Mistr Hilarion Poselství pro týden 3.11. 2013 - 10.11. 2013

06.11.2013 16:12
Milovaní,
Svět překypuje novostí mezi rozpadávajícími se troskami toho starého. Každá živá bytost a vědomí jsou požehnáni léčivými a obnovujícími energiemi, které pocházejí z kosmu. Podél stezky každé duše to přetéká zázraky! Všude kam se člověk podívá, lze pocítit důkaz vyšší říše a v mnoha případech jej lze i spatřit. Ty největší zázraky se konají v nitru každé duše, když se naplní duchem lásky z vyšších dimenzí.Každá duše začíná projevovat vyšší verzi sebe sama a to má ohromný vliv na celou planetu. Lidstvo jako celek si uvědomuje sílu k pozitivním změnám, které je nositelem, a kterou zpracovává a mobilizuje do pozitivní práce přispívající k vyššímu dobru všech.
Mnoho statečných duší vystupuje se svou pravdou, a uplatňuje svůj nárok na to, co je po právu jejich.Na celém světě, ti, kteří jsou utlačovaní, povstávají a hledají svůj hlas. Požadují změnu, která zahrnuje návrat ke svrchovanosti nad jejich zeměmi i běžnými životy. Mírumilovně a prostřednictvím právního systému uplatňují své právo žít v míru bez hrozby násilí, zneužití nebo vykořisťování. Toto je čas změny v každém ohledu lidského života a skutečně, je to pro dobro všech. Žádáme pracovníky světla z celého světa, aby poslali svou energii ochrany a podpory všude tam, kde to považují za nezbytné pro podporu těch, kteří riskují život a zdraví při zasazování se za lepší život.
Svět se hemží myriádami možností a eventualit. V každém jednotlivém životě láká nový způsob velkým množstvím příležitostí, které vyžadují pečlivé posouzení. Lidé zkoumají alternativní možnosti, na které by se dříve ani nepodívali. Všude lidé volí život, který jim dovoluje více svobody a více spojení s ostatními v sociálním uspořádání. Touží žít se svými rodinami a sousedy v míru a harmonii. Projevy nenávisti, zloby, nedůvěry, žárlivosti a chamtivosti chtějí nahradit láskou, laskavostí, důvěrou, vzájemnou podporou, porozuměním a velkorysostí. Toto jsou niterné touhy lidstva při jeho snaze vytvořit změnu pro sebe a své milované.
Prosíme lidi z celého světa, aby se každý den modlili za svět, ve kterém by si opravdu přáli žít. Až tyto modlitby vstoupí do atmosféry, splynou s ostatními modlitbami, aby vytvořily mocnou sílu, která přivede na svět právě ty věci, o které tak zbožně usilují, protože každá modlitba už natrvalo obsahuje mnoho síly a energie. Ti, kteří se modlí společně ve skupinách, dodávají ještě větší sílu a energii poli možnosti a tak vznikají zázraky. Jsou to společně se modlící lidé tohoto světa, jsou vládci a tkalci osudu své planety.
Povstaňte, drahá srdce, a uskutečněte své mocné záměry pro lepší svět známý v kosmu. Ať vaše světlo vyzařuje do vesmíru jako maják jeho obyvatelům, že Země je připravena stát se členem v dobré pozici planetární federace, která čeká po nekonečné eony, až to nastane. Protože lidstvo se sjednocuje za určitým účelem, jsou spojeni s dalšími různorodými planetárními civilizacemi, které jsou připraveny pomoci svým bratrům a sestrám svými bohatými znalostmi, technologií a moudrostí. Pod korouhví Stvořitele všech jsou všichni Jedním.
Do příštího týdne…
Já JSEM Hilarion
©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět