Mistr Hilarion: Poselství pro týden 23.2. – 2.3.2014

26.02.2014 20:08

 

Milovaní,

vanou nad vámi větry přinášející změnu. Zatímco život jde dál jako předtím, ve vás se dějí obrovské změny. Tyto změny se odehrávají v každé duši žijící na planetě. Každá duše souhlasila, že bude tyto změny zažívat. První pozorovatelnou změnou bude větší schopnost cítit emoce a vyjadřovat je. Většina lidí na planetě emoce potlačovala, aby jejich srdce ztvrdla a oni mohli fungovat ve stále stoupající hustotě a tyto filtry nyní mizí, protože je zde více světla než kdy předtím. Jak se každý stává schopným opravdu cítit a hovořit ze srdce, začne z jeho bytostí vycházet vše, co potřebuje být vyjádřeno. V určitém bodě tohoto procesu budou vyjadřovány pocity lásky, následně pocity radosti a jiné pozitivní emoce, které pohnou lidi způsobem zatím ve vašem světě neznámém.

Lidé Země se spojují ve větších počtech než předtím, aby mohli posílit ty oblasti ve svém okolí, které by měly být vylepšeny. Jednotlivci chtějí obětovat své životy za změny, které požadují. Je to bouřlivý čas týkající se záležitostí všech starých systémů paradigmatu, které již neslouží potřebám lidí. Jak se lidé stále více probouzejí, mizí iluze a jsou odhalováni ti, kdo drželi lidstvo v porobě. Neexistuje místo, kam by se tito mohli schovat, když vychází na světlo odhalení jejich pokoutných agend, protože každý musí být konfrontován se svými vlastním volbami a činy a usmířit se se svojí duší. Konečně, i když to způsobí určitý zmatek, je to pro nejvyšší dobro všech.

Na planetě jsou mnozí , kdo jsou připraveni vystoupit a začít prosazovat převratné změny ve všech podobách řízení a v jeho mnoha různých úrovních. To, co bylo zavedeno, aby nečestným způsobem odebíralo od lidí energii, bude nahrazeno systémem, který je pro všechny na Zemi spravedlivější. Monetární systém nakonec přestane ve své nynější podobě existovat. Blíží se větší svoboda pro každého a každý si bude uvědomovat svoji vlastní zodpovědnost a to, jak může cenným a čestným způsobem přispět tak, aby jeho příspěvek byl v souladu s největším dobrem všech na planetě a nebyl pouze pro vybraně a utajené jednotlivce. Navždy přestane tajné obírání lidí a lidstvo jako celek uchopí pochodeň většího sladění se se Stvořitelem Všehomíra a bude tak v souladu s univerzálními zákony chování.

Začnou se objevovat některé velmi překvapující změny. Tyto změny vytvoří efekt řetězové reakce ve všech oblastech světa a ulehčí začátky lepšího způsobu života pro celé lidstvo. Ti na čele tohoto hnutí budou mít možnost uskutečnit velké dobro. Lidé budou ve svém každodenním životě zažívat větší prosperitu a hojnost a to bude mít dalekosáhlý vliv na to, jak může lidstvo žít v míru, harmonii a prosperitě. Když budou mít všichni členové lidské rodiny vše, co potřebují pro svoji pohodu, bezpečnost a ochranu, mohou se posunout vpřed, do oblastí, které jim předtím nebyly přístupné, do oblastí ducha a objevování své vlastní duše, svých nadání, dovedností a talentů, které v nich leží jako skrytý klenot. Ty se projeví a budou láskyplným způsobem požehnáním pro všechny kolem.

Podtrhujeme důležitost setrvání v rovnováze a souladu se svými vyššími aspekty. Touha spojit se se svoji božskou podstatou hoří jasně v těch, kdo se snažili být v souladu se světlem Stvořitele v nich. Oni budou úspěšní ve svých záměrech manifestovat své Kristovské Já v sobě a přes sebe. Oni jsou předvojem nové lidské rasy, plně realizování nádherní lidé, kteří pracují s vědomím jednoty. Ve všem, co je na planetě, začíná druhý příchod Kristovského vědomí.

Do příštího týdne…
Já JSEM Hilarion


©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět