Mistr Lanto - Rozpouštění Dramatu o Vzestupu

29.08.2012 09:42

 

Mistr Lantó – Rozpouštění Dramatu o vzestupu

Za pomoci světla projevuji vám své požehnání Kristovým vědomím Stvořitele, pravdou, mírem a nekonečnou láskou; vyzařuji Kristovu vibraci do celého vašeho bytí, takže tutéž vibraci nyní můžete rozpoznat v sobě, její sdílnost a věčnost. Jsem Mistr Lantó, mé energie jsou jemné, ale zářivé a pracoval jsem už s mnoha aspekty Krista, včetně Mistra Ježíše. Mým úkolem je, abych aktivoval energie zbožnosti vůči Stvořiteli kolem i uvnitř vašeho bytí a zároveň i povznesl vaši záři. Oddanost pravdě, vyzařování milujícího odhodlání a Kristovy vibrace jsou nyní v tomto stádiu vzestupu velmi důležité, je nezbytné umožnit těmto kvalitám aktivovat se v harmonické vyváženosti z nitra vašeho bytí. Při poznávání těchto posvátných kvalit můžete také zjistit, že v některých oblastech existuje nevyrovnanost; to lze snadno upravit. Dovolte si používat následující afirmace:

 

Já jsem božsky vyrovnaná oddanost,
Já jsem božsky vyvážené vyzařování,
Já jsem božsky vyvážené odhodlání,
Já jsem božsky vyvážená Kristova vibrace.

Ve chvíli prohlášení první afirmace ve své mysli se nadechněte a až budete vydechovat dovolte, aby se vytvořila božská vyváženost a začala proudit z vašeho bytí. Při dalším nádechu zopakujte druhou afirmaci, při výdechu nechte vytvořit božskou vyváženost a dovolte jí proudit. Pokračujte tímto způsobem a vyslovte všechny afirmace a pak začněte znovu. Zavolejte mě, abych vám pomohl při vytváření a projevení božské vyváženosti ve vašem bytí i kolem něj.

Vyváženost, vyrovnanost je energie, kterou hledá každá duše; je to téměř ochrana duše, která jí umožňuje hlubší vyladění na Stvořitele. Vyrovnanost se nedá uchopit, dokonce ani přijmout, ale musí se projevit z nitra vašeho bytí, z esence pravdy či přítomnosti Stvořitele, kterou v sobě máte. Vyrovnanost je možné vyložit jako stálost či stabilitu. Když mám na mysli vyrovnanost, nepředstavuji si ji jako energii, kterou se stanu či jako kvalitu, kterou nabydu ve své realitě, ale jako pochopení, co je to být vyladěn na Stvořitele. Když se propojíte se Stvořitelem či vesmírnými energiemi, ať už kolem či uvnitř vás, pak vyrovnanost je realitou, která se před vámi rozvine, ne díky zaměření se na ni, ale díky vašemu odevzdání se tomu, abyste se stali vibrací Stvořitele. Když je vyrovnanost ve vaší realitě zřejmá, můžete si být jisti, že Stvořitelova vibrace je přítomna a božsky celistvá. Je-li přítomna nevyrovnanost, pak si můžete uvědomit, že potřebujete vnitřní i vnější hlubší propojení nebo přijetí Stvořitele. V místech, kde panuje nevyrovnanost, se propojení se Stvořitelem dá vytvořit tak, že dovolíte Stvořitelovu světlu, aby za určitých okolností vyzařovalo z vašeho bytí. Můžete také pomoci požádat Stvořitele, aby požehnal a vyladil určité energie či situace na božskou podstatu Stvořitele nebo prostě vyjádřit ze svého nitra bohatství lásky s vědomím, že jste jedním s energií a božskou moudrostí Stvořitele. V tomto stavu se otevíráte božskému kouzlu Stvořitele a umožňujete, aby se rozvinuly pravda a energie blaženosti.

Přítomnost vyrovnanosti může být také vnímána jako hluboká a oddaná důvěra ve Stvořitelovu vibraci. Já, Mistr Lantó, věřím, že důvěra ve Stvořitele je v této době vzestupu nesmírně důležitá. Je také třeba, abyste vložili důvěru sami v sebe, jakožto mocné, moudré bytosti, která dokáže rozlišit svou vlastní vibraci, realitu a vědomí.

S nadcházejícím navýšením energií Stvořitele a energetickými posuny v prosinci 2012, poskytuje Stvořitel každému člověku příležitost bezpodmínečně milovat sebe sama, vložit vetší důvěru a víru ve svou vlastní moc a vyzařování a znovu se ujistit o své důvěře ve Stvořitele. V mnoha ohledech má toto vytvořit větší vyrovnanost či sladění se Stvořitelem. Jsem si vědom mnoha představ obsažených v obecném vědomí lidstva týkajících se toho, co nastane v prosinci 2012 a rád bych se s vámi podělil o pár jednoduchých informací, které vám pomohou dosáhnout toho nejpříjemnějšího zážitku.

Nejprve vás žádám, abyste rozpustili všechna očekávání týkající se této doby, o které mluvíme, vytvořili si mír ve svém bytí, kdy budete šťastní a spokojení ve své nevědomosti o tom, co v té době přijde. Tím, že uvolníte svá očekávání a budete se cítit spokojeni, i když je před vámi nejistota, se poté probudíte a otevřete své energie a umožníte si prožít hlubší milost a božský zásah. Rád bych vás povzbudil, abyste během meditace či v tichých chvílích mluvili sami k sobě a vysvětlili si, že jste zcela v pohodě se vším, co přichází a jste šťastni, že můžete vložit svou důvěru ve Stvořitele a vidět jeho nádherné objetí. Je důležité rozptýlit všechny úsudky, které si možná o procesu vzestupu vytváříte a umožnit lásce, důvěře, vyrovnanosti a odhodlání, aby vyzařovaly z vašeho bytí i mysli.

A poté vás žádám, abyste byli všímaví k dramatům, která ve své realitě vytváříte a vykořenili je, jak jen to jde. Abyste ve své realitě vytvořili drama, musíte navýšit energii, emoce, myšlenky či podpořit okolnosti. Jakožto duše nepřetržitě hledající hlubší propojení se Stvořitelem, můžete mít pocit, jako byste stále povznášeli či navyšovali svou vlastní energii, ale popravdě jen umožňujete své energii, aby se rozvinula. Když navyšujete energii, činíte ji větší, než momentálně je; když umožníte energii, aby se rozvinula, stává se větší, ale také celistvější, napojujete se na proud Stvořitelova světla. Drama můžeme často vidět v negativních situacích, zejména v emocionálních zážitcích a často je člověk vytváří, aby získal větší pozornost nebo dokonce lásku vůči sobě. Drama je možné zažít i v duchovní práci, například když meditujete a vnímáte lásku ve svém srdci, můžete se na ni zaměřit a chtít, aby rostla a říkáte si, jak je láska blažená a jak si ji přejete plněji prožívat. V mnoha ohledech i toto vytváří drama, protože se snažíte navýšit lásku, spíše, než abyste ji nechali, aby se sama rozvinula z nitra vašeho bytí. Když lásku ve svém bytí prostě jen pozorujete a otevřete se prožitku hlubšího proudu, celé vaše bytí se raduje a není třeba prožívanou lásku nějak navyšovat, ona zkrátka sama roste bez hranic.

Přál bych si, abyste si začali všímat dramatu, které vytváříte ve své realitě, či energií, emocí, myšlenek, zkušeností, které se pokoušíte navýšit. Důležitým uvědoměním je, že není třeba energie navyšovat, ale dovolit si zažívat energie otevřenější a svobodnější . Dokážete-li toto zpozorovat ve svém bytí a realitě, osvobodíte se od očekávání a mnoha představ,které nepocházejí z pravdy; získáte také větší vyrovnanost a naladění na Stvořitele. Až pak budete vnímat či zažívat navýšení v prosinci 2012, pochopíte, že není třeba vytvářet žádné drama ve vás ani kolem vás, ale dovolit energiím, aby proudily z vašeho bytí a od Stvořitele. Ve skutečnosti jde o to být otevření zkušenosti věčného a nekonečného proudu, kterým je Stvořitel.

Můžeme vidět mnoho lidí, kteří nyní vytvářejí dramata v lásce či strachu, jak se snaží nalézt bezpečí, vyrovnanost a hlubší pochopení, ale pokud dokážete dosáhnout vyššího mistrovství ve své vlastní realitě, budete schopni totéž rozpoznat v druhých. Dovolte, aby jim vaše energie a záměry pomohly zažívat pravdu a lásku Stvořitele. Vymažme z vědomí lidstva potřebu vytvářet drama a navyšovat energie, zažívejme jednoduše velikost Stvořitelova světla kolem a v sobě navzájem. Jmenuji se Mistr Lantó a ujišťuji vás, že jsem tu proto, abych vám pomohl jakýmkoli způsobem jen mohu, jen požádejte o mé energie a přítomnost a já vám budu k službám.

Vždy v lásce a oddanosti

Mistr Lantó

© Natalie Glasson, www.omna.org

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět