Mistr Kuthumi - Proč se propojujeme se světlem?

10.12.2013 18:55

Poselství Mistra Kuthumi přijala Natalie Glasson – 21-11-13


      S nejzářivější láskou a světlem přicházím se svou energií, abych vás nyní objal. Jsem tu jako podporující průvodce a přítel, abych inspiroval to božské a pravdivé ve vašem bytí, aby se ukázalo plněji a vy je rozpoznali svým současným úhlem pohledu. Nechť na vás září světlo Stvořitele a já sehraji úlohu nástroje a kanálu pro Stvořitelovo světlo, které nasměřuji hluboko do vašeho bytí, abyste mohli rozpoznat světlo, které je již ve vás přítomné.

      Ve své promluvě bych se rád zaměřil na základní pochopení duchovní přirozenosti, neboť to je často přehlíženo a nesprávně chápánoDokážete-li plně pochopit základní aspekty duchovního vývoje a důvod pro zvládnutí určitých cvičení, pak jste blíže k plné integraci se Stvořitelem, skrze větší uvědomění si účelu určitých cvičení. Často vás průvodci žádají a připomínají vám, abyste se propojovali se světlem Stvořitele, abyste si představovali, jak toto světlo proudí vaším bytím či abyste žádali, aby se zrychlila vaše energetická vibrace. Je mnoho způsobů propojení se Stvořitelem, ke kterým vás povzbuzujeme, zejména zaměřování se a rozpoznávání světla jakožto Stvořitele. Možná rozumíte tomu, proč vás o toto žádáme nebo se možná stále podivujete argumentům pro naše vedení. Rád bych vnesl trochu světla do smyslu rozvoje vašich základních duchovních znalostí.

      Stvořitel je pro nás, ať už jsme na Zemi či na vnitřních rovinách, velmi obtížně vysvětlitelný, popsatelný a definovatelný, je to nelehké věřit, že jsme poznali Stvořitele.Stvořitel je přítomen ve všem a tak když se podíváme za pozemskou rovinu, ať očima, pocity nebo otevřenou myslí, dokážeme si všimnout určitých projevů, které jsou výsledkem Stvořitelovy přítomnosti. Těmito projevy mohou být pocity radosti, blaženosti, lásky, míru, svobody nebo spokojenosti, mohou to být i vize barevného či bílého světla, synchronicity, které se zdají být zázračné nebo inspirované myšlenky porozumění.Začneme si uvědomovat, že je mnoho způsobů, forem a zkušeností, ve kterých můžeme kolem i v našem bytí Stvořitele plněji rozpoznat.

      Základní cíl vaší existence na Zemi je prožívat Stvořitele v každém daném přítomném okamžiku vaší reality. Možná se vnímáte jako člověk, který vyzařuje lásku nebo jako člověk, který působí jako maják světla a nebo jako osvícená bytost či člověk, který ztělesňuje toto vše a ještě více.Je-li vaším základním cílem prožívat Stvořitele ve své realitě, pak je třeba zaměřit se na sebe, na realitu a na Stvořitele se stálým uvědoměním po každý celý den. Toto neznamená stát se posedlým Stvořitelem, ale spíše vědomě se radovat z jeho přítomnosti a jak ji kreativně vplétat do své reality, myšlenek a emocí. Pokaždé, když vám připomínáme, abyste se propojili se Stvořitelem, se světlem či abyste zrychlili svou vibraci, znovu zaměřujeme vaši pozornost na přítomnost Stvořitele, který je s vámi, ve vás a proudí vámi, povzbuzuje vás, abyste hledali hlubší přijetí Stvořitele ve vašem bytí a realitě. My vás znovu zaměřujeme na vaši skutečnou přítomnost a váš základní cíl.

      Když si v mnohých chvílích vzpomenete na Stvořitele, na své božské já a svou pravdu, povzbuzuje vás to vybudovat si porozumění Stvořiteli, které můžete plně prožívat ve své fyzické realitě a tím dochází k více prožitkům Stvořitele. Když žijete na Zemi, může se vám stát zvykem zapomínání, rozptylování se či ignorování Stvořitele a tak každý okamžik, kdy cítíte a poznáváte Stvořitele je zvláštní, protože vás přenáší zpět do vašeho původního vědomí a umožňuje vám vzpomenout si na vaše hluboké propojení a jednotu se Stvořitelem. S každým cvičením, meditací, nástrojem a vhledem, který s vámi sdílíme, vám ve skutečnosti nabízíme okamžik božského propojení a jednoty se Stvořitelem, které se podobá chvíli spojení a rozpomenutí se. Ať už je ten okamžik krátký nebo dlouhý, prožitek nepatrný či velký, proces splývání vaší energie s energií Stvořitele posiluje vaši božskou podstatu, nabíjí vás a dále inspiruje. Umíte si představit kapku vody, která spadne do veliké proudící řeky a zjistí, že je součástí tohoto velikého rozpětí, životní síly a mocné tvořivosti? Tato kapka se bude cítit posílena. Vy jste podobní takové kapce vody, která vstupuje do veliké proudící řeky. Pokaždé, když se propojíte se Stvořitelem či ještě spíše přijmete pohled, že jste vždy jedním se Stvořitelem a budete tomu skutečně věřit, byť jen na vteřinu, pak si umožníte napojit se na rozsáhlou banku rozpomenutí.

      Propojení se světlem se dá popsat jako dva prameny světla, energie či lásky, které spolu splývají, neboť jsou stejného původu a vytvářejí jeden sjednocený pramen. Jeden pramen je Stvořitel, druhý pramen je vaše duše nebo možná dokonce vaše skupina duší a protože splývají v jedno, kopírují se navzájem a stávají se stejnými. Tento pramen je zakotven ve vás a přináší vám hlubší prožitek Stvořitele. Vše, co s vámi sdílíme je určeno k tomu, aby vám to pomohlo a povzbudilo tento okamžik jednoty, občas dosáhnete jednoty s určitým aspektem Stvořitele, možná s nějakým mistrem, kvalitou či dimenzí; je to proto, že někdy nejste připraveni vnímat sebe sama jako ohromné rozšíření Stvořitele a tak se poznáváte a seznamujete se sebou jako s aspekty Stvořitele. Nikdo skutečně neví, proč je třeba seznamovat se, rozpoznávat a vzpomínat si na svou jednotu a věčné spojení se Stvořitelem a uvědomit si, že oddělenost neexistuje. Jsou aspekty naší existence, kterým ani my plně nerozumíme jakožto Vzestoupení Mistři na vnitřních rovinách Stvořitelova vesmíru; namísto toho si uvědomujeme, že často není potřeba rozumět, protože vědomí ve vašem bytí, které se často nedá vysvětlit, má mnohem větší vliv a přináší útěchu daleko více, než jakékoli vysvětlení, popis či porozumění. Můžeme vám sdělit, že je známo, že Země byla stvořena energetickým polem a na úrovni Stvořitelova vesmíru,  kde se vstupuje do vibrace Země, dochází k tomu, že zapomínáte své božské propojení se Stvořitelem. Proto uznáváme Zemi jako mocný nástroj, školu a místo, kde můžete zkusit ten těžký úkol znovuobjevit Stvořitele a tím podpořit a posílit svou zkušenost a propojení se Stvořitelem na nejvyšším a nejúžasnějším stupni sjednocení se Stvořitelem v jeho vesmíru.

      Rozpomenutí se na Stvořitele není uvědomit si ho mentálněale dovolit mu věčně proudit vámi jako čisté, tvořivé a láskyplné vyjádření. Je to navýšené uvědomění si Stvořitele, které vám umožňuje vstoupit do harmonie se vším kolem vás, s energiemi ve vašem bytí a se vším, čím je Stvořitel. Když vstoupíte do harmonie se Stvořitelem, ukončíte veškeré utrpení, bolest a zmatek.

      Svým vysvětlováním vám chci připomenout, když se věnujete cvičením, jako je propojování se s průvodci, posílání léčení, afirmování, bezpodmínečná láska k sobě sama či zaměřování se na dech, mělo by toto vše přivést vaši pozornost zpět k vaší jednotě a integraci se Stvořitelem a zároveň by vám to mělo pomoci vzpomenout si, jak hluboce jste s ním propojeni, zažít vědomí, které vám umožní žít v harmonii se sebou a všemi na Zemi a na vnitřních rovinách.

      Když si začneme uvědomovat smysl své existence, ne toho, co musíme dosáhnout nebo jak můžeme sloužit, ale více o smyslu integrace se Stvořitelem, začneme chápat, že každý okamžik života na Zemi je posvátný. Život sám a Země jsou velmi cenné a ceněné zkušenosti, které vám umožňují poznat sebe sama jako svou pravdu, která má být v úplné harmonii a jednotě se Stvořitelem v každém okamžiku vašeho uvědomění.

      Toto je mé vysvětlení a vzpomínky na mé pochopení vzestupu během mých životů na Zemi. Za mého života jakožto duše, dosažení toho konečného uvědomění si Stvořitele či propojení se světlem, znamenalo být uvolněni z našich fyzických těl, ale nyní máte možnost zůstat ve svém fyzickém těle a zažít posun k úplnému uvědomění.

      Jsem zde jako milující přítel, průvodce a mentor, abych vás podporoval při vašem nejkrásnějším a posvátném hledání, dokonce i skrze čtení tohoto poselství jsme jak já, Mistr Kuthumi, tak vaše duše zažili hlubší uvědomění a integraci se Stvořitelem. Dopřejte si chvíli, abyste si to prožili, ať už s plným uvědoměním či ne, jak skrze a do vašeho bytí proudí Stvořitelovo světlo.


      S bezpodmínečnou láskou
      Mistr Kuthumi

Zdroj: https://www.omna.org/Home.html


Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět