Monique Mathieu - Fáze přechodu

09.08.2012 18:47

 

 

 

 

Budou tři fáze přechodu.
 
- První fáze přijde na úplném konci třetího rozměru. Bude to fáze ve které bude hodně odchodů, které vy nazýváte katastrofy.
 
- Druhá fáze převezme místo při velmi důležitém vibračním přechodu který se odehraje při třech dnech tmy.
 
- Třetí fáze bude začátek páté dimenze a její stabilizace.
 
"Vynasnažím se nyní promítnout moje vědomí do první fáze pokud mi to bude dovoleno" ... Říkají mi:
 
"Je velmi důležité, aby si popsala první fázi, protože tato fáze se projeví před očima všech lidí již ve velmi krátkém čase."
 
Monique: "Po této fázi nastane na Zemi obrovské ticho jakoby samotná Země vstřebávala všechno ticho, jakoby se vše zastavilo. Toto potrvá krátce ale to ticho převezme místo a děje se. Toto ticho napomůže přípravě na druhou fázi, která bude fází kde mnohé lidské bytosti budou generovat strach a právě v tom momentě budou sesláno takové energie, které proniknou nejen Zemí a hmotou ale i životem samotným. Tyto energie budou na uklidnění a jako pomoc k přechodu do druhé fáze. Je zřejmé, že v této druhé fázi bude na Zemi mnohem méně obyvatel "
 
"Moje vědomí se promítá do této druhé fáze. Pokusím se zjistit a vycítit co se děje kolem mě ...
 
"Cítím bytosti které jsou v ohromujícím míru a klidu. Všechno kolem nich je jiné a prožívají obrovskou radost. Nejvíce ohromující ale je, že i všichni lidé, kteří nekráčali duchovní cestou, také cítí tento klid, mír a nesmírnou radost která je naplňuje a obklopuje ačkoli nevědí odkud přichází. Vyvěrá z jejich nejhlubších útrob těla a vědomí. Začínají chápat co já láska a bratrství. Začínají také mezi sebou komunikovat jiným způsobem než dosud. Telepatie se vyvíjí extrémně rychlým způsobem. Stále cítím to ticho. Je to zvláštní pocit, jakoby mysl všech lidí byla umlčena. Lidé a příroda se právě znovu rodí do nového života. Ti co jsou ještě v strachu se zklidňují. "
 
"Teď bych ráda přešla do třetí etapy. Chci se do ní promítnout. Procházím opět přes závoj a ocitám se ve světle .. Vidím Zemi. Je jiná a" harmonická "
 
"Život je harmonický. Veškerá vegetace je ve vyjádření což znamená že komunikuje s lidmi. Květiny kvetou a vydávají absolutně úžasnou vůni. Ještě není dokonalá, ale je to začátek nesmírné krásy, nesmírného míru a klidu. Na počátku této třetí etapy vidím mnoho bytostí . Jsou váhavé ale šťastné. Jsou váhavé, protože ještě nevědí co budou dělat a jak budou řídit své životy ... Teď vidím velké lodě zářící na obloze. Některé jsou velmi dlouhé, další oválné a jiné malé. Vidím malé lodě které vycházejí z jedné velké oválné a přicházejí na Zem. přistávají a vycházejí z nich usměvavé bytosti. Lidské bytosti nemají strach a jdou jim vstříc s maximální důvěrou. To co vidím je zvláštní, jako kdyby se ty bytosti znali a objímají se. "
 
"Říkají mi:" "Ano, právě se poznávají! Mohou komunikovat za hranicemi slov, ale mají také schopnost komunikovat prostřednictvím slov."
Monique: "Bytosti, které jdou naproti bytostem Země se zdají jako by zpívali, jako chvalozpěvy, protože když používají hlas zní to jako hudba. Je to jejich způsob sebevyjádření. Dávají mi poslouchat zvuky. Nepocházejí z bytostí které vidím ale pouze z bytostí, které nedokážu vnímat. Pocházejí z jejich hudby, hlasu a projevují se na úrovni duše. Zvuky jsou na velmi vysokých vibračních frekvencích. Chtěla bych ještě zůstat v této dimenzi. Představte si dimenzi kde je veškerá laskavost, všechno dobro a bratrství. A na to všechno je to fyzická dimenze! Jsou tu perfektní těla. Nejsou zde disharmonie ani žádné nedostatky či nedokonalosti, protože bytosti jsou mentálně dokonalé. Tedy nevytvářejí více myšlenky které omezují, a ani myšlenky involutívne. "
 
"Žádám, aby mě tu ještě chvíli nechali ale říkají mi:"
 
"Teď se musíš vrátit na druhou stranu závoje. Pracovníci světla, vaše práce světla a lásky je to co dovolí tomuto světu a tomuto životu přejít do třetí fáze přechodu. Připravte se na příchod těchto prvních dvou fází. Je to vaše láska, co dovolí zaplavit hmotu. Čím více lásky bude v srdcích lidí, tím více sfér přijde na pomoc k přeměně hmoty a pro přechod a čím více lásky bude mezi lidmi, tím bude přechod kratší a méně náročný. Takže s celou naší silou, kterou můžeme vnést přes tento kanál vám říkáme milujte! Nikdo nesuďte nebo se tomu alespoň co nejvíce vyhýbejte. Milujte všechny, milujte sebe!! Udržujte si ve vás mír a uzavřete mír is vaším životem. Zcela mezikomorový pouta které vás vážou k vaší historii či minulosti a které vás zatěžují. Žádáme vás znovu celými našimi srdci a láskou, Milujte jeden druhého! Je to tak velmi důležité! Nezapomínejte, že jste pracovníci světla na misi v tomto světě a že připravujete nový svět. Pouze láska, která vychází z vašich srdcí umožní změnit tento svět ve všech sférách s minimálním utrpením. "
 
 
 
 
 
Více zde: https://www.pomoczosvetla.sk/news/monique-mathieu-fazy-prechodu/

—————

Zpět