Mistr Hilarion - Poselství pro týden 31.3. 2013 - 6.4. 2013

03.04.2013 16:19

 


 
Milovaní,
i nadále opouštíte staré vzory, myšlenkové cykly a stereotypy chování a díky tomu získáváte větší jistotu a sebedůvěru sami v sebe i ve své schopnosti. Vidíme, že si neustále připomínáte své Světlo, kterým jste a pevně si ho držíte. Je to velmi důležité, neboť to pomáhá upevňovat široké Světelné pole, které nyní obklopuje vaši planetu a umožňuje vám to do něj pronikat. Vy, kteří jste v minulých týdnech přijímali velké množství kosmických energií, je nyní plně integrujete do svého energetického systému. Takto to funguje, aby Lidstvo mělo šanci bezpečně absorbovat co nejvíc nových a vyšších energií, aby mohly probíhat jejich vnitřní změny.

V následujících dnech bude nadále narůstat množství Lásky a Světla v atmosféře Země. To je každému okamžitě k dispozici, a abyste ho mohli plně využít, musíte mít záměr a musíte se v tomto směru vyjádřit. My, vaše Světelná Rodina, vám pomáháme co nejlépe využívat tyto energie k transformaci všeho, co ještě zbývá a ačkoli to slábne, nadále vás to drží připoutané ke 3. dimenzi.Vy se ve svých fyzických tělech nyní rozsvěcujete, šíříte toto Světlo, ať jste kdekoli, což je lidem kolem vás stále jasnější. Oni si nejsou jistí tím, co je na vás jiného, ale všímají si, že tam rozhodně něco je.

Čím víc příchozích vyšších energií dokážete udržet a integrovat, tím větší bude vliv tohoto Světelného pole, které vás obklopuje. Prostě tím, že jste v jakékoli situaci sami sebou, zanecháváte svůj energetický otisk a tím zásadně ovlivňujete  vše a každého kolem vás. Vaši rodinní mazlíčci tu změnu vnímají a když jste v jejich blízkosti, chtějí být s vámi, aby se mohli vyhřívat v těchto energiích. Všichni tvorové kolem vás vnímají vaše Světlo, které je láká, proto to mějte prosím na paměti, až se budete podivovat nad tím, proč je v místě vašeho bydliště tolik stvoření. Nabízíte jim v těchto časech změn naději a zázemí.

Říkáme, že nejrychlejší a nejjistější cesta k urychlení vlastního pokroku je vnitřní práce tváří v tvář sami sobě, což zahrnuje vaše temné Já, přímo a s použitím síly odpuštění všeho, co tam najdete. Odpuštění sobě a těm kolem vás, všeho, co se stalo ve vašich životech, vás pozvedne na vyšší resonanci, kterou bude v následující době snazší udržet. Odpuštění rozpouští pocity zloby a nespravedlnosti rychleji, než jakékoli jiné metody, o které byste se mohli pokoušet. Čistí to vaši srdeční čakru i všechny ostatní, což vás otevře přijetí dalšího Světla.

I nadále se budete pohybovat mezi potřebou dlouhého spánku a pocity nadšení rozjíždět nové projekty. Zvykejte si na tyto cykly a přijměte tyto chvíle odpočinku, neboť vaše elementární tělo rozhodně vaše pochopení ocení a díky tomu bude moci dojít k jeho léčbě a zdokonalení jeho funkcí. Když se cítíte energičtí, je čas uskutečnit tyto tvůrčí nápady, které vám přicházejí z vyšších oblastí nekonečných možností, a v těchto chvílích se můžete hodně zdokonalit. Nezapomínejte používat svou schopnost rozlišovat v jakékoli situaci a vybírejte si, čemu budete věnovat svou pozornost, neboť to je to, co se má projevit ve vašem světě. Často se na nás obracejte, abychom vám mohli být každý den více nápomocni.

 Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět