MODLITBY OD DOREEN VIRTUE II

26.03.2013 09:38

 

MODLITBA ZA UZDRAVENÍ TRUCHLÍCÍHO SRDCE
Drazí andělé, děkuji vám za pomoc v léčbě mého srdce ze smutku. Pošlete mi prosím znamení, abych věděla, že se mému drahému dobře daří v nebi,a ( doplňte cokoli dalšího, co byste o té osobě chtěli vědět).
-
MODLITBA ZA ODSTRANĚNÍ NESHODY S MILOVANOU OSOBOU
Drazí andělé, dejte mi prosím znamení, že existuje klidné a harmonické řešení sporu, s nímž jsem se setkala. Prosím ať nás obklopuje láska a odpuštění a vede nás vzájemně zpátky do náruče.
-
MODLITBA ZA VAŠEHO MANŽELSKÉHO PARTNERA
Drazí andělé, dohlédněte prosím na mého partnera, ochraňujte jej a ukažte mi znamení, že je v našem vztahu všechno v pořádku. Nežádám to kvůli nejistotě, ale jako laskavou připomínku, že jsem na správné cestě.
 
MODLITBA ZA NALEZENÍ DUCHOVNÍHO PARTNERA
Drahý Bože!
Prosím Tebe a Anděly lásky o pomoc při nalezení nádherného milostného vztahu s mým duchovním partnerem. Dejte mi prosím jasné pokyny, jak tohoto člověka najít, a pomozte nám setkat se a užívat si vzájemné blízkosti. Žádám vás o pomoc při vytváření takových okolností, které mi tento nádherný vztah co nejrychleji zajistí. Prosím, pomozte mi zbavit mou mysl, tělo i city všech zábran, jež by mě snad od velké lásky zrazovaly. Prosím, pomozte mi slyšet a následovat vaše Božské vedení, jež mě povede k nalezení a k radosti ze vztahu dvou spřízněných duší. Vím, že mě můj protějšek hledá stejně vroucně, jako já hledám jeho. Oba vás prosíme, abyste nás svedli dohromady a pomohli nám poznat a přijmout požehnání nekonečné lásky. Děkuji
-
MODLITBA ZA NALEZENÍ NOVÉHO PŘÍTELE
Nejdražší Bože, představuji si, že jsem obklopen/a milujícími přáteli, se kterými toho mám hodně společného. Cítím přítomnost nových přátelství s podobně smýšlejícími dušemi a žádám Tě o pomoc při zhmotnění této představy. Prosím, veď mě za novými lidmi, kteří jsou pozitivně, duchovně naladění, zdravě sebevědomí a zábavní. Prosím pomoz mi uvědomit si, že si lásku a pozornost těchto nových přátel zasloužím. Moc Ti děkuji.
-
MODLITBA ZA UPOUTÁNÍ POZORNOSTI ZPŘÍZNĚNÉ DUŠE
Drazí andělé, děkuji vám za to, že mi dáváte znamení, která mě vedou k mé spřízněné duši. Pomozte mi prosím poznat je a držet se jich, abych se lépe připravila na svůj nádherný milostný vztah.
-
MODLITBA ZA UZDRAVENÍ VAŠEHO SRDCE
Drazí andělé, potřebuji podporu, útěchu,ujištění a lásku. Pomozte mi prosím zbavit se smutku, žalu, hořkosti a zklamání. Dejte mi jasné znamení, že moje srdce se uzdravuje a že všechno je v pořádku.
-
MODLITBA ZA PŘILÁKÁNÍ LÁSKY
Drazí andělé, ocenila bych váš zásah do mého milostného života, abych se cítila uspokojena po romantické stránce. Veďte mě prosím svými znameními tak, abych podnikla potřebné kroky ke zlepšení milostné stránky svého života.
-
MODLITBA ZA POZNÁNÍ ZDA ODEJÍT NEBO ZŮSTAT
Drazí andělé, jsem zmatena a nevím jestli mám zůstat ve svém současném vztahu, nebo odejít. Dejte mi prosím znamení, která by mi pomohla učinit rozhodnutí s láskou a jasností.
-
MODLITBA ZA POZNÁNÍ ZPŘÍZNĚNÉ DUŠE
Drazí andělé, potřebuji vědět jestli ( uveďte jméno) je moje spřízněná duše. Dejte mi prosím jasná znamení, která by mi pomohla poznat, zda tato osoba a vztah s ní vyvrcholí v romantickém partnerství, po kterém toužím.
-
MODLITBA ZA VYŘEŠENÍ SOUSEDSKÉHO SPORU
Drazí andělé,ukažte mi prosím znamení, že existuje řešení pro špatné vztahy s mým sousedem. Sdílíme stejné společné místo-proto stejnou energii- a já se chci ujistit, že do ní oba posíláme jen světlo a lásku.
-
MODLITBA ZA ZMÍRNĚNÍ NAPĚTÍ S TCHÝNÍ A TCHÁNEM
Drazí andělé, ukažte mi prosím znamení, že všechno bude fungovat a že se mi podaří navázat klidný vztah s rodiči mého partnera. Miluji jejich dítě a chci, aby matka a otec mého partnera věděli, že mám s tímto vztahem ty nejlepší úmysly.
-
MODLITBA ZA VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ NA PRACOVIŠTI
Drazí andělé, dejte mi prosím znamení, že opět najdu štěstí v práci nebo že se semnou počítá na jiném místě. Veďte mě prosím k mému dalšímu kroku buď tak, že mi pomůžete vyřešit současné problémy, nebo mi ukážete, že je na čase jít dál.
-
MODLITBA ZA VAŠE RODIČE
Drazí andělé, děkuji za to, že dáváte pozor na mou matku a mého otce…vedete je, chráníte a pomáháte jim. Dejte mi prosím jasné znamení jejich lásky a štěstí a pošlete mi radu, jestli mám podniknout kroky, abych jim pomohla, nebo jestli mám sama přijmout jejich pomoc.
-
MODLITBA ZA PŘÍTELE
Drazí andělé, pomozte prosím mému příteli ( uveďte jméno osoby), aby našel klid v té a té situaci. Prosím dejte mi snadno poznatelná znamení, jak bych svého přítele mohla co nejúčinněji podporovat a pomáhat mu.
-
MODLITBA ZA PŘITAHOVÁNÍ NOVÝCH PŘÁTEL
Drazí andělé, děkuji vám za pomoc při přitahování báječně zábavných, nápomocných, zdravých, zajímavých atd. nových přátel. Dejte mi prosím znamení, která mě povedou správným směrem k novým přátelským vztahům.
-
MODLITBA ZA UZDRAVENÍ VZTAHU MEZI RODIČI A DĚTMI
Nejdražší Bože,
prosím, pomoz mně a mým dětem k harmonickému vztahu. Žádám Tě o pomoc s uzdravením všech obav, jež nám brání v tom, abychom si dokázali navzájem projevit lásku. Prosím, pomoz mým dětem soustředit se a radovat. Prosím, pomoz mně i mým dětem přijmout mě i život, jaký žiji. Žádám Tebe a anděly, abyste mně a mým dětem pomohli zbavit se ukřivděnosti a neodpuštění jeden druhému. Prosím, pomozte nám k láskyplnému vztahu. Amen.
-
MODLITBA ZA KOMUNIKACI S DĚTMI
Drazí andělé, dejte mi prosím znamení, že to co musím říci, má pro mé děti význam. Pošlete jim prosím mou lásku a ochranu a vězte, že pro ně chci jen to nejlepší.
-
MODLITBA ZA DĚTI
Drazí andělé, ukažte mi prosím znamení, že moje děti obklopuje láska. Pošlete jim prosím moji péči a zahalte je svou ochrannou energií. Prosím vás, abyste mi ukázali jasné a viditelné znamení, až bude čas, abych pomohla nebo zasáhla způsobem prospěšným pro jejich vývoj.
-
MODLITBA ZA LEPŠÍ CHOVÁNÍ DÍTĚTE
Drahý Bože,
prosím, pomoz mi porozumět mému dítěti. Žádám Tě, abys obklopil mé dítě láskou, moudrostí a inteligencí. Prosím, pomoz mu přijmout zodpovědnost za jeho chování. Žádám Tě, abys ho vedl k rozumným rozhodnutím založeným na lásce a nikoli na strachu. Žádám Tebe a archanděla Michaela, abyste očistili mé dítě od vazeb a zábran, které by mu mohly bránit ve štěstí. Děkuji.
-
MODLITBA ZA UZDRAVENÍ VZTAHŮ V RODINĚ
Drahý Bože,
vím, že můj příbuzný a já máme své strážné anděly. Žádám, aby nám tito strážní andělé pomohli napravit naše rozepře a neshody. Prosím, pomoz nám zbavit se zloby a neschopnosti odpouštět.. Žádám, aby veškeré následky našich chyb byly vymazány a zapomenuty všemi, jichž se to týká. Prosím, pomoz mi zbavit se všech předsudků, které mám vůči sobě samé nebo vůči ostatním. Žádám, aby nám strážní andělé jasně sdělili Tvé rady, protože vím, že Ty nám přeješ usmíření. Děkuji Ti.
-
MODLITBA ZA PŘÍBUZNÉ
Nejdražší Bože,
prosím, pomoz mému příbuznému pocítit klid a štěstí. Žádám Tě, abys k němu vyslal další anděly, kteří jej utiší. Prosím, obklop celou naši rodinu oblaky své Boží lásky. Pomoz nám uvolnit se a udržet si víru a důvěru. Dej nám, prosím, znamení své lásky, abychom mohli odhodit všechny strachy. Děkuji Ti za všechnu Tvou léčivou lásku.
-
MODLITBA ZA PŘÁTELSTVÍ JEŽ JE U KONCE
Milovaný Stvořiteli,
hluboko uvnitř cítím, že mé přátelství s ... je u konce. Žádám Tě, abys nám pomohl přijmout tento krok s důstojností a v klidu. Žádám Tebe a anděly, abyste mi pomohli být laskavá a zároveň upřímná k sobě i ke svému příteli. Prosím, pomoz mi uvědomit si pravdu tak, aby mé kroky vycházely z lásky namísto strachu, pocitu viny nebo závazků. Prosím, utěš mého přítele, abychom oba mohli přijmout tuto změnu pozitivně.
-
MODLITBA ZA DOMÁCÍHO MAZLÍČKA
Drazí andělé, dávejte prosím pozor na mé milované zvíře a zajistěte mu bezpečí, zdraví a štěstí, Děkuji vám za to, že mi posíláte jasná znamení, která mi lépe umožňují lépe pochopit potřeby mého miláčka.
-
MODLITBA ZA ZTRACENÉHO DOMÁCÍHO MAZLÍČKA
Drazí andělé, vím, že se nikdo a nic nemůže opravdu ztratit, protože vy vidíte všechno a každého. Potvrzuji, že v očích Boha se nic neztratí. Žádám vás o pomoc, abych se zase mohla znovu setkat se svým domácím miláčkem. Vzývám vás, pošlete mi signál, abych mohla svého miláčka najít. Budu teď klidná, protože vím, že Bůh a moje Vyšší Já už komunikuje s mým miláčkem.
-
MODLITBA ZA ROZHODOVÁNÍ
Drazí andělé, potřebuji pomoc při rozhodování se mezi ( název první možnosti a druhé možnosti volby) a ráda bych měla vaše znamení a rady, kterým směrem se mám vydat, mám-li dosáhnout klidu.
 
Z knihy Léčení s Anděly od Doreen Virtue

—————

Zpět