Mistr Hilarion - Poselství pro týden 15.12. 2013 - 22.12. 2013

20.12.2013 16:12
 

Krásné poselství Mistra Hilariona  a domníváme se, že má spíše větší platnost než jen pro tento týden.
redakce

Milovaní,

Slunovrat se blíží a jak se dostáváme do sféry jeho působení, energetické pole lidstva je pozdvihováno výše a výše. Každý je všudypřítomně obdarováván přítomností andělské říše více než kdykoli dříve. Půvab andělské říše pomáhá každému otevřít srdce a duši vyšším frekvencím světla a lásky. Jak každá bytost dostává do srdce větší příliv Kristovské energie, zažívá v denních životech jemné a hluboké přeměny. Začne se to ukazovat v projevech mezi všemi členy lidstva v tom, jak budou jednat a propojovat se navzájem. Kvality míru, milující laskavosti a dobré vůle budou častěji vzájemně vyjadřovány a lidstvo porozumí smyslu mnoha věcí, které dosud nechápalo,protože je nesprávně hodnotilo.

Po celé planetě se zvedne vlna vědomí lásky. Lidstvo bude pozvednuto do vyššího vnímání účelu, proč je tady v tomto okamžiku historie planety. Ve vědomí každého jednotlivce bude odkryto mnoho poznatků, které budou reflektovat lásku, vědomí jednoty a větší vyjádření života na Zemi. Lidé se nebudou více obávat nebo omezovat vyjádřit plně lásku, kterou cítí v jakýkoliv okamžik v srdci. Všechna krása vyšších kvalit v každé duši vystoupí na povrch v hravém a šťastném vnějším vyjádření. Každý člověk vyvine úsilí, aby přesměroval své myšlenky způsobem, který požehná druhým a všem společně v jejich činech, myšlenkách a skutcích. Posílání myšlenek tímto způsobem dál (doslova „zaplatit dopředu“ – pozn. př.) se stane normálním způsobem vyjádření,jakmile každý pochopí, že když dává druhým, dává sobě.

Zákony vesmíru začnou častěji naplňovat vyšší záměry lidstva. Lidé zjistí, že je snadnější než kdykoli dřív uskutečňovat své nejodvážnější a nejhlubší sny. Realitou se stane pochopení, že každá duše je zodpovědná za dobro, které manifestuje ve svém životě, protože to je to, co rozdala. Tento zákon byl vždy platný, ale díky hustotě okolo planety bylo těžší si ho uvědomit. To vše se nyní rychle mění a budeme moci ocenit a rozpoznat zázraky světa, ve kterém lidstvo žije a dýchá. Je to ve skutečnosti nejkrásnější a nejúžasnější planeta ve vesmíru. Lidstvo má ve své buněčně struktuře a DNA obrovský potenciál a ten se začne přirozeně a hravě rozvíjet.

Po celé planetě zazní společná řeč míru a harmonie, hlásající lepší životní podmínky pro všechny duše, které si vybraly inkarnovat se ve fyzickém těle tak, aby mohly naplnit svůj životní plán a účel. Energie lásky se bude manifestovat s větší frekvencí a intenzitou než kdykoli dřív, a proto nastane transformace uvnitř každé osoby způsobem, který si dosud nikdo nepředstavoval. Každý se pocítí zahanbeně, když si uvědomí, jak obrovskou příležitost dostal inkarnací na tuto planetu v tomto čase. Přispěje to k oživení vyšších kvalit v každém jedinci a v systémech, které fungují na planetě.

Lidstvo povstane společně se Zemí, jak začne být pozvedáváno energiemi, které prostupují veškerý život na Zemi. Objeví se velké úsilí napravit všechny škody učiněné Zemi a jejím královstvím při honu za bohatstvím za každou cenu. Budou hledány lepší způsoby, jak zásobit celé lidstvo základními prostředky, které budou v harmonii s veškerým životem na Zemi. Usnadní to zavedení nové technologie, která byla v minulých časech potlačena. Učiní to život na Zemi mnohem jednodušší a snazší, než ten zažívaný dosud. Všichni, kteří obdrží tyto nové znalosti, souhlasili, že je budou sdílet svobodně, aby usnadnili a urychlili transformaci do vyšších dimenzí vědomí. Toto je nejvíce vzrušující vývoj v procesu vzestupu na planetě.  

Do příštího týdne…
Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložil J. Noname. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět