Mistr Hilarion - Poselství pro týden 15.9. 2013 - 22.9. 2013

17.09.2013 17:51
Milovaní,
V tomto měsíci zaznamenáváme, že dosahujete pokroků, když uvolňujete mnoho vzorců myšlení, které vás držely zpět a bránily vám v posunu do nových výhledů a začátků. Volejte nás, abychom vám pomohli v propouštění těchto vzorů z vašeho vědomí a buněk těla. Udělejte z toho svůj denní zvyk. Žádejte nás tak dlouho, dokud nebude splněn váš cíl osvobození od těchto vzorců. Vězte, že jsme vždy po vašem boku a přinášíme rovnováhu, balanc a vyhasnutí nesourodých energií. Jsou to staré energie, které potřebují být nyní rozpuštěny. Opravdu chceme, abyste nás žádali o pomoc v těchto výzvách, protože čím dříve od nich budete osvobozeni, tím dříve můžete přijmout a plně integrovat vyšší energie a své světlo.

Těmito akcemi očišťujete mnoho neladu a disharmonie také ze širšího kolektivního pole, což umožní větší části lidstva se probudit a osvobodit od starých způsobů vnímání a iluzí, které neslouží vyvíjející se duši. Jak je na Zemi ukotvováno stále více světla, stoupá síla Světla, která může být použita pro vytvoření nových řešení a začátků. Proces vzestupu do vyšších stavů vědomí, při kterém procházíme čtvrtou dimenzí, se nyní přesunul do své závěrečné fáze.  Zvyšuje se tím intenzita myšlenkových vzorců a emocí, které se vylévají ze všech jednotlivců. Pro pracovníky světla to znamená uvědomit si, jak důležité je stále pevně držet světlo během těchto chaotických energetických proudů.

Staňte se vědomějšími, co se týká měsíčních fází a božských pohybů na nebi. Je zde mnoho k poznání a učení a můžete tyto síly používat, aby vám pomohly pohnout se vpřed ve správný čas. Toto praktikování bude důležitější, až zkušenost lineárního času projde radikálními změnami.Pozorováním cyklů byli starověcí lidé schopni zůstat vyladěni na síly Vesmíru a uměli dosáhnout za svět, který obývali. Postupně se stane klíčové naučit se tomuto umění a sladit se s energetickými cykly, které se objevují. Je to další z důvodů, proč je prospěšné trávit velké množství času venku v přírodě. Srovnávají se tak vnitřní cykly každého člověka s většími cykly.

Když se naučíte navigovat v nové realitě, budete více v míru a v kontaktu se svým zdrojem a středem. Budete přirozeně vědět, jaký je krok, který následuje a který potřebujete udělat. Také se otevřou duchovní schopnosti a dary každého člověka, které zůstávaly v nečinnosti po mnoho cyklů. Tyto vnitřní poklady čekají na objevení, jakmile bude přeměněn nános odpadů starého paradigmatu. Dostat se na úroveň větších kvalit duše, které se dostávají na povrch, aby byly rozpoznány a využity a obdařily silou a zplnomocnily každého jednotlivce i širší celek lidstva, vyžaduje motivaci, záměr a vytrvalost. Když začnou být tyto dary a schopnosti využívány pro obohacení a rozmnožení nádhery života pro všechny duše, na individuální i kolektivní rovině bude dosahováno velkých pokroků.

Je na místě, aby každý člověk pravdivě poznal sebe a byl k sobě pravdivý, protože co může být dobré a správné pro jednoho, nemusí být dobré pro jiného. Každá duše je na jedinečné výpravě. Jak se spojí se svou Nadduší a se svou skupinou duší, na světě bude manifestováno mnoho zázraků tvoření. Každá duše má krásné, jedinečné dary, které může přidat do kolektivní zkušenosti. Uvědomte si prosím, že vaše milující přítomnost zde v průběhu těchto časů je potřebná, protože umocňuje pozitivní zkušenost pro všechny. 

 Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložil Pavel Z. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět