každý z vás má zkušenost a bude pokračovat v zažívání krás života v lidské podobě. Vesmír čeká, aby si vyslechl váš příběh o nádherných dobrodružstvích života, v průběhu největšího posunu všech věků a po něm. Budete mít pozorné posluchače, kdekoliv budete vyprávět svůj příběh, tím si můžete být jisti.
Do příštího týdne…
Já JSEM Hilarion
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět