Mistr Hilarion - Poselství pro týden 2.3. 2014 – 9.3. 2014

06.03.2014 17:38

Milovaní,

Je důležité, abyste se napojili na své srdce a následovali jeho rady a pamatovali si, že jak někteří lidé prochází v tomto okamžiku svého života určitými zkušenostmi a při tom nakládají se svými pocity svým vlastním specifickým způsobem, vyžaduje to od vás pochopení, soucit a porozumění. Nezapomeňte na lásku, která spočívá v jádru jejich bytí a ve vás a prostě ji jen nechte projevit, jakkoli si přeje. Některé změny, které se v životě lidí objevují, vytváří kompletní přehodnocení toho, jak lidé sami sebe vidí a to může být náročná zkušenost. V jádru všech změn v životě každého jednotlivce se nachází lekce přijetí toho, že všechno nemůže zůstat stejné a že některé události po sobě zanechají prázdné místo, jež nemůže být nikdy ničím nahrazeno. Jen čas může toto uvědomění vyléčit. 

Láska ve svých mnoha podobách je ta nejmocnější síla a může léčit i ta nejpesimističtější očekáváníKdyž lidé dají ve svém srdci na první místo lásku, svět jim okamžitě přivádí zkušenosti, které tuto lásku zrcadlí. Pokud dovolíte svému srdci, aby zůstalo otevřené během časů smutku a trápení, pomůže vám to v procesu léčení sama sebe. Často tyto projevy přichází z místa vašich psychických zranění a to člověku umožňuje vstoupit dovnitř sebe a prozkoumat tyto pocity s větší pozorností, než by jim jinak věnoval. Pomáhá to lidem růst a zvyšovat porozumění sobě samým i lidem kolem a tak mohou vidět, že všichni lidé zažívají ve svých životech podobné situace, jež jim pomáhají stávat se stále otevřenějšími a více milujícími při projevování atributů Stvořitele.

Všechno a cokoliv může být překonáno na základě lásky. Do života každého člověka přichází mnoho událostí a okolností, které si jeho duše vybrala jako zkušenost proto, aby tyto oblasti jeho osobnosti propojila s vyššími aspekty lidského projevu. Lidem to pomáhá spojit se s větší silou, než je lidské já schopné vnímaa začnou rozumět tomu, že v jejich životech funguje síla větší, než si dovedli představit. Tímto způsobem začne v jejich vědomí růst a expandovat kvalita víry. Toto probuzení k poznání existence vyšší síly v jejich životech poskytuje lidem způsobilost, vydržet mnoho zkoušek a soužení ve svých životech a naplní je vnitřní silou, která se nikdy neztratí, bez ohledu na to, jaké události se objeví. 

S každou životní zkušeností získává každý člověk něco důležitého a cenného, a to se stává součástí jeho rejstříku dovedností a nástrojů, které ve svém životě uplatňuje tak, jak je potřeba. Pouze skrze vlastní zkušenost může člověk pociťovat empatii a jednotu s druhým člověkem. Jednota mezi všemi bytostmi nastává prostřednictvím tohoto procesu. Je zde také proces, který přichází s láskou k sobě a pečováním o sebe, což přináší uvolnění a léčení sebeobviňování, viny, studu a dalších pocitů, které člověka udržují ve stavu nižších vibracía tento proces může každého osvobodit tak, že se ve svém životě posune vpřed k symbolickému novému začátku.      

Každý život žitý na planetě Zemi má velký význam a ti, co tuto rovinu existence opustí, zanechají hluboký otisk na lidech ve sféře svého vlivu. Ti, co zde zůstávají, musí hledat dar zanechaný jejich milovaným člověkem ve spojeních a interakcích mezi sebou navzájem. Někdy tyto dary rozpoznáme až časem a díky prožité zkušenosti těch, co zůstali. Jejich věčná duše použije každou zkušenost k tomu, aby se  moudrost a rozmach staly součástí vlastností jejich duší. To, že duše prožívají polarity protichůdných sil a přitom si pamatují tu základní esenci lásky a světla v sobě, je smyslem života v dualistickém světě.

Do příštího týdne…
Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět