Mužské rozhodnutí

25.01.2014 18:55

Nikdy neměňte svá rozhodnutí jen proto, abyste udělali radost ženě.

Pokud žena přijde s něčím, co posune mužovo stanovisko, pak by měl muž změnit rozhodnutí na základě této nové perspektivy by však nikdy zradit své nejhlubší poznání a intuici, jen aby potěšil svou ženu nebo aby se jí přizpůsobil. Takové jednání oslabí jak ji, tak jeho. Budou na sebe mít vztek a jejich lásku i schopnost svobodného jednání zastře škraloup nahromaděné falše.

Vždy byste měli vyslechnout svou ženu a pak se rozhodnout podle sebe. Pokud se řídíte návrhem své ženy, i když hluboko v srdci cítíte, že jiné rozhodnutí by bylo moudřejší, jako byste tím říkali: „Nevěřím své vlastní moudrosti.” Takovým uvažováním pak oslabujete sami sebe. Oslabujete však i důvěru vaší ženy vůči vám: proč by měla věřit vaší moudrosti, když vy sami jí nedůvěřujete?

man-woman

Popřete-li vlastní hlubokou pravdu, abyste ženě udělali radost, všichni z toho vycítí nedostatek opravdovosti. Vytuší, že váš neupřímný úsměv zastírá vnitřní rozpolcenost. Vaši přátelé, děti, kolegové v práci vás možná mají rádi, ale nebudou k vám mít důvěru, protože vy sami nedůvěřujete svému nitru. A falešnost vašeho chování zatíží vaši schopnost jednat jasně, což je ještě důležitější. Vaše jednání nebude v souladu s vaším jádrem. Pokud však vyslechnete svou ženu, zvážíte všechno, co vám vaše žena řekne, a pak se rozhodnete podle vlastního nejlepšího přesvědčení, pak jste zajedno se svým nitrem. Jako byste tím říkali: „K tomuto rozhodnutí mě dovedla má nejhlubší moudrost. Pokud se mýlím, poučím se z toho a má moudrost se ještě prohloubí. Jsem připraven chybovat a růst díky chybám. Důvěřuji tomuto procesu a s důvěrou jednám ze své nejhlubší moudrosti.” Takový přístup, kdy projevujete víru v sebe sama, probudí stejnou víru i v ostatních. Možná se pletete, ale máte dobrou vůli to zjistit a růst na základě svých zkušeností. Rádi vyslechnete druhé, ale konečnou zodpovědnost za svá rozhodnutí berete na sebe. Nesvádíte to na nikoho jiného.

Vzdáte-li se svého vlastního rozhodnutí a podřídíte se rozhodnutí ženy, pak jí budete dávat vinu za špatné rozhodnutí, jestliže se ukáže, že její
rozhodnutí bylo chybné, nebo si budete připadat bezmocní, pokud se její rozhodnutí ukáže jako správné, protože jste se připravili o možnost
jednat podle vnitřního přesvědčení a růst na svých chybách. Buďte otevřeni změnám, svá rozhodnutí můžete měnit na základě toho, co vám vaše žena sdělí – ať už slovy nebo řečí těla – ale rozhodujte se samostatně, podle své nejhlubší moudrosti a vlastního poznání. Můžete se rozhodnout dobře nebo špatně, ale ať se stane cokoli, bude to váš nejlepší pokus a posílíte tím schopnost samostatně jednat i v budoucnosti.

D. Deida – Cesta pravého muže (Stezka vznešeného muže)

Zdroj: Život nám dáva to, čo my dávame Životu.

 

—————

Zpět