Mistr Hilarion - Poselství pro týden 13.4. 2013 - 20.4. 2014

16.04.2014 15:54

Milovaní,

nyní je dokonalý čas pro to, abyste pro sebe udělali něco hezkého, protože každý z vás je toho hoden! Dejte si pauzu od běžné rutiny a udělejte něco jinak, protože to duši pomáhá osvěžit se a zregenerovat. Pro ty z vás, kdo jste sem přišli sloužit, je to často těžké, protože starat se sami o sebe je až na posledním místě vašeho seznamu povinností. Ale je to jedna z novinek, které byste se měli více věnovat a rozvíjet ji. Když si nejdříve dá člověk lásku sobě samému, je pak jednodušší dávat lásku druhým a ona nerušeně proudí ze svobodné duše. Když si v složitostech a výzvách života,  které jsou pak dále obohacovány velkými dávkami energií z nebeských říší, najdete svoji cestu, mohou se stát vaše životní zkušenosti zajímavější a kvalitnější a tehdy přijdou nové informace, a když si je zapíšete, velmi vám to pomůže, protože je budete moct později využít a rozjímat nad nimi.

V současné době je svět sužován spoustou náročných událostí, které se přetahují  o vaši pozornost a je důležité je analyzovat z hlediska pocitů vašeho srdce. Pokud existuje něco, co s tím můžete udělat, jako například posílat do těch situací světlo a modlitby, tak to v každém případě dělejte pravidelněPokud to ale rozviřuje myšlenkové vzorce, patřící do starého světa, anebo to představuje něco, co vás omezuje a snižuje vaši energii, tak od toho vaše vědomí pečlivě očistěte, protože vám to neslouží v začátcích vašeho nového způsobu života na Zemi. Nahraďte tyto vzorce  vyživujícími a život vylepšujícími myšlenkami a zvyky, podporujícími koncepce, které vám pomohou posunout se do života, o kterém jste vždy snili, že ho budete žít. Jste tvůrci každého aspektu vašeho života a když budete podporovat všechno dobro, které chcete v životě zažít, dobře vám to poslouží. Opusťte vše, co vás zdržuje od žití takového života, jaký chcete žít.    

Každý den žehnejte každému a všemu kolem vás. Když si osvojíte tento nový návyk  a budete ho provádět denně, vytvoříte nové vzorce myšlení, které jsou odrazem vyšší vize, jakou si přejete ukotvit v nové realitě. Časem uvidíte, že to přináší požehnání i druhým,  kteří navštěvují vaši realitu.Ve skutečnosti přinášíte na Zemi nebe, a opravdu jste zde kvůli tomu. Co vysíláte do Vesmíru se k vám vrací a když žijete a ztělesňujete vyšší vizi vašeho života, umožňujete všem kolem, aby činili totéž, protože pamatujte, že vaše energetické pole se rozprostírá na všechny strany na mnoho mil od vás a dotýká se všeho života v tomto poli. Nejste zde, abyste dělali tuto práci sami, jste zde, abyste byli v jednotě s ostatními pracovníky světla a dělali tuto práci vytvářejíc větší světelné poleovlivňující všechen život na této planetě.  

Ano, je hodně těch, kdo jsou stále ovlivněni a zasahování nižšími energiemi předchozích cyklů a to, co se děje, když denně zaměříte, spolu s dalšími pracovníky světla, vaši pozornost na nové myšlenkové vzorce laskavosti, velkorysosti, sdílení,  péče, hojnosti a blahobytu, je resetování a obnovení vědomí lidstva směrem k těmto vlastnostem, na které se soustředíte. Jste bořiči vzorců a také jejich tvůrci. Vytváříte svět, když denně prožíváte vaše životy. Kdyby každý člověk na Zemi převzal zodpovědnost za všechny vlastní činy, které denně vykoná, úžasný nový svět by se manifestoval rychleji.  

A proto žádáme, abyste pokračovali v práci na sobě, abyste měnili své myšlení a své činy a to zpětně změní osudy všeho života na této planetě. Natolik jste důležití v celkovém systému věcí a proto chceme,  abyste sami sebe milovali a sebe ctili každým dnem. Pramen vašeho života nesmí vyschnout, ale musí být denně obnovován  -  s radostí a nadšením, aby,  tak řečeno,  dobíjel vaše baterie.  

Do příštího týdne…
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekome

—————

Zpět