Mistr Hilarion - Poselství pro týden 17.3. 2013 - 24.3. 2013

19.03.2013 09:29

 

 
Milovaní,
ve svých současných každodenních životech již poznáváte, co znamená prožívat život, všechny ty nesčetné způsoby, díky nimž může Duše poznávat, jak se žije na této Planetě v lidské formě. Je to senzační příležitost, že zde můžete být v tomto současném klíčovém okamžiku, kdy probíhá tolik změn a transformací. Toto je také součást role, kterou jste si vybrali ještě před inkarnací sem, na Zemi. Jste to vy všichni, v současnosti fyzicky inkarnovaní, kteří máte moc a oprávnění tvořit nový směr, novou realitu. Ti, kteří obývají duchovní sféry, nemohou ovlivnit pozitivní změny, aniž by požádali o vaše povolení a spolupráci.

To je důvod, proč se vám tak snažíme pomoci rozpomenout se na to, jak jste mocní. Jsou to vaše rozhodnutí a vaše činy, které tvoří změnu. Vnichni z vyšších dimenzí pracují na rozvoji lidstva a rozvoji vaší Planety. Vše je propojeno a my všichni pracujeme společně s vámi na rozšíření vašeho vědomí uvnitř myslí a srdcí všech obyvatel této Planety. Nyní proudí vaší atmosférou energetické vlny, které tomu pomáhají a zároveň usnadňují lidem přijímat vyšší frekvence a asimilovat tyto energie ve svém vlastním lidském operačním systému.

Tento proces může být velmi posilující pro každého jedince, jenž se rozhodl ztělesňovat své vyšší aspekty. Mnohé, co bylo doposud lidskému druhu neznámé, se nyní vrací zpět do jeho vědomí. To opět pomůže složit do srozumitelné formy puzzle dílky vašeho důvodu být zde a bude to mít klíčovou úlohu v posunu vzestupného procesu na další úroveň. Transformace vašich těl probíhá stále rychlejším tempem a vy si nyní uvědomujete, že není problém udělat si čas, abyste si ten proces užili a vnesli do něj radost.

Známky probouzejícího se vědomí jsou všude. Stále více lidí se probouzí a vidí, že musí dojít ke změně v jednání lidí, kteří nezahrnují blaho Země a lidstva do svého pátrání po zisku a moci. Tito probouzející se lidé o tom mluví a společně prosazují změny. Díky těmto činnostem začíná mnohem více lidí chápat, že odpověď na obnovu Země a všech jejích obyvatel je v jednotě duší obývajících fyzickou formu. Když většina lidí řekne, že už toho bylo dost, chceme změnu, dojde k posunu na další úroveň.

Nyní pracujete srdcem více než kdy dříve a následováním svého srdce měníte kurz svých vlastních životů a životů všech na Zemi. Pozorujte sami sebe coby mocné tvory, kterými skutečně jste. Překročte zdánlivé hranice, které před vámi právě leží. Vy tvoříte ten rozdíl a ve světě kolem vás je to již jasně viditelné. To Světlo a Láska, které nesete a šíříte, umožňuje lidem kolem vás, aby si dokázali vzpomenout na svůj božský původ a pátrali po lepší cestě. Vězte, že na tu práci nejste sami a že máte kolem sebe spoustu pomocníků, takže když se vám bude cesta zdát dlouhá, pouze je požádejte o pomoc. Je nám ctí a potěšením vám pomáhat.

Do příštího týdne... 

JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět