Mistr Hilarion - Poselství pro týden 7.4. 2013 - 14.4. 2013

09.04.2013 09:52

 

Milovaní,
tlukot srdce Země se sjednocuje s lidstvem, které pochoduje vstříc novému Věku Světla a je očišťováno od všech starých a nefunkčních vzorů myšlení a chování. Země si hluboce přeje, aby všichni její obyvatelé měli dostatek času připojit se k ní v jejím vzestupném stavu expanze, proto je zde stále široce otevřené Vesmírné okno příležitostí, které umožňuje, aby došlo k těmto změnám a k transformaci. Všichni na této planetě se probouzejí do mnoha pravd, které do této doby nebyly jejich vědomí přístupné.

Jak se tyto pravdy odkrývají, začínají se mnozí lidé ocitat v obtížných situacích, kdy musejí bojovat a vypořádávat se se zjištěním, kolik své vlastní vnitřní nezávislosti božích bytostí si nechali ukrást těmi, kterým dovolili ovládnout své životy. Prvotní reakcí je nesmiřitelné odmítnutí těchto pravd následované dramatickým vnitřním obratem, kterým se pokusí projít a zvládnout podmínku pro probuzení. Dobrá zpráva je, že čím víc lidí se probudí, tím větší impuls dostanou všichni, kteří se ještě mají probudit, což se děje právě teď ve vašem světě. Všichni na planetě otevírají svá vědomí myšlence, že jsou mnohem více, než o čem se jim kdy zdálo, a že mají mnoho práv, o kterých dříve nevěděli.

Toto je doba předpovídaná věštci a proroky starých dob. Toto je doba soužení, před kterým jste byli varováni. Nyní je každá lidská duše žádána, aby učinila vědomé rozhodnutí a slib spojit se se svým vlastním božstvím a Zdrojem, a to jakýmkoli smysluplným způsobem, a pečovat o tyto své vlastnosti s plným vědomím a motivací. Každá duše inkarnovaná na této planetě má před sebou nádherný osud, ale je třeba vynaložit úsilí, aby transformovala své bývalé způsoby myšlení a chování do nového způsobu, který je v lepší shodě s její vlastní božskou esencí a existencí.

Všude na vaší planetě vládne zdánlivý chaos, takže jediné, co musíte udělat, je, zůstat soustředěni ve svém nitru a denně se propojovat se svou vyšší esencí, přivolávat a mít v úmyslu stát se tou nejvyšší vizí sebe sama a očekávat ty nejlepší výsledky ve všech aspektech svého života na Zemi. Také je třeba, aby každá duše pochopila, že každý si prochází svou vlastní verzí probuzení, přijetí, růstu a expanze a že vše je sjednoceno v jednom velkém projektu. Každý musí lépe pochopit celkový obraz probíhajících událostí a udělat si na to svůj náhled tak, aby to všem přineslo nejvyšší dobro.

Přes to všechno, základem všech činností je rozpomenutí si, že tuto dobu si vybrala každá duše jako fantastickou příležitost pro svůj duchovní růst a expanzi, kterou by jen stěží našla jinde ve Vesmíru. Je na každé tvořivé bytosti, která žije a prožívá svůj život na této planetě, aby dosáhla změny, která pozvedne a rozvine veškerý život pozitivní a konstruktivní, milující formou, neboť když se to stane, zavládne na Zemi mír a harmonie. Žádáme ty, kteří stojí v popředí těchto dějů, aby vytrvali, udržovali své Světlo a svou Lásku a ukotvovali je na a v Zemi.

 Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět