Mistr Ježíš - Síla Lásky a odpuštění jsou absolutně zázračné

17.03.2013 18:01

 

Ježíš prostřednictvím John Smallman
 
 
Nemilující, po pravdě, pláčou po Lásce. Jejich vera v božský tvořivý Zdroj vší existence je velmi slabá; cítí se sami, ztraceni, ohroženi a nejistí. Následkem toho se snaží vybudovat silnou obranu, kterou by zničily svůj strach. Ale obávají se, že ti, kterých se bojí se stanou ještě silnější a více hrozivě a rozvinou moc, aby je zničili. Tak se snaží vybudovat ještě silnější obranu.
 
Je to opravdu situace, ve které je nemožné dosáhnout požadovaného výsledku. Nenechte se nachytat, protože vás to odvádí od vaší duchovní úlohy nést vaše Světlo, aby ho všichni viděli a mohli být ujištěni, že o všechno je božsky postaráno. Světlo Boha svítí na všechny bez rozdílu, ale bohužel mnozí se od něj odvracejí ve strachu, protože věří, že jsou nehodní Lásky, kterou nabízí.
 
Volí vyžadovat vědecký důkaz existence Boha, nejvyšší Inteligence, aby odůvodnily svou nevíry, vědomím, že ten samozřejmě je a zůstane nedostupný, protože věda je slepá ke čemukoli jinému než tomu o čem rozhodne, že to může existovat. Vaše dějiny vám ukazují toto velmi jasně a znova a znova když se ukáže, že věda se mýlí. Bohužel věda zůstává neoblomná. Kvůli strachu z neznáma chce vysvětlit věci prostřednictvím svých vlastních předpokladů, na základě dějinných zkušeností, které vedou ke jistým předpokladem, kterou pak odmítá zpytovat, dokud není nucena tak činit nečekanými událostmi a novými objevy.
 
Neschopnost dokázat existenci Boha jim umožňuje hovět si v jejich strachů, že svět je nepřátelské a ohrožující prostředí a omlouvat chování jakoby život, který zažívají byl nejlepší pouze na jejich vlastní osobní prospěch - "ten kdo zemře s největším množstvím hraček vyhrává!" A tak osobní plány řídí jejich životy, způsobují, že rozkoly situace do nich vybuchují s jednotvárnou pravidelností.
 
V iluzi vidíte násilí a utrpení ničit životy a živobytí a zdá se, že musíte podniknout obrovské opatření abyste chránili sebe a svých milovaných. Je pro vás mimořádně náročně neobává se o budoucnost, protože věříte, že může přinést do vašich životů neblahé a nepředvídatelné události a mnozí si vyrábějí na živobytí podporováním těchto obav.
 
Propuštění strachu a objetí Lásky je jediná uspokojivá odpověď na jakoukoliv situaci. Ti, kteří skočí šipku do vody, navzdory svým strachem, a obejmou láskyplné chování a postoje, zjistí, že život plyne mnohem hladší. Potíže se dále vyskytují, ale nedrtit jejich víru v jejich schopnost vypořádat se s nimi; takže oni si umí rady a jejich sebevědomí roste. Jejich láskyplné povahy ovlivňují a inspirují druhých a už se nenacházejí sami v boji života, protože se objeví druzí, kteří s nimi tvořivě spolupracují, což pomáhá urovnat potíže, které byly zpočátku dost skličující.
 
Láska nachází Sebe a spojuje se se Sebou kdykoliv je vítaná, rozšiřuje své styky, aby objala vše zahrnující a rozpustila veškeré překážky, které by Ju oddělovaly od Sebe. Vítá všechny, kteří se rozhodnou vstoupit do jejího ohrady kde není žádná hierarchie ani rad nebo měřítko. Bez rozdílu přijímá všechny, kteří by se s Ní spojili. Je to Bůh, nejvyšší Zdroj, božské Vědomí, které je vše co existuje nenahraditelnou a podstatnou částí. Vše co je žádané od kohokoli kdo by se spojil s tímto ušlechtilým společenstvím jako člen, je uznání, že už je členem!
 
Strach je víra, že je možné být oddělen od Boha, že je možné být nehodný Jeho Lásky, že je možné si myslet, mluvit, nebo dělat něco, co vás udělá Ním nepřijatelným. Šílené činy a chování těch, kteří žijí ve strachu a zapojují se ve válce v osobní nebo mezinárodní míře jsou neskutečné, přes zdánlivou skutečnosti bolesti a utrpení, které způsobují. Jsou zapojeni v domnělém soutěžení s těmi, kteří věří, že jsou odděleni od Boha, a proto od sebe navzájem. Je to na neúspěch odsouzen pokus podlézat boží přízni ukázáním nehodnosti druhých a hodnosti sebe v očích Boha. Ten předpoklad není možné vyhrát, protože nikdo není nehodný.
 
Cesta ven z této politováníhodné a zmatené situace je odpustit těm, kteří byli souzeni a odpustit těm, kteří konali souzení. Odpuštění umožní rozšíření vědomí ven z úzkého předpojatých pole záměru, které souzení vytváří, což umožní aby ho pole božské Lásky proniklo, zalilo a rozpustilo. Stres a nevraživé napětí, které vážně stahuje a zmenšuje uvědomění se pak rozptýlí, čímž vytvoří cestu rozšíření vnímavého vědomí. Nastane úplné přehodnocení situace, která se jevila nepřátelská, a zjistí se, že to co způsobovalo nesoulad je mnohem méně rozdělující a nepřijatelné jak se dříve jevilo být. A nato je rychle dosaženo řešení, které je ve prospěch všech.
 
Síla lásky a odpuštění je absolutně zázračná, a je neustále dostupná v jakékoliv situaci se můžete nacházet. Nedovolte vašim strachem, aby vás odradily od plného využití těchto zázračných božských darů, které mohou úžasně rozpustit každý problém ve vašich životech. Když jste padli do iluze, váš Otec zajistil, že tyto dary šli s vámi, abyste je v případě když se rozhodnete tak učinit, mohli použít na její rozpuštění a návrat ve vašeho nebeského Domova. Ten čas se rychle blíží.
 
Váš láskyplný bratr, Ježíš.

—————

Zpět