Mistr Hilarion - Poselství pro týden 19.1. 2014 - 26.1. 2014

22.01.2014 20:00
 
Milovaní,
až budete procházet koloběhem příštích dní, nezapomeňte se často chválit a odměňovat za to, že zůstáváte u svého úkolu a kráčíte po této Zemi. Každý z vás má velmi důležitou roli při odvíjení Božského Plánu a vaše přítomnost zde je nezbytná. Každý z vás je milován a obklopen více průvodci a anděly, než kdy předtím. Mluvíme k vám a těší nás, když nás slyšíte a reagujete. V průběhu roku toto bude stále více běžné. Budete také jasně komunikovat s větším množstvím vašich vyšších aspektů a to bude jednoznačně přínosné pro vás, vaše milované a svět kolem vás. Vedení, které dostáváte, přichází pomoci vám a těm, kdo jsou ve sféře vašeho působení a aktivit, s dalším krokem vpřed v momentě, kdy jsou připraveni. Netajte se s tím a nebojte se opakovat to, co od nás slyšíte, pokud půjde o vedení a rady pro lidi ve vašem blízkém okolí. To, co jim řeknete, může být tím, co právě potřebují vědět a co jim pomůže na jejich cestě rozvoje a může to pro ně být ta odpověď, vedení či vodítko/klíč, které právě hledali.

Při tomto předávání zpráv buďte nestranní, abyste se emocionálně nepřipoutávali k výsledku a smyslu sdílené zprávy. Nezapomínejte, že jste pouze prostředníkem, doručovatelem a ve chvíli, kdy zprávu sdělíte, je vaše role dokončena. Pokud to vypadá, že příjemci vašich slov to, co jim říkáte, neslyší, věřte prostě tomu, že dostávají to, co potřebují a nechte to tak. Vyšší roviny vědomí chtějí s těmi, o něž pečují a jež vedou, komunikovat víc přímo a do hloubky a to se bude uskutečňovat skrze lidi, jako jste vy. Slova, která k vám přijdou, říkejte laskavě a s láskou a nechte příjemce, aby se sami rozhodli, jak a jestli budou věřit tomu, co skrze vás přichází.Jde o láskyplnou a důležitou službu lidem kolem vás, o službu, která bude, ve většině případů, přijímána s vděčností. 

Všechny duše na Zemi nyní hledají odpovědi na otázky, o kterých dosud netušili, že je mají. Náhle přišla do jejich vědomí zcela nová perspektiva a tak toho mají hodně na protřídění a zvnitřnění. Vaše pomoc bude velmi oceňována, i přesto, že od těchto lidí nedostanete přímou zpětnou vazbu. Slova, jež jim sdělíte, budou balzámem na utišení jejich zkoušeného ducha. Když jsme vás ve svých předchozích sděleních nazývali ambasadory, mysleli jsme tím toto. Svět potřebuje vaši lásku, laskavost, dobrou vůli a trpělivost teď víc než kdy dříva vy všichni jste prošli výcvikem a stali se z vás odborníci na takovou službu. Můžeme říct, že vás nikdo nemůže obviňovat z toho, že byste v práci spali, protože ve skutečnosti pracujete i ve spánku. 

Multi-dimenzionální aspekty vašeho bytí jsou stále v práci, takže není důvod k vyžadování odpočinku tak, jak to lidé na Zemi dělají. Můžete totiž každý den požádat o jakoukoli asistenci/pomoc ve vašem procesu vzestupu, tak, jak si to přejete a jak to potřebujete. Vaše vyšší aspekty a bohem povolení průvodci vám začnou okamžitě přinášet vedení a odpovědi, ale musíte být otevření k přijímání odpovědí, ať přijdou jakýmkoli způsobem a podle toho, co k vám přijde, konat. To může na vaší straně vyžadovat trpělivost a vytrvalost, abyste byli pozorní k časovému posunu mezi vaší žádostí a odpovědí/vedením, jež jste hledali, ale pokud budete pečliví, zvýší se vaše vědomí toho a vaše vděčnost za to, že opravdu nekráčíte sami.   

My, vaše Světelná Rodina, si přejeme pomoci vám uvolnit všechny bloky, které vám brání v posunu na vyšší úroveň vědomí, a můžeme s vámi pracovat ve dne i v noci, abychom vám pomohli porozumět tomu, co potřebujete ke svému posunu. Energie proudící z kosmu neúnavně vyzařují větší a intenzivnější světelné vlny na celou planetu, a když toto světlo přijde, vždy urychlí uvolňování dobře zabudovaných vzorců a chování, které jsou připraveny k přeměně na větší vnímání a kultivaci vašeho božství. Většina z vás začala chápat, že jste opravdu stvořeni z božské esence, každý jednotlivý člověk je. Když si to uvědomíte/opět získáte tento stav bytí, pomáháte tím otevřít cestu pro ty, kdo nyní procitli do cesty své vlastní duše a budou hledat odpovědi na stezkách, po nichž jste vy kráčeli. Tak tomu bylo vždy – ti, kdo najdou cestu ven z kola narození a smrti a osvobodí sami sebe, se obrátí a podají ruku svým bratrům a sestrám, aby mohli být všichni svobodní.
    
   Do příštího týdne…
   Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět