Mistr Hilarion - Poselství pro týden 17.11. - 24.11.2013

21.11.2013 18:22

Milovaní,

Po týdnech se přibližuje zimní slunovrat na severní polokouli a letní slunovrat na jižní polokouli. V průběhu času, který do nich zbývá, nastane v srdcích lidstva mnoho pohybu, jak budou přijímat silné paprsky světla z kosmu. Mnoho srdcí bude transformováno vibracemi lásky v tomto mnohotvárném světle bílé barvy a jiných barev. Do slunovratu je důležité v sobě pevně držet světlo a zachovávat rovnováhu a soustředění.

V každodenním průběhu si všimněte myšlenek a pocitů, které proudí do vašeho vědomí. Některé z nich nejsou součástí vašeho životního proudu, ale spíše toho od lidí okolo vás. Je dobré začít každý den vyčištěním svého energetického pole. Když se vydáte za aktivitami svého života, uvědomíte si, kdy divné myšlenky a pocity vstupují do vašeho pole, a budete schopni rozlišit, kdy přicházejí od druhých. V těchto momentech si představteFialový plamen, jak plane a očišťuje tyto myšlenky a pocity, a posílejte je do Velkého Centrálního Slunce, aby byly přeměněny na světlo. Mnozí z vás jste příliš citliví na energie druhých a také na energie Země, a potřebovali byste pravidelně trénovat sebeochranu a čištění svého pole. Vysoké energie mnohým z vás přináší potřebu dlouhých období odpočinku a spánku. Uvědomte si, že se toho mnoho děje na jiných úrovních vašeho bytí. Není s vámi tedy nic v nepořádku. Dovolte si tato období odpočinku, když se objeví.

Ti z vás, kteří pravidelně navštěvují tyto stránky, jsou nositelé světla, kteří jsou aktivní v procesu vzestupu na této planetě. Vyžaduje to zapojení a účast na mnoha úkolech na dalších rovinách bytí. Vaše milující aktivita a práce je v tomto čase velmi oceňována a vysoce potřebná. Jste ti, kteří chtějí pravdivě pomáhat planetě a všem živým formám na ní a v ní. Když takto pracujete, podílíte se na svých galaktických iniciacích.

Najděte si čas vyjádřit vděčnost svým galaktickým bratrům a sestrám za jejich podporu, dobrou vůli a vibrační povznesení, které dávají hravě a nezištně. Propojte se s jejich energiemi, když jsou vedle vás, a prociťte si radost a smích v jejich energetickém vyzařování. Je to stav bytí, do kterého se všichni přesouváte;cestujete uličkami vědomí k vyššímu způsobu bytí a vyjádřeníDovolte, aby byla váha mnoha tisíciletí zkušeností v dualitě sundána z vašich ramen a nechejte se kolébat vibracemi lásky Božské Matky, které přicházejí ve stále mocnějších proudech, dokud ve vás nezůstane pouze světlo.

Přihlásili jste se k tomu ještě předtím, než jste vůbec poprvé vkročili na tuto planetu. Všechny vaše zkušenosti v jakýchkoli situacích duality vás přivedly do tohoto klíčového bodu transformace a k výpravě zpět ke Zdroji, odkud jste před mnoha eony věků vyšli. Je to vpravdě radostný čas a nadcházející věk Země a lidstva. Jediné, co je nyní požadováno, je pokračovat neochvějně v udržování záměru, že tato mise bude dokončena. Prorazili jste stezku, aby ostatní mohli cestovat snadněji a bezpečněji, ve větších počtech, než jste si kdy představovali.
Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložil Pavel Z. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět