Mistr Hilarion - Poselství pro týden 16.2. 2013 - 23.2. 2014

20.02.2014 17:17
Milovaní,
   
jak měsíční energie přinášejí větší jasnost a větší schopnosti dávání lásky a bytí láskou v jejich mnoha nádherných podobách, pamatujte že jste ti, kdo mají schopnosti přijímat a vyzařovat  světlo, které padá dolů na Zem.  I uprostřed těžkých úkolů můžete změnit situaci, když využijete energii a vibraci lásky, protože láska je největší a nejmocnější silou  bytí. Pokaždé, když to uděláte, se na Zemi ukotví další přístupová cesta pro světlo. Když v jakékoli situaci projevíte laskavost, vždy se setká s odpovídající příznivou reakcí. Ti, kdo jsou přizpůsobeni vyšším frekvencím, mohou tento neměnný zákon lásky lehce rozpoznat, pozorovat a stále používat.    

Začíná být lehčí pokračovat v procesu zjemňování vlastní osobnosti. Jak každý hledíme do sebe, do oblastí, které potřebují změnit způsob vyjádření a rozeznáváme vzorce,  které je potřeba změnit, aby byly jejich vyšší aspekty lépe integrovány a proto se s nimi vyrovnáváme, otevírá se před námi cesta vpřed a více se odhalují nedostatky. To napomáhá procesu odstraňování všech překážek, které nás brzdí na naší cestě stát se plně uvědomeným nádherným člověkem kráčejícím po Zemi. Všechny způsoby bytí, které jsme si  během života osvojili a udržovali v podvědomé mysli, mohou být nyní vystaveny světlu pravdy, rozpoznány jako oblast, která potřebuje změnit, a můžeme je vědomě příslušně upravit.

Jak každý přebírá plnou odpovědnost za svůj život, který žil zde na Zemi a rozpoznává, že jebezpodmínečně nutné změnit to, co již není funkční, život se zjednoduší. Člověk se lépe zná  a váží si vlastních jedinečných kvalit, toho co se mu líbí a nelíbí -  bez ohledu na to, co mu bylo vštípeno společností, a může svobodně přejít do stavu bytí, kým opravdu, jako duše, je. Může ctít své vlastní pravdy a žít dle toho jak to cítí a to každého osvobozuje  a dovoluje mu vyjadřovat ty vyšší kvality, které byly vždy jeho součástí, aniž by byl zadržován  obavami, že to někdo z jeho okolí neschválí.  Život je pak žit s lehkostí a půvabem, a zrnka radosti a harmonie, které vytváří, se manifestují častěji.

Když jsme k sobě pravdiví,  otevírá nám to dveře k větším a větším možnostem, které byly předtím skryty. Každý má svůj trezor, čekající uvnitř nás na tu chvíli, kdy bude objeven a přenesen do vědomého vnímání, přijetí a rozmachu. Každý den se stane dobrodružstvím,  když se dostanou na povrch skryté a nádherné vlastnosti naší bytostí,  aby se plně ukázaly a vstřebaly. Když  každý oceňuje tyto aspekty své bytosti, ony se uvolní a ukážou své kvality v jejich vzájemných vztazích, což má zase osvobozující účinek na všechny kolem. Když to lidé v našem okolí zpozorují, dovolí si být vším čím mohou být a začnou uplatňovat  svoje vlastní volby a změny,  a tak mohou být i oni k sobě pravdiví.  

Každý člověk  se má víc rád a se vzrůstajícím uvědoměním  si poskytuje to,  co opravdu potřebuje a do všech oblastí života přes něj plyne větší harmonie, štěstí, lehkost a půvab.Život se stane radostnějším ve všech ohledech a každý rozkvete do svých větších možností. Když se zahojí rány minulosti a každý získá svoji vnitřní celistvost, Země se také osvobodí a přejde do své vlastní celistvosti. Když bude lidská pospolitost každodenně projevovat lásku v akci, nebudou žádná omezení v možnostech, jakých lze dosáhnout ve společenských strukturách.

Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

—————

Zpět