Mistr Hilarion - Poselství pro týden 24.11. 2013 - 30.11. 2013

29.11.2013 19:43
Milovaní,

Jak se noříte do vln probíhajících změn, myšleno energeticky, učíte se směřovat a tvořit konečné výsledky a výstupy větší rychlostí než kdy dřív. To od vás vyžaduje určitou kontemplaci, díky kterévidíte a chápete sami sebe jako tvůrce všeho, co se děje ve vašem světě. Tato doba je velkolepou příležitostí k projevení/manifestaci všeho, o co jste usilovali ve svých individuálních a kolektivních životech. To vyžaduje, abyste propustili omezení, která vám brání v pohybu vpřed. Je vás mnoho, kdo společně pracujete na jiných rovinách existence, abyste přivedli změny na svou fyzickou planetu a do svých osobních světů.

Všechno to, co se právě děje, vyžaduje vaše zapojení, aby se to mohlo projevit na Zemi. Od této chvíle je potřeba vaše píle. Chápeme, že velmi mnoho z vás pociťuje účinky zvýšených energií a že je těžké brát to s nadhledem, ale zdůrazňujeme, jak je důležité, abyste udržovali své soustředění, zatímco nalézáte rovnováhu mezi polaritami božského ženství a božského mužství.Mnoho vláken osobního předurčení se blíží naplnění a mnoho z nich je ve fázi dokončení. Rozhlédněte se kolem sebe, podívejte se, kdo je stále s vámi a vězte, že tito lidé jsou schopní ve zvýšených energiích pracovat s vámi v souladu. Jejich role ve vašem životě je důležitá, jinak by už vedle vás nebyli. 

Je čas, abyste pohlédli na tyto jedince a jejich příspěvek k vašemu osobnímu růstu s vděčností, i když to s největší pravděpodobností byli ti, kdo vám „poskytli“ ty nejnáročnější situace/výzvy k zvládnutí. Není snadné na sebe vzít takovouto roli, roli iniciátora, který spouští a podněcuje růst a naplnění vaší duše. Ti samí lidé si vás vybrali, abyste byli katalyzátory v jejich vlastním růstu a posunu paradigmat,takže jste jeden druhému nabídli příležitost podívat se do svého srdce na ty oblasti, které potřebovaly změnit, které potřebovaly být vyneseny na světlo pravdy a mohly tak podnítit vhodné změny. V každém z vás probíhá mohutný zrychlený proces růstu a to, co bylo pravda včera, nemusí být pravda dnes, takže je důležité, abyste se zdrželi posuzování z minulosti a zkusili se podívat na toho druhého novýma očima, očima nevinnosti, důvěry a lásky

Buďte zde jeden pro druhého v dobrém i ve zlém, protože cesty, jež jsou před vámi, vyžadují spolehlivé společníky, kteří s vámi půjdou bez ohledu na dramata odehrávající se ve světě kolem vás a ve vás. Mnoho minulých paradigmat měnili a mění lidé jako vy, kteří jsou stejně jako vy ochotní přijmout za úkol jejich přeměnu Kristovou láskou a Kristovým vědomím. Při tom je třeba porozumět tomu, že role, které každý z vás hraje, jsou nezbytné  pro proces dalšího většího rozvíjení změn ve světě. Vy všichni se přesouváte do časů větší transparentnosti ve všech vašich interakcích s druhými. Mezi jedinci pak nemůže docházet k žádným podvodům a klamům, protože ty rychle vyjdou na světlo odhalení. Děje se tak proto, že energie, které nyní pronikají atmosférou a které vy všichni přijímáte, integrujete, už nepodporují duplicitu v žádné podobě a všechno bude neseno na světle pravdy.

Pro to, aby se do vyšších dimenzí přesunuli příjemně a bezpečně, musí všichni na planetě očistit svá srdce a duše od všech pozůstatků nízko-dimenzionálních myšlenek, pocitů, pohnutek a chování. Všichni jedinci musí mezi sebou navzájem vyjadřovat a cítit vyšší kvality lásky, úcty a vznešenosti duše. Božská jiskra světla, která se nachází uvnitř každé duše na planetě, byla zažehnuta, a ve všech aspektech života na Zemi bude docházet k mnoha úžasným transformacím. Začněte tyto transformace pozorovat v lidech a situacích kolem vás. Ti, kdo byli vzdáleni, se k vám nyní přiblíží, protože hledají světlo lásky, které nesete a kterým jste. Mnoho rodin duší se spojuje a shromažďuje, aby zvýšily sílu všech. Je to čas hlubokých probuzení a realizací. 
Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložil Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět