Mistr Hilarion - Poselství pro týden 25.3. 2013 - 31.3. 2013

26.03.2013 11:03

 


 
Milovaní,
nyní probíhá silný příliv vyšších Kosmických energií zaplavujících atmosféru Země a tato energie má očistnou funkci na celé Lidstvo, což je dost nepříjemné pro ty, kteří se dosud neprobudili do právě probíhajícího vědomého vývojového procesu. Ať vědomě, či ne, každý člověk na této planetě si tímto procesem musí projít, neboť jde o celou planetu.Zatímco se v každé Duši odehrávají dramatické mentální a emocionální zvraty, dochází zde k dalšímu uvědomování si své vlastní síly, a tak se také každá Duše musí hodně přizpůsobovat a přijímat, což se také z velké části děje.

To je také důvod, proč tolik z vašich Světlonošů, kteří se touto prací po velmi dlouhou dobu zabývali a již si očistili svá energetická pole, nyní ve svém nitru prožívají obnovu těchto energií. Příčina tkví v kolektivním poli energetických myšlenkových vzorů všech lidí na celé planetě. Lidstvo se ještě musí naučit, že každý je zodpovědný za své vlastní myšlenky a že je důležité stát se za ně zodpovědnými. Naši milovaní Světlonoši dobrovolně souhlasili přijmout určité množství těchto energií za účelem zrychlit transformační proces u všech lidí a to je již hotovo.

Díky tomuto milujícímu přístupu a pomoci Světlonošů je svět v mnohem lepší a stabilnější situaci, než bylo před pár měsíci možné. Přestože si většina z vás vědomě nepamatuje tuto dohodu, která byla učiněna na vyšších úrovních, vězte, že byla učiněna se záměrem snížit možnost velkého utrpení v životech lidí na planetě, proto vás žádáme, abyste o sobě nesmýšleli ve smyslu regrese ve svém vývoji, tak to totiž není. Všichni děláte ve svém osobním duchovním vývoji a rozvoji obrovské pokroky. Vše je na dobré cestě a každému člověku na vaší planetě je široce otevřeno pole nekonečných možností.

Taková je cesta každého z vás, kdo jste se rozhodli inkarnovat na této nádherné planetě.Vaše jedinečná srdce a energetická pole vyzařují silné Světlo, které společně s ostatními udržuje široké, mnoha způsoby pomáhající pole. V následujících dnech si to mnozí z vás začnou uvědomovat ve svém probouzejícím se vědomí, což podpoří dosud nevídaný vývojový posun vpřed ve prospěch všeho na Zemi a samozřejmě ve prospěch Země samotné. Dokud budete udržovat tento energetický prostor ve prospěch nejvyššího dobra pro všechny, budou se i nadále dít mnohé blahodárné změny.Žádáme vás, abyste během těchto početných probíhajících změn i nadále udržovali toto Světelné kolektivní pole, neboť je bezpodmínečně nutné k získání a ukotvení dalšího Světla na planetě.

Společně pracujeme na obecném dobru a každý den děláme pokroky. Žádáme vás, přijměte možnost, že VY spolutvoříte tyto změny, neboť díky tomu roste vaše vlastní síla, a to způsobí mohutný rozmach vědomí u všech lidí. Vaše síla umožňuje pomáhat ostatním, aby měli prostor probudit se a převzít otěže svých vlastních lidských operačních systémů a vědomí a jakmile to udělají, pole nesmírných možností se ještě rozroste díky jejich novému Světlu. Naplňuje nás radostí sledovat vás ve vašem objevování a vkládání svého vlastního Světla do vašeho úsilí.

 Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět