Mistr Kuthumi - Vyjádření Božského Světla skrze zkoumání vlastního Já

17.10.2012 10:52

 


 
Zprávu přijala Michelle Manders v Johannesburgu, Jižní Africe,  
17. června 2008 pro 26. červen 2008

Vězte prosím, že čtení tohoto článku vás ovlivní. Energeticky se propojíte s chanellujici Bytosti a ona s vámi, což je stejně tak silný proces. Příliš se nezabývejte časovými liniemi, které jsou účastníkům živého channellingu předkládány. Budete provedeni podobnými časovými liniemi, které jsou v souladu s vaším vlastním Božím plánem, Načasováním a Účelem. Tento přepis záznamu živého channelingu revidovala a aktualizovala Michelle Manders v květnu 2012.


Jsem Kuthumi a přicházím k Vám na paprscích lásky a moudrosti, abych Vám v této době požehnal a přináším Vám požehnání plynulosti, začlenění, podpory a pravdy. Žehnám Vám milování. S velkou radostí v našich srdcích se s Vámi dnes shledáváme a držíme Vás něžně v srdci Krista a bezpečně na rukou Božích.

Každý jednotlivý krok, který podniknete na cestě k většímu sebeuvědomění, sebelásce a sebepřijetí, vás přibližuje k místu uvnitř vás, které vám umožní upřímně porozumět významu radosti, klidu, míru, světla, lásky, pravdy a prožít všechny další nádherné stránky lidského bytí. Je mnoho utrpení, potíží, zklamání a ztráty iluzí a málo prožitků a projevů božského světla Vašeho já. Vaše božské světelné já je součástí vás a je schopné vytáhnout energii ze zdroje radosti; vnitřního pramene, který má základ tak mocný a takové světlo, že může nadzvednout ty nejtmavší mraky nejtemnějšího dne.

Jste již na cestě porozumění jak to dělat - rozevzpomínání si na to, jak je důležité vyjadřovat božskou radost božského já skrze svá slova, myšlenky a činy. Teď se od vás žádá, abyste používali svoji kreativitu a vyjádřili radost, blaženost, jednotu a svatost. Vaše kreativita vám bude lodí, skrze kterou jsou vám tyto energie posílány. Tím, že tak činíte, vytváříte pole energie plné radostných projevů, které Vás automaticky přitahuje k podobným zážitkům. Aktivace klíčových dat, na kterých jste spolupracovali pro tento konkrétní měsíc, si od vás vyžádaly, abyste si vzpomněli, jak si hrát jako dítě, abyste se mohli oddávat radosti a opětovného spojení s posvátnými a božskými aspekty uvnitř vás.  

Žádalo se od vás, abyste přijali sebe, přijali okamžik a to, co vám život předkládá v tento okamžik a teď se od vás žádá, abyste využili svůj tvůrčí zápal a sloužili jako projev toho, co jste objevili kolem sebe. Tato energie vás také připravuje na další úroveň vyjádření Božské magie stávající v Říši Zázraků a jak postupovat při projevování Vnitřní moudrosti a Vnitřní magie Mistra alchymisty.

Pokaždé, když vzdáváte díky za to, co jste zvládli, pokaždé, když vzdáváte díky za to, co jste prožili a jak jste to prožili, sílí vaše schopnost zhmotňovatele a Mistra alchymisty. To automaticky přitáhne vyšší frekvenci energie do vašich tvůrčích schopností, které jsou v sakrální a krční čakře vašeho těla. Jakmile krční čakra prožije vyšší frekvence energie, zjistíte, že vás naplňuje větší pocit míru. Důvodem je to, že začnete využívat mnohem hlubší vnitřní znalosti, protože tyto tvůrčí schopnosti mají sílu vás podpořit a v okamžiku, kdy překročíte všechny strachy, že zklamete nebo že nebudete schopni udělat to, oč cítíte, že jste žádáni, vkročíte na novou úroveň své vlastní síly a uvnitř vás se zrodí nová úroveň moudrosti. Pak poznáte pravdu, která zde byla vždy, že pravdou je, že jste zcela schopni využívat svoje vlastní schopnosti jako tvůrčí bytost, abyste podpořili svůj život, tudíž tento  konkrétní čas je ten, kdy se mřížky starého paradigmatu paralýzy rozletí na kusy.  

Všechny staré mřížky se odpojí z nových Posvátných sítí světla, které se používají jako systémy komunikace, které spojují všechny oblasti kreativity zásobované z Nekonečného zdroje proudící lásky. To vytváří proudící systém; proudící síť po níž mohou být podpořeny všechny nápady. Když tento proudící systém funguje na celou kapacitu a duše to pochopí, v sakrální a krční čakře toho, kdo to chápe, se automaticky zrodí nová úroveň kreativity. To otevírá prostorové portály k vyšším světům skrze čakry a vaše schopnost vyjádřit svoji kreativitu nabude zcela jinou formu. Forma vyjádření se může velmi odlišovat od toho, co jste očekávali a toho, jak jste možná vyjadřovali svoji kreativitu v minulosti.

Měsíce, které jsou před vámi, naznačují dobu obrovské změny a někteří z vás zažijí celkový obrat ve svém životě, a to co jste prožívali jako svůj život na začátku tohoto roku bude mít úplně jinou podobu v době, kdy přichází konec roku. Během měsíce srpna, září a října se propojíte s novým světlem. To způsobí povznesení energií uložených v hypofýze a epifýze. Také se upraví frekvence, na které hypothalamus vysílá informace, automaticky přivede nová úroveň světla do štítné žlázy a brzlíku. Jakmile všechny žlázy ve vašem těle projdou touto změnou ve svých systémech, zjistíte, že rozumíte změnám sama sebe. Dojde k tomu výsledkem chemických reakcí uvnitř vašeho těla a další období staré neutrální cesty se zhroutí a nové cesty se vytvoří. Za dalších šestnáct měsíců projdete mnoha cykly zhroucení starých neutrálních způsobů, takže se mohou vytvořit nové, spojené s proudící sítí, o které jsem hovořil dříve.

Každá síť je připojená k jedné z čaker vašeho těla - hlavní a vedlejší. Tak se ve vašem vědomí instaluje větší hloubka, abyste porozuměli tomu, co je proudící vědomí a co je činí nezbytným kvůli žití v proudícím vesmíru. Všechny neměnné stránky vaší minulosti budou nyní odstraněny. Neměnný svět není tím, co by si člověk mohl představit, že může být, není to místo, kde je uspořádání udržováno na místě pro větší dobro celku v rámci zakořeněných systémů, které jsou podpůrné. Neměnný svět nebo neměnný vesmír tak, jak jsme ho znali, byl svět, ve kterém jsme zažívali omezení a zábrany. Všechny neměnné názory vytvořily škatulky, ve kterých jsme zažívali omezení a ochromení. Nyní máte možnost překročit své vlastní hranice, postavit se jim a vykročit přes práh starého světa do nového světa, světa, kterého jste pro sebe přitáhli, světa, který vám přináší větší možnost z hlediska vašich schopností sloužit jako tvůrce a spolutvůrce.

Žít život ve službě je tvořivé úsilí. Je to projekt, který vyžaduje obrovské množství kreativity, proto, aby se dobře dařilo. Proto nabízíme možnost ponořit se hlouběji do těch vašich stránek a doopravdy se chopit síly svých tvůrčích a spolu-tvůrčích schopností. Také se dostanete na místa, kde budete schopni vytvářet spojení proudící povahy se širokou řadou lidí, vytvářet skupiny, které se budou podporovat, vytvářet kontakty s jednotlivci, kteří napájí duši, bude aktivováno božské světlo vaší kolektivní kreativity a mnoho nových projektů, některé budou vysoce výnosné v určitém případě, bude posíleno projevení zázraků a hojnost vědomí.

Integrace těchto vyšších úrovní tvůrčí energie ovlivní i váš solar plexus. Důvodem je to, že ve vašem solar plexu je mnoho vláken světla vedoucích k boží vůli, a vaší vůli, v závislosti na tom, co je potřeba ve fyzickém světě. Proto se bude vaše tvůrčí inspirace řídit skrze solar plexus, takže budete moci do svého záměru ukotvit boží vůli a v souladu s ní konat. Budete nadšení tím, jak objevíte své tvůrčí síly , a ti z vás, kteří pochybují o tom, že mají ve svém těle kreativní kosti, podívejte se kolem sebe, vše, co ve svém životě vidíte je součást vašeho tvůrčího úsilí, vytvořili jste svůj život, vytvořili tento systém, ve kterém prožíváte svůj život, proto máte velkou schopnost vytvořit něco jiného.  

Nedělejte tu chybu, že byste si představovali, že vaše tvůrčí schopnosti musejí souviset se zpěvem, kreslením nebo psaním. Vaše tvůrčí úsilí je jedinečná síla, která spočívá uvnitř vás, něco, v čem jste možná už velmi dobří. Je to něco, co jste objevili už jako dítě, ale umístili na dno regálu, protože jste neměli čas nebo dispozice věnovat tomu pozornost, nebo možná, že si to spojujete s utrpením a bolestí. Toto je pro vás nejlepší čas, abyste to z regálu vzali zpět, oprášili a podívali se na to z nové perspektivy očima proudící bytosti proudící lásky, která chápe, že žití v proudícím světě znamená, že člověk se musí obklopit tvůrčími energiemi a tvůrčí silou, která přihází zevnitř, která motivuje život člověka a pohání člověka dopředu připravujíc ho pro budoucnost.

Důvěřujte, že toto je váš čas opravdového poznání těchto tvůrčích schopností. Vězte, že toto je doba, ve které je třeba objevit svoji vlastní kreativitu, proto uvnitř ní jsou důležité zprávy. Kreativita je ve všem a vše, co si myslíte, že jste schopni dělat, je forma kreativity. Otevřete svoji mysl a dovolte ji plavit se do širých oceánů magie, takže budete moci jako tvůrčí bytost vyjádřit Božskou vnitřní magii a jejím důsledkem vzkvétat. Těšte se z této doby, kdy dovolíte tvůrčím silám, aby vás naplňovaly, léčily a podporovaly. Toto je velmi důležitá součást vytváření proudící základů v proudícím vesmíru, která si od vás vyžaduje, abyste proudili v těle, mysli, duchu a srdci.  

Vězte, že vše, co je uvnitř vás a kolem vás je vyjádřením vaší kreativity a dovolte této vědomosti odkrýt vám další úroveň. Toto je doba změny vnímání sebe sama a života a umožnění projevu větší části svého autentického já skrze vás. Ať vás tento čas sebevyjádření skrze bláznivé konání inspiruje a zažehne plemeny vášně uvnitř vás, aby vás motivovala chopit se svého života celým svým srdcem, duší, duchem, tělem a myslí, ať vám to dělá velkou radost, je to obrovským objevem, osvobozujícími vhledy a hlubokou láskou. Toto je i požehnání, které vám dáváme skrze oblast božské milosti, proudící lásky, magie a zázraků projevených ve vašem světě. 
Já jsem Kuthumi, Mistr Zlatého Paprsku Lásky a Moudrosti a těším se v tyto dny s vámi. Adonai.   

© Michelle Manders - www.palaceofpeace.net 
All Rights Reserved

Tento přepis živého channellingu byl zveřejněn zdarma majitelkou duchovního vlastnictví Michelle Mandersovou a Chrámu Míru (Palace of Peace) za účelem pomoci lidem hledajícím čistotu, uzdravení a mír. Proto bychom uvítali, kdybyste ctili zákon integrity a nežádali žádnou osobu, skupinu, organizaci anebo právnickou osobu, aby pozměnili jakoukoliv část tohoto dokumentu anebo aby publikovali toto dílo ať částečně nebo úplně, za účelem osobního zisku. 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Andrea L. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět