Mistr Hilarion - Poselství pro týden 24.2. 2013 - 3.3. 2013

02.03.2013 21:27

 


 
Milovaní,
v průběhu svých každodenních životů nacházíte všude kolem další důkazy jemné práce vyšších dimenzí, zdá se, že choulostivé a citlivé situace tají a mění se v klid a harmonii. To se děje jednotlivě i kolektivně po celé Planetě a zřetelné je to zejména Světlonošům, kteří jsou na tyto přicházející nové energie citlivější. Nechejte vámi i nadále tyto energie a jejich vliv procházet bez překážek a vše bude v v pořádku. Všichni vidíte, že je to tak, a v souvislosti s tím, jak si vy a vaši blízcí seřizujete svá vnímání, vidíte, že vyjadřovat svou pravdu s odhodláním, přináší do vašeho života více dobrého, než kdybyste se ohlíželi zpět.

Tyto účinky se budou projevovat i nadále, zatímco se očišťujete od svých myšlenek, které zůstávají skryty a ještě nebyly dostatečně prozkoumány. Vaše lidská já skladovala tyto myšlenky během vašeho života mimo váš dosah a tyto myšlenky omezovaly vaši schopnost žít těmi nejvyššími možnostmi. Někdy se tyto myšlenky musí vyjádřit poměrně energicky, abyste se osvobodili od jejich vlivu. Poté, co se to stane, požádejte Anděly Fialového Plamene, aby transformovali ta slova, která byla vyslovena a vypuštěna do atmosféry, a aby tu energii transformovali do čistého bílého Světla pro dobro všech. Také požádejte, aby všechno, co vás opustilo, bylo ve vašich nitrech okamžitě nahrazeno čistým bílým Světlem.

Je na každé Duši, která je na cestě Vzestupu, aby každý den sledovala svoje myšlenky a uvědomovala si je, neboť nyní vybíráte nová semínka, která budou růst ve vaší zahradě života. Pěstujte ta semena, která vám umožní růst a kvést na nově zoraném poli nového Zlatého věku, který čekal, až příjde jeho čas. Každá dobrá myšlenka zasazená do společného pole, se vám vrátí, aby vás živila, a zmnoží dobro, které na vás čeká. Každý zde uložený pozitivní záměr vám přinese prospěch, který vás překvapí a potěší vás. Je čas stát se alchymisty proměňujícími olovo minulosti ve zlato své přítomnosti.

Jakmile začnete bez potíží ovládat své myšlenkové procesy, budete nadšeni z možností, které můžete do svého světa přinést jakožto tvůrci pracující ve spolupráci s Bytostí Nekonečna. Nejprve to začne ve vašem vlastním osobním životě, kde se budete učit zpracovávat mocnou energii svých myšlenek do formy příjemného projevu. Toho budou vaše dny, kdy budete následovat své srdce a své sny, plné a budou příjemné. Radost z každé zkušenosti bude prudce růst a tím, že vy se budete učit pracovat se svými energiemi zcela novým způsobem, zlepší se i životy vašich blízkých. Pocity radosti plodí další radost, což je frekvence, která vás povznáší do vyšších dimenzí.

Pokračujte ve své práci tvůrců míru a vyslanců Světla a procvičujte své nové síly a schopnosti.Nemějte obavy, když se budou staré skryté myšlenky nadále objevovat a dožadovat se vaší pozornosti. Z vyšší perspektivy je to tak správně. Buďte k sobě jemní a milí, neboť jste v procesu hromadné transformace celých svých bytostí, i když jste ve svých fyzických tělech přítomni, což je něco, o co se dosud nikdo nepokoušel na žádné Planetě. Vidíme, že to probíhá v pořádku a že to přináší ovoce každému z vás. Ptejte se nás a dostanete odpověď. Důležité je pamatovat si, že se musíte zeptat.

Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět