Mistr Ježíš - Vědění srdce

10.09.2012 09:06

 

Mistr Ježíš – Vědění srdce

V této fázi nanebevstoupení je v myslích mnoha lidí velký údiv, pocit, že existují nekonečné možnosti, spojený s procesy změny a rozvoje. Toto je nejkrásnější existence, která plodí zkušenosti, jež jsou bez omezení. Pro mnohé je mysl udivující jak v pozitivním tak i negativním rámci myšlenek týkajících se možností budoucnosti lidstva, ale nehraje roli, zda tyto myšlenky jsou negativní nebo pozitivní, protože pomáhají mysli otevírat se nové skutečnosti a perspektivě. Jestliže věříte v možnosti změny, rovnost mezi všemi a manifestaci lásky, potom ji již vytváříte. Jestliže pochybujete o existenci takovýchto energií, potom vaše pochybnosti vytvářejí proces pozitivního tvoření a pochopení, které současně existují ve vašem bytí. Moudrost, o kterou se dnes chci s vámi podělit, se zaměřuje na vaše myšlenky a perspektivy. Chci, abyste pochopili, že neexistují správné nebo nesprávné myšlenky. Vdechněte tuto představu do svého bytí; nechejte ji protékat svou myslí jako by to byla světelná vlna.

 

Jestliže neexistují správné nebo špatné myšlenky, jak to ovlivňuje vaši realitu, existenci a pochopení sebe sama? Jestliže neexistují správné nebo špatné myšlenky, potom mínění o sobě samém a ostatních automaticky mizí. Strach také odsouvá hledisko, které způsobuje omezení vaší mysli. Je zajímavé to sledovat v očích a energii Stvořitele, vy se nikdy nemýlíte, ale také nikdy nemáte pravdu, jaký z toho máte pocit? Možná cítíte, že skutečnost už nemá žádnou příčinu, není nutno něco někomu dokazovat, činit na sebe nátlak nebo dokonce odmítat sebe sama. Mění to vaši realitu a vaše porozumění sebe sama? Po pravdě, sledováním této perspektivy byť i jen na okamžik, umožňujete své osobnosti a egu zmizet, abyste se spojili se svou pravdou, tou esencí energie, která představuje Stvořitele ve vašem nitru.

Chci, abyste sledovali tuto perspektivu mimo hranice osobnosti a ega, protože osobnost a ego mohou uvěřit, že jestliže nemáte nikdy pravdu a nikdy se nemýlíte, potom můžete dělat, co chcete, a způsobovat bolest a žal těm kdo jsou kolem vás, včetně vás samotných. Tato perspektiva vyplývá z myšlenky odmítání sebe sama a svého okolí, zkoušení sebe sama a snahy zlepšit se v každém možném ohledu. Jestliže v očích a energii Stvořitele nikdy nemáte pravdu a nikdy se nemýlíte, nabízí se vám nekonečná svoboda jednoduše být svou pravdou, pravdou, která přichází z velmi posvátného centra ve vašem nitru. Stvořitel vás neposuzuje, netlačí na vás, nic od vás neočekává ani vás neodmítá, ale prostě vám dovoluje být takovými, jakými jste. Stvořitel se vždycky dívá na lidstvo tímto způsobem, nabízí mu nezměrnou svobodu zakusit realitu, která poskytuje ohromné možnosti. Lidstvo dává najevo ze svobodné komplexity jak v mysli, tak i ve skutečnosti, aby vytvořilo, co vidí jako zábavnější a plodnější zkušenosti. Svým způsobem lidstvo vytváří okolo sebe bublinu skutečnosti, která je mnohovrstevnatá a zaměřuje se převážně na fyzickou hmotu a realitu. Žití a projekce sebe do této mnohovrstevnaté fyzické hmoty a reality vytváří složitější dílo a zkušenosti k projevení a tím zesiluje vrstvy komplexity okolo člověka. Objevuje se výzva, ať už je člověk duchovně probuzený nebo ne, aby jednal a myslel správným způsobem s pozitivní a správnou perspektivou, která vzniká ze spletitosti omezení vzniklých z energie, která byla kdysi svobodná. Tímto se neustále vytvářejí překážky, které omezují a potlačují vaši vlastní energii. Ze svobody lidstvo stvořilo překážky, omezení, složitosti a problémy.

Zhluboka se nadechněte a sledujte svou vlastní realitu a život, zda jste se setkali nebo jste vytvořili omezení, překážky, složitosti a problémy ve své realitě, projevující se mnohovrstevnatou realitou založenou na fyzické perspektivě kolem vás. Je-li tomu tak, potom si začněte uvědomovat, že to vše jste stvořili z myšlenek, že se ve vaší realitě můžete mýlit a můžete mít pravdu.

Když přistoupíme na Stvořitelovo hledisko, že se ani nemýlíme ani nemáme pravdu, v naší realitě a myšlenkovém procesu vidíme, že prostě existujeme. Existujeme ve svobodné, expanzivní energii stvoření a jednoty ať už se nacházíme na Zemi nebo na vnitřních pláních. To znamená, že máme ve své moci nekonečné možnosti tvořit a poznávat. Co je nejdůležitější, jsme schopni tvořit a poznávat z pravdy a všeho vědění, které jsou v našem nitru. Jestliže mysl a naše myšlenky nejsou ani správné ani nesprávné, potom se musíme obrátit pro podporu, vedení a bezpečnost na ostatní oblasti, konec konců, když si myslíme, že naše myšlenkové procesy jsou správné nebo nesprávné, můžeme získat velký pocit bezpečí ze zkušenosti.

Nasměrování naší pozornosti a pozorování do naší srdeční čakry nám umožní existovat z pravdivého zdroje. Vaše srdeční čakra je jako brána ke Stvořiteli. Všechny vaše čakry jsou bránami ke Stvořitelově nezměrnému světelnému zdroji, ale vaše srdeční čakra je nositelem nevinnosti, která dovoluje rozkvést jedině pravdě, a činí ji bezpečným základem pro prozkoumání. Srdeční čakra odhaluje nesmírné vědění, které je odlišné od myšlenkové představy toho, co je správné a nesprávné. Vědění srdeční čakry dovoluje z dokonale řízených posuzování prostých myšlenek vzniknout takovým tvořivým akcím a zkušenostem, které dávají vzniknout prožitku expanze a svobody. Když sami sobě dovolíme odložit myšlenky, které se soustřeďují na vědění srdeční čakry, vidíme, že složitost je nahrazena jednoduchostí, a umožňuje vašemu náhledu, uvědomělosti, porozumění, přijetí a vhledu šířit se a odhalovat smysluplnou realitu zrozenou z božského plánu a stvoření Stvořitele.

Když si dovolíme být jako naše skutečnost, která existuje a vytváří spíše jednoduchost než složitost, dokážeme přijmout a prožít naše nekonečné možnosti na Zemi v této nejposvátnější době. Chci, abyste pochopili, že ať už jste nositeli pozitivního nebo negativního rámce mysli, dovolujete sami sobě otevřít se nezměrným možnostem, které teď na Zemi existují. Jestliže se někdo bojí konce Země nebo katastrofy, potom na jisté úrovni projevuje toto, ale na jiné úrovni přemýšlí o nanebevstoupení, které mu dovoluje napojit se na božský plán Stvořitele, takže získávají moudrost a vhled, které jsou potřebné pro jeho další vzestup. S tímto na mysli můžeme pochopit, že každý, ať už je duchovně probuzený a bdělý nebo ne, je propojen s energií vzestupu dnešní doby, aby duše získala nezbytné zkušenosti, po kterých touží a kterými si přeje inspirovat se.

Existuje velmi mnoho úrovní moudrosti a uvědomování si mé komunikace, kterou se mnou můžete zažít tak, že přizvete mou energii při opětovném čtení mých slov. Přeji si, abyste pochopili, že očekávání, ať už pozitivní nebo negativní, týkající se prosince 2012, je v naprostém božském pořádku dokonalosti, protože se jedná o vzájemné propojení všech duší dohromady v podobě sjednoceného zdroje různých energetických vibrací a tím i k soustředění všech Stvořitelových projevů. Bude zažívána větší jednota stejně tak jako hlubší spojení se Stvořitelem jak v nitru tak i mimo něj, což napomůže vzestupu vibrací všech. Vědění srdce a duše, o kterých mluvíme, budou také zesíleny zastáváním významnějšího poslání a místa v rámci realit všech lidí.

Možná si budete přát osvojit tuto afirmaci jako očistu pro sebe a svou realitu pro tuto dobu,
„Rozpouštím všechny své složité výtvory, které již nejsou potřeba; volím si zažít ve své realitě milující a pravdivou jednoduchost Stvořitele. Oceňuji znalosti a opravdovost mé srdeční čakry. Já jsem Stvořitel.“

Má láska je jako vždy vaše, jsem zde, abych vám sloužil, miloval vás a s láskou opatroval, sdílel s vámi Stvořitelovo zářící světlo a božskou vševědoucnost. Jsme nekonečně jedním a vždy jsme byli.

V pravdě a božské lásce,

Mistr Ježíš

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: Natalie Glasson, www.omna.org
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za respektování této podmínky.

 

 

—————

Zpět