Na jaké frekvenci vibrujeme?

09.04.2013 12:52

 

Na jaké frekvenci vibrujeme, takoví jsme
 
Celý Vesmír je vlnění. Každá, i ta nejmenší subatomární částice má svou vlastní frekvenci, svou vlastní vlnovou délku. I my lidé, přijímáme a vysíláme, každý na své jedinečné frekvenci. Ta se mění v závislosti od našeho věku, naladění a úrovně vědomí. Čím výše stoupáme po pomyslném žebříku frekvencí, tím více (jsou) ladíme s Jednotou, se (jsou) zvukem Vesmíru as Bytostí, která ho stvořila.
Všechny zde uvedené kmitočty jsou Herz (Hz):
 
nejnižší úroveň je pocit studu to je frekvence 20 Hz
 
nad 30 Hz je pocit viny
 
50 apatie
 
75 smutek
 
100 strach
 
125 touha
 
15o hněv
 
175 pýcha
 
2oo je odhodlání, nebojácnost
 
250 nestrannost
 
310 ochota
 
350 přijetí
 
350 odpuštění
 
400 pochopení
 
500 láska
 
540 radost
 
600 mír
 
700 až 1000 Hz osvícení
 
Pokud již toto víme, tak je nám jasně, jaké emoce se musíme snažit vyvolat v sobě, abychom si zvýšili jejich četnost.
 
Lidé na vyšších vibracích (pýcha) snadno ovládají lidi s nižšími vibracemi (pocit viny) - základní princip klerikální moci. Samozřejmě při takovém zneužívání nedokážou postoupit sami na vyšší úroveň.
 
Je jasné, že pokud vyvoláváme nízké, tak tím způsobujeme v jiných odezvu a proto je pravda, že odpuštění mě sílu léčit a láska (protože na vyšší frekvenci) překoná nemoci - ty mají nízkou frekvenci
 
na frekvenci 4oo Hz se dá léčit svůj strach a takto jdou frekvence vyšší a vyšší.
 
Frekvence víme zvyšovat různými způsoby.
 
Lidé, kteří jsou na nízké frekvenci, nerozumějí těm, kteří jsou na vyšší (!) Takže někdy je potřeba se snažit jim zvýšit frekvenci tak, že se mi sami snížíme na nějakou "mezi-úroveň" např.. místo hanby v nich vyvolat hněv av té chvíli potom vyvolat lásku - skokem to je těžké ....
 
Naše vibrace ovlivňuje i strava.
 
blízko nuly jsou produkty 5 řádu - anorganické minerály a jakákoliv pevná hmota (písek, hlína, ale např.. i sůl)
 
30 -150 Hz jsou produkty 4 řádu - pozůstatky organismů 3 řádu - jejich svaly a šlachy (voláme jejich neutrální maso)
 
150 - 200 produkty 3 řádu - živá těla živočichů a jejich šťávy (krev)
 
200 - 600 produkty 2 řádu - rostliny a plody
 
600 - 800 produkty 1 řádu - voda, slunce
 
800 - 1000 základní zdroj potravy - praní
 
Vidíme, že v této vibrační hierarchii se tvoří jednotlivé produkty vždy z vibračně vyšších. Praní se transformuje do slunečního světla a vody z nichž vyroste rostlina, kterou sní živočich, po smrti zůstane jeho maso a se rozpadne. Na konci je hrubý nestravitelný materiální odpad.
 
Lidé rádi kombinují. Už špetka soli lahodí naší chuti, ale znehodnotí vibrace stravy - čím více soli tím více klesnou vibrace. Stejně jíst zeleninu s masem je energetický nesmysl. Z takového oběda se nedá "vytáhnout" vyšší frekvence než 200 .... ačkoli hodně lidem je i to dost
 
Tepelná úprava přispívá k rozkladu vibrací. Zvlášť rostliny ní ztrácejí "kontakt" z druhým řádem který ještě v čerstvě utržené rostlině žije.
 
Tyto poznatky využívali kdysi dávno šamani, když při obětech jedli syrové ještě živé maso (3 rád) - získali odhodlání, nebojácnost, ale mohli tím i pomoci dostat se lidem s extrémně nízkými vibracemi z těžkých chorob. (Za to že jsme to špatně pochopili platíme dosud zcela nelogické touhou po mase - máme víru, že maso nám pomůže.)
 
2 rad: nejníže je kořenová zelenina a plody (ořechy apod.), vyšší nadzemní (zelená) zelenina, nejvyšší ovoce.
 
Zatím potřebují naše těla minerály ale přijme je v organické (2 rad) a nikoliv anorganické (5 rad) formě!
 
Pro lidi Nového věku jsou vhodné výhradně potraviny prvního a druhého řádu a hledání cesty k základnímu zdroji potravy - praní.
 
Zvláštní kapitola jsou nápoje a "nápoje".
 
Voda přenáší jakékoli vibrace (viz např.. Dr. Emoto) cokoliv ve vodě rozpustíme, připravíme ji vibrace na úroveň zdroje. Například přeslazené drinky plné rafinovaného cukru jsou v 5 řádu. Masové polévky a vývary ve čtvrtém, čaje, maceráty ve druhém a jen ČISTÁ voda dokáže poskytnout vibrace v 2 řádu!
 

—————

Zpět