Můžeme být ovládáni cizími energiemi?

14.07.2013 13:55

 

 Jennifer Hoffman

Otázka od známé na Jennifer: Napsala jsi, že naše systémy přesvědčení nám zabraňují v přístupu k neomezené podstatě Vesmíru. Jsou zde jiné věci, jako entity, vnější síly či energie, jež by nás také blokovali? Jak účinná je práce s energií, když je propouštíme, či když se snažíme bránit před tím, aby se na naši energii nenapojili? Je toto tím, co nám zabraňuje dosáhnout našeho nejvyššího potenciálu, či je zde něco v samotné zemské energii, jež je “implantátem”, který se stává součástí naší energie? Je víra v naši sílu dostačující, abychom se dokázali vymanit těmto energiím, či můžeme udělat něco víc, abychom se v našich životech stali zcela svrchovanými?

Odpověď od Jennifer: Když známe sebe samé jako mistry svých životů, jimiž jsme, pak není možné, aby nad námi mělo cokoliv nadvládu, aniž bychom to nedovolili. Proč bychom dali energii síle, aby nás ovládala? Musíme hledět jak na vědomý, tak na nevědomý záměr a sílu strachu, neboť tyto pracují společně, aby nám dali pocit, že jsou zde „jiné“ věci, které mohou ovládat náš život. Přesto mějte na paměti, že toto je nade vším ostatním, žijeme na planetě svobodné vůle, takže máme svobodnou vůli ve všech věcech, což znamená, že nic a žádná věc nás nemůže ovládat , pokud sami nesvolíme. Toto znamená, že můžeme těmto energiím dát mnoho příležitostí, aby se na nás napojily a udělaly na nás dojem, že jsme ovládáni.  

Když se poznáme jako mistry svých životů, pak převezmeme zodpovědnost za vše, co se nám děje. Vše, co můžeme nazývat dobré či špatné, co máme rádi či nemáme, co nám způsobuje radost či bolest, se pak stane naší zodpovědností, a to  jedině naší.

Nemáme představu, jak mocní jsme v tomto ohledu, takže se chválíme za dobré věci, a obviňujeme něco či někoho jiného za to špatné, zatímco je to vše námi. Není snadné přiznat, že tvoříme to „špatné“, jakož i to „dobré“, a tak uznáváme svou sílu, když přijde na věci, které si užíváme, a obviňujeme nějakou jinou energii za svou bolest. Přesto je to vše námi a našimi energetickými rozhodnutími, které činíme jak vědomě tak nevědomě.

Kdykoliv si dovolíme být v energii strachu, umožňujeme nějakému aspektu hustoty, aby se stal dominantní energií v našich životech. Upadnout do cyklů strachu a bolesti může být velmi snadné, od chvíle kdy jim dovolíme začít, protože narušují naši energetickou rovnováhu, snižují naše frekvence, až už nejsme schopni vidět vyšší energetické potenciály. Toto je další energetický výběr, a není ovládnutím, ale zřeknutím se naší osobní síly a mistrovství. Stav „deprese“ je pouze snížením své energetické odolnosti a ztrátou spojení s naším přirozeným stavem radosti. Stav našeho fyzického těla se promění tímto obratem v naší energii, a tak máme všechny symptomy spojované se stavem deprese. Když se rozhodneme si zvýšit frekvence, můžeme se přerovnat silnějšími a vyššími frekvencemi energií.

Pokud do toho přidáme závislosti, jako jsou drogy a alkohol, situace se stane komplikovanější. Jakákoliv substance, která pozměňuje naše vnímání reality, také pozměňuje naši energetickou rovnováhu a snižuje naši odolnost spojení s hustšími energiemi. Jediný důvod, proč se na nás mohou napojit je, že jsme si snížili svou energii. Nemají nad námi žádnou moc či nemohou se na nás napojit bez našeho svolení. 

V nepřítomnosti mocného rozhodnutí či záměru být ve vyšších energiích, jsme terčem pro jakoukoliv energii, která rezonuje na naší nejnižší vibraci toho okamžiku. Když nejsme v každém okamžiku vědomě bdělými a nemáme silné záměry ohledně toho kde chceme, aby naše energie byla – což může být například to, že jsme plně ve své síle, jsme ve frekvencích lásky, míru a radosti – pak vytváříme vstupy pro jiný druh energií. Ne proto, že mají nad námi moc, ale protože jim dáváme svou sílu.

Jádro tvé otázky je, věřím, zda můžeme být posednuti či ovládáni cizími energiemi. Odpověď na tuto otázku je „ne“, není to možné pro žádnou energii, aby nad námi měla moc. Ani Zdroj či Bůh nad námi nemá moc a nad tím co děláme. Nicméně můžeme záměrně či nezáměrně (a zde není žádný rozdíl)  odevzdat  svou sílu a když tak činíme, stáváme se oběťmi jakýchkoliv energií, jež se na nás mohou napojit. Klíčem k udržení se ve vysokých frekvencích je vědět, že toto je něco, co můžeme udělat a měli bychom dělat neustále, po všechny okamžiky. Bez tohoto vědomého záměru ve svém životě budeme pociťovat, že se neovládáme – avšak toto je pouze stav mysli, jenž je  následkem našeho stavu energie, a nic jiného.

 Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Mirka S.) 10. 7. 2013

 

 

—————

Zpět