Mistr Hilarion - Poselství pro týden 9.2. 2013 - 16.2. 2014

13.02.2014 20:13

Milovaní,

Mnoho z vás pociťuje odpojený stav bytí, způsobený tím, že přijímáte vesmírné energie přicházející na vaši planetu ve vlnách, ve stále narůstajících spirálách duhového světla. Toto oddělení, které cítíte, je součástí procesu hlubší introspekce – spojujete se s rovinou svého bytí, jež vám dříve nebyla přístupná a využíváte své multi-dimenzionální schopnosti. Zjišťujete, že pracujete simultánně na mnoha úrovních a to vytváří zajímavé možnosti a pravděpodobnosti, které prozkoumáváte, pozorujete a učíte se. Začíná být snadné vytvořit příběh pouze jednou myšlenkou, která začne obrazem jednoho předmětu a dřív než to poznáte, tak se celý příběh rozvine, doplněný o pocity a emoce.

Začíná být jasné, že každý scénář může mít mnoho různých výstupů, v závislosti na tom, co si přejete prozkoumat a proto pro vaše znovuobjevené tvořící síly potřebujete sebekázeň a odpovědnost. S tím, jak si uvědomujete, že vaše myšlenky mohou vytvořit to, na co myslíte, stává se nejvyšší prioritou znát jasně svá vnitřní přání. Je záhodno, aby se každý jednotlivý člověk stal mistrem svých myšlenkových procesů a věděl, kdy má pozorovat to, co právě vytváří/formuluje a prostě to nechal být, protože to není to, co opravdu chce ve svém životě prožívat – jak totiž budujete své vyšší vibrační frekvence, urychluje se manifestace vašich myšlenek do denní reality. 

Praktikujte posílání paprsku lásky ze své srdeční čakry každému, koho potkáváte nebo se chystáte potkat. Tato všeobecná praxe začne fungování vašich vztahů s ostatními připravovat na vyšší úroveň upřímné a mírumilovné interakce. Posílání paprsku lásky před každým setkáním vytvoří pole komunikace s otevřeným srdcem, založené na poctivosti a důvěře. Když budete praktikovat a vylepšovat tuto jednoduchou činnost, otevřete dveře zavřené po mnoho věků a na přední místo se tak dostane umění smysluplné komunikace mezi lidmi. Rozvíjení této schopnosti je pro lidskou rasu velmi žádoucí, a jak bude tato schopnost narůstat a rozšiřovat se, bude mít lidstvo nástroje nezbytné pro interakci se všemi bytostmi, včetně těch mimo planetu, až tento čas přijde. 

Stále je nanejvýš důležité, abyste své myšlenky vyživovali jen tím, co má nejvyšší integritu a záměr, abyste v tomto procesu zlepšovali kvalitu svých životních zkušeností. Jak ve svém každodenním životě vyhlašujete vyšší výsledky pro sebe a vaše milované, pozvedáte také životy lidí ve vašem dosahu a budete-li v tom pilně pokračovat, váš život se stane zlatým světlem zázraků, kouzel a lahodné synchronicity. Dřívější panování nižšího ega se změní na integrované přijímání všech aspektů bytí a vnitřní celistvost bude běžnou zkušeností. 

Vaše vnitřní práce pokračuje tím, jak pročišťujete a vylepšujete ty oblasti vašeho lidského projevu a osobnosti, které jsou připravené k posunu směrem k přijetí vyšších aspektů vašeho bytí. Až toto nastane, získáte zpět více svého vlastního vrozeného božství a velikosti a lidé kolem vás budou tuto sílu vnímat jako teplo srdce a majestát pravé vznešenosti. To, co je uvnitř, se stane zjevným a uznávaným, protože pravé já se vynoří, aby všichni mohli pocítit jeho božskou přítomnost.   

Do příštího týdne…
Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět