Mistr Ježíš - Rok intenzivního záření

18.05.2014 08:20

Poselství Mistra Ježíše přijala Natalie Glasson 16.04. 2014

      Hluboce milované a milé duše na Zemi, přináším vám svou lásku, pravdu a vědomí, abych je s vámi otevřeně sdílel, neboť jsem zde pro vaši duši jako milující bratr. Já jsem Mistr Ježíš a přicházím, abych s vámi mluvil o Roce intenzivního osvíceníkterý nyní vstupuje do vaší reality a přítomnosti. Když vám teď otevírám své srdce a dělím se s vámi o vše, čím jsem, a o moudrost poslanou Stvořitelem pro tento posvátný čas na Zemi, žádám vás, abyste mi otevřeli svou srdeční čakru, abych mohl láskyplně a hladce přesunout vše, co je třeba poskytnout a aktivovat ve vašem bytí. Komunikujme spolu otevřenými srdečními čakrami a tím dáme svobodu a možnost rozšíření všemu, co s vámi sdílím a co vy zažíváte.

      Já jsem bytost osvícení a po Zemi jsem chodil zářící jako Stvořitelovo světlo. Vy nyní s milostí a se souhlasem své duše dosahujete téhož. Chodíte po Zemi jako zářící bytosti světla; podstatou vašeho bytí je světlo, které můžete snadno prozářit silou a intenzitou. Nechť je toto vaše pravda, vaše hluboké uvědomění, vaše pochopení a vaše realita. Být bytostí osvícení znamená rozpoznat, že jste na Zemi právě v tento okamžik, abyste vyzařovali, zesilovali a vyjadřovali čisté světlo Stvořitele v každém vědomém okamžiku. To pomáhá vývoji vašeho vnitřního vědomí a přijetí velkého bohatství moudrosti ve vašem bytí a zároveň vám to umožňuje být kotvou a aktivátorem světla na Zemi. Osvícená bytost dovoluje světlu Stvořitele, aby pracovalo skrze všechny aspekty jejího bytí; toto může probíhat formou sebeléčení nebo prostě tak, že ucítíte, jak jste neseni pronikavými vlnami světla proudícími skrze vás i z vás.

      Můžete si afirmovat:
      "Já jsem bytost zářícího světla; já jsem zářící světlo mé duše, skupiny duší a Stvořitele. Vše čím je Stvořitel, je ozářeno skrze mne a všechny duše, se kterými se propojuji."

      Energetické období a posun, který jste označili jako rok 2014, přináší do vaší reality obrovské množství světla, které proudí od Stvořitele a aktivuje se z a skrze vaše bytí. Intenzita světla ohromně naroste a to bude pokračovat i do roku 2015, protože období intenzivního záření začalo dubnem 2014 a bude pokračovat zhruba rok. Obrovské světlo, které proudí od Stvořitele a aktivuje se z vašeho bytí, má za účel navýšení. Jak se duše na Zemi zaměřují na manifestaci přítomnosti lásky ve svém bytí projekcí lásky do své reality, intenzita světla navyšuje lásku, aby i ta nejmenší myšlenka, pocit, čin či projekce lásky byla zesílena, aby se vytvořil hluboký a mocný základ lásky na Zemi ve všech bytostech. Je čas pro duše ve fyzických tělech, aby si skutečně vybraly lásku, aby sledovaly a zažívaly sílu lásky, jaký je to léčitel a zdroj všeho na Zemi i na vnitřních rovinách. Sítě lásky se na Zemi se vybudují, až se probudí v těle Matky Země staré energetické linie a mřížky a znovu zažehnuté ponesou proudy lásky. Intenzivní množství světla působí jako zdroj tvoření a manifestace pro lásku a zároveň vnáší do vibrací lásky novou posvátnou moudrost harmonie, jednoty a pravdy ze srdeční čakry Stvořitele.

      Ve vašich fyzických a energetických tělech se probudí mnoho energetických sítí, energetických bodů a čaker, které podpoří, ponesou a budou udržovat přítomnost lásky a tím lásce umožní, aby ji vytvářeli a zažívali všichni. Intenzivní vibrace a vlny světla, které proudí do Země a aktivují se v současnosti z vašeho bytí, budou také pomáhat v růstu vašeho světelného těla a tím vás připravovat k napojení se na nové dimenze Stvořitelova vesmíru. Za pomoci vašeho světelného těla a skrze něj se posunujete do rychlejších vibrací světla a spojujete se s pravdou v sobě. I když duše stále žijí ve fyzických tělech, objevují se posuny tam, kde světelné tělo a fyzické tělo splývají, což symbolizuje, že oddělenost a pevná podstata Země se mění a žije ve větší vědomé jednotě se Stvořitelem. Je to vše díky vaší oddanosti a uvědomění si, že vaše světelné a fyzické tělo splývají a připravují se umožnit vám vyzařovat a vyjadřovat na Zemi větší míru Stvořitelova světla.

      Světelné tělo v sobě uchovává velkou moudrost vaší duše, informace a klíčové okamžiky aktivace pro váš vzestup a také vzpomínky na své skutečné já a na vnitřní roviny. Splynutí světelného těla s fyzickým tělem umožní velké záření a osvícení na mnoha úrovních vašeho bytí. Intenzita proudícího světla povzbudí vaše světelné tělo k ohromnému rozšíření do dvojnásobné i větší velikosti ve srovnání s minulostí. Protože se světelné tělo rozšiřuje, pomůže vám v napojování se a udržení většího množství světla, čímž se zvětší mnohé nové posuny, které se objevují v různých oblastech a úrovních vašeho bytí. Bude působit jako základ a inspirace, bude stabilizovat a povede celé vaše bytí do procesu vzestupu a jednoty se Stvořitelem. Světelné tělo vytvoří jakýsi zámotek, kokon umožňující všechny posuny a udrží přítomnost lásky, která bude prorůstat rychleji do fyzické reality a zkušenosti.

      V této velmi posvátné a zvláštní době jste vedeni k tomu, abyste se zaměřili na přijímání bohatství světla od Stvořitele a abyste byli vnímaví k hojnosti světla, které proudí z vás a tím sami sebe a svou pravdu posilujete světlem. I když to bude postupný proces, může vyžadovat nějaký čas na přizpůsobení, obzvláště ve fyzickém těle, protože vaše fyzické tělo hledá stále další léčení a výživuBude užitečné, když posílíte soustředění na sebe sama jako na zářící bytost, protože nejenže vás to povzbudí k přijímání světla Stvořitele, ale i k channelovaní světla skrze vaše bytí ve velké míře do vašeho okolí. Když si vizualizujete, vnímáte se a uznáváte sami sebe jako bytost světla, nejenže tvoříte a ukotvujete světlo do každé situace a zkušenosti, ale začínáte dýchat, jíst, chodit, spát jako světlo. Všechno ve vás i kolem vás se stává čistou a navýšenou vibrací. Když se soustředíte na vtělování lásky, začnete prožívat plně projevenou integraci a sílu lásky a světla. Každá myšlenka bude myšlenkou lásky zvětšenou světlem, takže budete na všech úrovních svého bytí sladěni s vědomím Stvořitele.

      Je čas vidět sebe sama jako světlo, protože toto je vaše pravda! Když se vidíte jako světlo, sloupáváte iluzi a jste hlouběji soustředěni na svou pravdu ve vás!

      "Já jsem nádherná zářící bytost lásky; já jsem světlo a láska mající tvar."

      Toto je mocná afirmace, kterou si můžete opakovat nahlas nebo v duchu a zároveň zaměřovat pozornost svého třetího oka do svého bytí a prostoru srdce, abyste si uvědomili to velké bohatství světla ve svém bytí. S každým výdechem si představujte, jak vaše světlo vyzařuje daleko a široko s mocným rozmachem a vězte, že vaše nejhlubší podstata je láska. Dívejte se na sebe jako na bytost světla a uvědomte si, že vaše ohromné světlo násobí lásku, kterou přirozeně jste. Můžete si představit obrovské zářící světlo, které proudí vaší kůží a každou částí vaší bytosti. To je mocné cvičení, které když budete dělat denně, tak podpoříte své světelné tělo, aby se rozšiřovalo a splývalo s vaším fyzickým tělem a se všemi aspekty vašeho bytí; to vám umožní žít pravdu Stvořitele na Zemi.
      Je čas světla a integrací lásky a světla se manifestuje nové Kristovo vědomí.

      Ve věčné lásce

      Mistr Ježíš

     Zdroj: https://www.omna.org/Home.html 

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět