MODLITBY OD DOREEN VIRTUE I

26.03.2013 09:37

 

MODLITBA ZA ZDRAVÍ NAŠICH MILOVANÝCH
Milovaný Bože, Děkuji Ti za to, že jsi vyslal k loži mého bližního archanděla Rafaela a andělské léčitele. Vidím, že Ty, Duch svatý, Rafael a andělé objímáte člověka, kterého miluji. Představuji si jej, jak se směje a cítí se lépe. Vím, že se mému milovanému ve skutečnosti vede dobře už teď a žádám o Tvou neustávající pomoc, aby nás tento klid a zdraví doprovázely každým naším dnem. Děj se vůle Tvá.
-
MODLITBA ZA VYLÉČENÍ NEMOCI
Drazí andělé, moje největší modlitba je za mír na každé úrovni- fyzické, emocionální, duševní, intelektuální a duchovní. Dejte mi prosím znamení, jak mohu nejúčinněji
zlepšit své zdraví ve všech těchto oblastech.
-
MODLITBA ZA OSVOJENÍ SI ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
Drazí andělé, děkuji vám, že mi dáváte jasná znamení, jak bych měla žít zdravým životním stylem. Prosím veďte mě v jídle, pití, cvičení, spaní a všech ostatních aspektech zdravého života.
-
MODLITBA ZA SNÍŽENÍ HMOTNOSTI A DOBROU KONDICI
Drazí andělé, jsem připravena zbavit své tělo a svůj život nadměrné, nezdravé hmotnosti. Dejte mi prosím znamení a rady, pokud jde o nejzdravější nejefektivnější metody ztráty nadváhy pro mou osobu, rozpočet a plán.
-
MODLITBA ZA ZDRAVÍ MILOVANÉHO
Drazí andělé, prosím vás abyste věnovali zvláštní pozornost, lásku a péči ( jméno osoby) a postarali se, aby můj milovaný opět nabyl dobrého zdraví. Dejte mi prosím znamení a také radu, jak mohu nejlépe napomáhat zdraví dané osoby.
-
MODLITBA ZA ZOTAVENÍ SE ZE ZRANĚNÍ
Drazí andělé, děkuji vám za pomoc mému tělu zázračně rychle se zregenerovat. Dejte mi prosím znamení, že moje uzdravování probíhá dobře, a pošlete mi zároveň radu o krocích, které bych mohla podniknout.
-
MODLITBA PŘI POTÍŽÍCH SE SPÁNKEM
Můj stvořiteli,
Prosím dopomoz mi dnes v noci ke klidnému a tvrdému spánku. Prosím sešli mi strážné anděly, kteří by můj domov chránili ze strany severní, jižní, východní i západní. Představuji si svůj dům obklopený božským bílým světlem Tvé ochraňující lásky. Jsem ochoten/a předat Tobě a andělům všechny své starosti a obavy, aby se jimi má duše nemusela v noci trápit. Prosím sešli mi andělské utěšitele, abych si mohla vychutnat nádherný noční spánek.
-
MODLITBA PŘI POTÍŽÍCH S VÁHOU A CHUTÍ
Nejdražší Bože,
Dnes jsem se rozhodl/a, že od teď budu mít chuť pouze na zdravé a nízkotučné potraviny a nápoje. Jsem odhodlaný/á zbavit se všeho strachu, který by mě vedl k přejídání. Vím, že mě vedeš v každém okamžiku mého života včetně těch chvil, kdy jím a piji. Žádám Tě, abys mě nadále poctil Boží moudrostí a klidem a aby všechna má rozhodnutí týkající se jídla a pití vycházela z mého vyššího já. Děkuji Ti, amen.
-
MODLITBA ZA ZDRAVÍ A UZDRAVENÍ
Drahý Bože,
Vím, že jsi mě stvořil jako svůj dokonalý obraz. Prosím Tebe, Ducha svatého a archanděla Rafaela, abyste mi pomohli poznat a prožívat dokonalé zdraví mého fyzického těla.Jsem ochoten/a se zbavit všech myšlenek a činů, jež vytváří iluzi nemoci a bolesti. Vím, že jsi všudypřítomný a tedy existuješ v každé buňce mého těla. Prosím pomoz mi pocítit ve svém fyzickém těle Tvou lásku a poznat, že mě právě teď chováš ve své náruči. Amen.
-
MODLITBA ZA VYLÉČENÍ NARKOMANIE
Drazí andělé, zbavte mě prosím mé touhy po (název látky na které jste závislí) a pomozte mi cítit se přirozeně uspokojená a klidná. Děkuji za to, že mi dáváte jasná znamení, že vedete mé chování jasným směrem.
-
MODLITBA ZA VYLÉČENÍ ZÁVISLOTI
Milovaný Bože, duchu svatý, Andělé,
Vím, že žádostivost a závislost něco vlastnit, je vlastně touhou po boží lásce. Prosím pomozte mi pocítit, že jsem prostoupen/a vaší všudypřítomnou láskou. Jsem ochoten/a se zbavit všech strachů, které by mi bránily uvědomit si Vaši lásku. Žádám Vás, abyste mě očistili od přesvědčení, myšlenkových schémat, pocitů a myšlenek, jež mé touhy spouštějí. Prosím ukažte mi cestu k lidem, situacím a zážitkům, které podpoří mé odhodlání žít život bez jakýchkoliv závislostí. Odevzdávám veškeré své touhy do Vašich rukou a žádám o další anděly, kteří by mě zahrnuli světlem zdraví a míru. Prosím pomozte mi nyní a pro vždycky. Amen
.-
MODLITBA ZA VYLÉČENÍ STRESU
Drahý Bože, archanděli Rafaeli a archanděli Michaeli,
Zdá se, že stres mi vážně ubližuje a já potřebuji vaši pomoc. Prosím zbavte mě tlaků, které jsem sám/sama na sebe uvalil/a. Rafaeli, žádám Tě, abys mě zahalil svou léčivou energií a mé tělo tak mohlo setřást následky stresu. Michaeli, Tebe žádám o odstranění důsledků negativních a ustrašených myšlenek včetně vláken, jež mě vysávají. Jsem připraven/a zbavit se špatných návyků, jako je sebetrýznění, podléhání diktátu času nebo jiných předsudků vytvářejících stresové situace. Ve skutečnosti vím, že mám dostatek času i energie, a žádám vás, abyste mi pomohli uvědomit si tento dostatek právě teď. Děkuji vám. Amen.
-
MODLITBA ZA MĚNÍCÍ SE KARIÉRU
Drazí andělé, potřebuji vaši radu ohledně volby své profesionální dráhy. Pošlete mi prosím znamení a radu týkající se nejvhodnější profese, která by splňovala mé emocionální, duchovní, finanční a intelektuální potřeby.
-
 
MODLITBA ZA FINANČNÍ JISTOTU
Drazí andělé, děkuji vám za to, že mě jasně vedete ke krokům, které mohu podniknout, abych získala skutečnou finanční jistotu. Oceňuji,že mi dáváte znamení, abyste mi pomohli cítit se jistě, pokud jde o mou finanční situaci, a dáváte mi vědět o tom, že mi pomáháte s mými financemi.
-
MODLITBA ZA VYTVÁŘENÍ HOJNOSTI
Drazí andělé, jsem připravena stát v proudu finanční hojnosti a žádám vás o poslání jasných znamení, pokud jde a můj nejlepší postup, abych přilákala tuto hojnost. Prosím pomozte mi poznat, pochopit a sledovat tato znamení.
-
MODLITBA ZA PLACENÍ ÚČTŮ
Drazí andělé, dejte mi prosím přesvědčivá znamení, že moje účty
budou splaceny, a poraďte mi jak zvýšit příjem a snížit výdaje. Děkuji vám za pomoc splatit snadno, bez úsilí a s penězi, které jsem na to odložila, všechny účty.
-
MODLITBA ZA NALEZENÍ VAŠEHO ŽIVOTNÍHO CÍLE
Drazí andělé, ráda bych znala svůj cíl na Zemi a to, jak mohu zařadit toto poslání do báječné uspokojující kariéry, která mě bude vyhovovat i finančně. Pošlete mi prosím znamení, kterých si snadno všimnu a pochopím je, abyste mě dovedli k mému skutečnému životnímu cíli.
-
MODLITBA ZA SAMOSTATNÉ ZAMĚSTNÁNÍ
Drazí andělé, děkuji vám za předání znamení potvrzujících, že mě povedete na cestě k samostatnému zaměstnání. Vážím si toho, že mi poskytujete nápady, spojení, finanční podporu a (jmenujte vše ostatní, co potřebujete), abyste mi pomohli s mým podnikáním.
-
MODLITBA ZA LEPŠÍ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Drahý Bože, Duchu svatý, nanebevzatí mistři a andělé,
žádám, aby se mi každý, kdo může mít nějaký užitek z mé práce a mých služeb, ozval hned dnes. S otevřenou náručí vítám do svého života nové lidi a příležitosti. Jsem ochotná zbavit se všech negativních myšlenek, předsudků či přesvědčení, jež by mě vedly k sabotování nových příležitostí. Prosím, pomozte mi teď uvědomit si, že si zasloužím to nejlepší. Děkuji vám.
-
MODLITBA ZA NOVOU PRÁCI
Milovaný Stvořiteli,
vedl jsi mě k tomu, abych si nalezla novou práci a já Tě žádám, abys mi pomohl poznat ty dveře, jež mi teď otevíráš. Žádám o jasná a nezpochybnitelná znamení, jež mě zavedou k nové práci, v níž smysluplným způsobem uplatním své nadání a zájmy. Prosím, pomoz mi uvědomit si, že si zasloužím skvělé nové zaměstnání, a utiš mou nervozitu při nástupních pohovorech. Žádám o další anděly, aby mi dodali sebevědomí i odvahu a pomohli vědomě si udržet víru, že o mně pečuješ. Amen.
-
MODLITBA ZA NALEZENÍ ZTRACENÝCH VĚCÍ
Drazí andělé, ukažte mi prosím znamení, které by mi mohlo pomoci najít ztracenou věc-napište či řekněte konkrétně. Cítím, že musí být někde tady, a potřebuji jen malé znamení, které by mi ukázalo správný směr.
-
MODLITBA ZA PŘESTĚHOVÁNÍ SE OD NOVÉHO KRÁSNÉHO DOMU
Drazí andělé, děkuji předem za znamení, zda bych se měla přestěhovat, a pokud ano, jaké místo by pro mě bylo nejlepší. Veďte mě prosím ve všech směrech při mém případném stěhování a pomozte mi prosím, abych si všimla vašich znamení a řídila se jimi.
-
MODLITBA ZA OCHRANU MAJETKU
Drazí andělé, ukažte mi prosím znamení, které naznačí, že v době mé nepřítomnosti v domě zůstane veškerý můj majetek v bezpečí před nežádoucím zásahem zvenčí. Jestliže mohu udělat něco pro zlepšení ochrany své domácnosti, dejte mi prosím patřičné znamení.
Modlitby za zdraví
www.tredoxe.blog.cz

—————

Zpět